Ketvirtadienis, 12 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosApie miško kirtimus, draudimus, kenkėjus ir Dzūkijos nacionalinį parką

Apie miško kirtimus, draudimus, kenkėjus ir Dzūkijos nacionalinį parką

Neseniai Valstybinė miškų tarnyba pranešė, kad nuo šių metų kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos draudžiami miško kirtimai bei medienos išvežimas iš visų grupių miškų bei nacionalinių parkų Lietuvoje, suminėjusi ir išimtis, kada toks draudimas netaikomas; o štai kaip reikėtų elgtis nuosavo miško, esančio Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, savininkams, norintiems iškirsti ir išsivežti gamtos stichijų sužalotus medžius, kad neplistų kenkėjai, „Merkio kraštui“ teko pasidomėti papildomai…

Draudimai ir išimtys

Valstybinė miškų tarnyba „Merkio kraštui“ atsiuntė pranešimą, kad nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos „miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami II miškų grupei priskirtuose (ekosistemų apsaugos bei rekreacijos) miškuose, III grupės (apsauginiuose) miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos nustatyta tvarka, taip pat IV grupės (ūkiniuose) miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose.

Draudimas netaikomas sanitariniams žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams, visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams, taip pat medynų, kuriuose einamaisiais metais abiotinių veiksnių ir (ar) gaisro pažeista daugiau kaip 10 proc. medžių kirtimams, vykdomiems pagal Miško kirtimo taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatytas kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas.

Sanitarinių miško kirtimų laikas neribojamas vykdant aplinkos ministro nustatytas specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones.“

Patikrinimai ir baudos

Negana to, paskelbta, kad Aplinkos apsaugos departamento Miškų departamento skyriai nuo kovo 1 iki birželio 30 dienos vykdys akciją „Kirtimai“, kurios metu organizuos reidus visų nuosavybės formų miškuose ir tikrins, kaip laikomasi draudimų.

Primenama, kad minėtuoju laiku miško kirtimai ir medienos išvežimas yra griežtai ribojamas kurtinių tuokvietėse, taip pat būtina palikti medžius su saugomų paukščių rūšių lizdais bei tokius, kuriuose yra uoksai, drevės, ir formuoti prie jų biologinei įvairovei svarbių medžių grupes.

Pažymima, kad aplinkosaugininkai fiksuos ir po ugdomųjų miško kirtimų paliekamų medžių skaičių bei minimalų skalsumą, iki kurio leidžiama išretinti medelyną, taip pat nepaliks be dėmesio miško paklotės ir jo kelių būklės, šiukšlynų.

Pažeidusiems ar nesilaikantiems galiojančių reikalavimų, kaip nurodo Miškų kontrolės departamentas, Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas net iki 6000 eurų. Kartu gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, iškirstos medienos ar iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimas.

Klausimas ir atsakymas

Apie draudžiamus miško kirtimus bei išimtis trumpai buvo pranešta ir kovo 4 d. „Merkio krašto“ žinutėje „Kirtimai“. Bet tiek informacijos, kaip netrukus paaiškėjo, užteko ne visiems.

Štai mūsų skaitytoja Marija „Merkio krašto“ redakcijai uždavė konkretų klausimą, į kurį aiškaus atsakymo toje informacijoje ji pasigedo.

O klausimas toks: ar galima minėtuoju laikotarpiu (nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos) šalinti vėjovartas ir labai pažeistus medžius (kad neplistų kenkėjai) nuosavame miške, kuris yra Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje?

Atsakyti paprašėme Valstybinės miškų tarnybos viešųjų ryšių specialisto Ūdrio Staselkos raštu, ir štai ką jis atsakė:

„Pagal Miško kirtimų taisyklių 85 punktą Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. bus galima kirsti tik žalias eglių vėjavartas, vėjalaužas, sniegalaužas ir labai pažeistus medžius (sausuoliai nekertami), taip pat visų rūšių medžius, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai. Atsižvelgiant į Miško sanitarinės apsaugos taisyklių nuostatas, medžių liemenų pavojingi kenkėjai yra: žievėgraužis tipografas, žievėgraužis graveris, eglinis poligrafas, mėlynasis blizgiavabalis, didysis kirpikas, mažasis kirpikas, balangraužis ardytojas, daugiajuostis balangraužis, eglinis dendroktonas.

Jeigu Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje esančioje miško valdoje yra žalių pušų vėjavartų, vėjalaužų, labai pažeistų medžių ar sausuolių – draudžiami kirtimai ir medienos ištraukimas nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Nurodytu laikotarpiu medžiai galėtų būti kertami tik tuomet, jeigu juose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai.“

Mūsų inf. 

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai