Antradienis, 10 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosBiudžetininkams iš biudžeto kompensuos ir kelionės į darbą išlaidas

Biudžetininkams iš biudžeto kompensuos ir kelionės į darbą išlaidas

Nuo šiandienos mūsų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nuo jų darbovietės nutolusi 10 kilometrų ir daugiau, jau gali prašyti dalinės nuvažiavimo į darbą išlaidų kompensacijos – tokį sprendimą šį pirmadienį priėmė rajono taryba (20 balsų „už“, 1 tarybos narys susilaikė, 1 nebalsavo), tiesa, ne iš karto…

Kompensacijų prašė pedagogai, bet valdantieji nutarė jų duoti ir kitiems

Dar šių metų vasario 15 d. rajono tarybos posėdyje buvo pristatytas sprendimo projektas, parengtas pagal daugiau nei 90 rajono ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų prašymą kompensuoti jiems nuvykimo į darbą išlaidas, jei tas darbas nuo namų nutolęs daugiau nei 5 kilometrus.

Tokį sprendimo projektą parengė rajono tarybos opozicijos narys Martynas Katelynas su dar 6-iais opozicijos kolegomis, bet po ilgų debatų valdančioji dauguma nusprendė šį klausimą atidėti ir detaliau apsvarstyti, pasitelkus specialiai tam sudarytą Darbo grupę.  Į Darbo grupę, be rajono tarybos narių ir savivaldybės specialistų, pasiūlyta įtraukti ir mokyklų deleguotus atstovus. (Apie tai rašėme vasario 18 d. „Merkio krašto“ str. „Pedagogų prašymą dėl kompensacijų žada svarstyti darbo grupė“.)

Po trijų mėnesių, gegužės 24 d. rajono tarybos posėdyje, buvo pristatytas jau savivaldybės specialistų parengtas naujas sprendimo projektas, kuriuo, atsižvelgus į Darbo grupės rekomendacijas, siūlyta praplėsti dalines kompensacijas už keliones į darbą galinčių gauti biudžetininkų sąrašą.

 Į šį sąrašą, be pedagogų, jų padėjėjų bei kitų švietimo srities specialistų, buvo įtraukta ir daugiau savivaldybės biudžetinių įstaigų, taip pat – viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir netgi… valdininkai (valstybės tarnautojai), kuriems Valstybės tarnybos įstatymas šiaip jau nenumato kelionės į darbą išlaidų kompensavimo.

Tokių darbuotojų iš viso tuomet preliminariai suskaičiuota apie 310, taip pat paskaičiuota, kad jų važinėjimo į darbovietes (į vieną pusę) išlaidoms kompensuoti iš rajono biudžeto prireiks apie 9 tūkst. eurų per mėnesį, arba apie 100 tūkst. eurų per metus.

Vietoj valdinininkų įrašė „meno darbuotojus“ 

Tačiau ir naujasis sprendimo projektas buvo atidėtas paties rajono mero Algio Kašėtos siūlymu, nes jame, pasak mero, Vyriausybės atstovas, kontroliuojantis savivaldybės leidžiamus teisės aktus, įžvelgė trūkumų.

O didžiausias trūkumas, ką patvirtino ir savivaldybės teisininkas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra, kad valstybės tarnautojams pagal įstatymą „negali būti kompensuojamos tos kelionės išlaidos“. (Apie tai rašėme gegužės 27 d. „Merkio krašto“ str. „Kompensacijos biudžetininkams už nuvažiavimą į darbą stringa“.)

Tad sprendimo projektą pažadėta patobulinti iki artimiausio rajono posėdžio, kuris įvyko šį pirmadienį, birželio 27 dieną.

Patobulintame sprendimo projekte su pridėtu Varėnos r. savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalinio kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu (Aprašu) nebeliko valdininkų, užtat, be pedagogų bei medikų, papildomai buvo įvardinta dar keleto sričių darbuotojų grupė.

Taigi kompensacija, kaip nurodyta Apraše, gali būti skiriama: pedagoginiams darbuotojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokytojų padėjėjams ir bibliotekininkams, gydytojams, slaugytojams, kitiems sveikatos priežiūros specialistams, taip pat – kultūros ir meno bei socialinių paslaugų srities darbuotojams.

Tiesa, dalines kompensacijas už kelionės į darbą išlaidas galėtų gauti tik tie išminėtieji darbuotojai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nuo jų darbovietės yra nutolusi ne 5, bet 10 ir daugiau kilometrų ir kurie neturi galimybės savo darbovietę pasiekti nemokamu vietiniu maršrutiniu autobusu. Atstumas būtų apskaičiuojamas pagal svetainėje www.google.com/maps elektroninį žemėlapį.

Kompensacijų apskaičiavimo nesuprato net buvęs ilgametis meras

Apraše išvardintų sričių darbuotojų iš viso šįkart preliminariai buvo suskaičiuota apie 220, o dalinių kompensacijų jiems poreikis – apie 7 tūkst. eurų per mėnesį, arba apie 70 tūkst. eurų per metus. 

O Aprašo tikslas – tiems darbuotojams „sudaryti palankesnes sąlygas įdarbinti ir išlaikyti“, tuo pačiu „užtikrinant gyventojų teisę į kokybiškas ugdymo, gydymo, kultūrines ir socialines paslaugas“.

Tačiau net ir toks dukart tobulintas Aprašas neapsiėjo be diskusijų rajono taryboje. Diskusijas sukėlė pasiūlytas kompensacijų apskaičiavimas pagal nuvažiuotą atstumą nuo namų iki darbovietės (į vieną pusę) ir faktiškai dirbtas dienas: nuo 10 iki 15 km – 1,10 euro už 1 darbo dieną; nuo 16 iki 21 km – 1,65 euro; nuo 22 iki 27 km – 2,2 euro; nuo 28 iki 32 km – 2,75 euro; nuo 33 iki 38 km – 3,3 euro; 39 km ir daugiau – 3,85 euro už vieną darbo dieną.

Rajono tarybos opozicijos narys Vidas Mikalauskas sakė nesuprantąs, „kodėl įvesta ta kilometrų gradacija“, nes kur kas paprasčiau, jo nuomone, būtų nustatytą kompensacijos už 1 km tarifą padauginti iš „įveiktų kilometrų, ir viskas“.

Sprendimo projektą pristatęs Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas A. Batūra aiškino, kad vidutinis kompensacijos „įkainis“ už nuvažiuotą 1 km būtų „kažkur apie 9 centus paėmus grubiai“ – panašų įkainį esą taiko ir kitos šalies savivaldybės, o gradacija esą reikalinga tam, kad kompensacijų „skaičiavimą tiesiog būtų lengviau administruoti, kad nebūtų begalės skirtingų mokėjimų, o tiesiog keletas nurodytų, tuomet būtų ir administravimo išlaidos, ir atitinkamai sąnaudos mažesnės“.

Vieniems 70 tūkst. eurų „savivaldybės piniginei“ – svari našta, kitiems – ne

„Tai yra, jei 200-ams darbuotojų kilometrus skaičiuotume konkrečiai, tai būtų 200 skirtingų „eilučių“, nes kiekvienam būtų skirtingas kompensacijų dydis, o šiuo atveju mes turėsim ne 200 skirtingų mokėjimų apskaitą, o tiktai 6-ių apskaitą, nes bus tik 6 kompensacijų dydžiai“, – gynė pasirinktą kompensacijų skaičiavimo sistemą pranešėjas A. Batūra.

Tačiau rajono tarybos opozicijos narys M. Katelynas abejojo, ar tokia sistema palengvins administravimą skaičiuojant kompensacijas mokytojams, kurie per mėnesį dirba „skirtingą dienų skaičių“, o štai jo kolega Jaunius Grikšas įžvelgė, kad kompensacija apskritai yra per maža ir „šita sistema realiai moraliai pasenusi jau dabar“, nes „įkainiai energijos nešėjų labai pakilę“, tad išvis „kam tas skaičiavimas“ ir „kodėl taip gailėt žmonėms pinigų“.

Tuo tarpu Darbo grupės pirmininkas, rajono mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius teigė, kad „savivaldybės piniginei 70 tūkst. 400 eurų metams – pakankamai svari našta, kompensaciją gaus apie 220 darbuotojų“ ir „tokiam plačiam kompensacijų taikymui Lietuvoje patirčių nedaug“, tad „Darbo grupėje buvo sutarta stebėti ekonominę ir finansinę situaciją“, o jai pagerėjus, „kompensaciją padidinti“.

Įstaigų darbuotojai, norintys gauti kompensaciją, turės pateikti prašymą tiesioginiam savo vadovui pagal Aprašo 1 priedą (šį Varėnos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalinio kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą ir jo priedus galima rasti birželio 27 d. rajono tarybos posėdžio medžiagoje adresu www.varena.lt ). Įstaigų vadovai, išnagrinėję pateiktus darbuotojų prašymus, savo įsakymu turės patvirtinti darbuotojų sąrašą, nurodydami kompensacijos dydį pagal Apraše nustatytus kriterijus.

Nepaisant užtrukusios diskusijos, pateiktam sprendimo projektui pritarė beveik visi rajono tarybos nariai. Priimtas sprendimas įsigalioja nuo šiandienos – liepos 1-osios.

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai