Antradienis, 17 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosEtikos komisijos nekompetenciją net teisme įrodė… tos komisijos pirmininkas

Etikos komisijos nekompetenciją net teisme įrodė… tos komisijos pirmininkas

Praėjusios kadencijos rajono tarybos Etikos komisijos sprendimą – kad jos
pirmininkas, tarybos narys Martynas Katelynas nusižengė Valstybės politikų elgesio kodeksui, nepagrįstai sukritikavęs Merkinės ambulatorijos gydytoją, M. Katelynas
apskundė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl procedūrinių pažeidimų, o paskui per teismus išsireikalavo jam atlyginti turtinę žalą iš rajono biudžeto…

Etikos komisijos sprendimas
2020 metų gruodžio 29 dienos nuotolinio rajono tarybos posėdžio metu pasisakęs tarybos narys, tuometinės Etikos komisijos pirmininkas Martynas Katelynas, remdamasis „Merkinėje gyvenančio asmens“ pasakojimu, apkaltino Merkinės ambulatorijos šeimos gydytoją G. Č., esą ji atsisakė apžiūrėti pilvo skausmais pasiskundusį merkiniškį bei išrašyti jam siuntimą į ligoninę.
Apie tai parašėme 2021 metų sausio 8 dienos „Merkio krašto“ straipsnyje „Situacija dėl koronaviruso įtempta: skrieja kaltinimai medikams“. O išsiaiškinę tą situaciją tų pačių metų kovo 16 dienos straipsnyje „Padorumas ir pagarba žmogui pagal Martyną Katelyną“ paskelbėme, kad tas pats „Merkinėje gyvenantis asmuo“ nuėjo pas minėtąją gydytoją ir jos atsiprašinėjo dviejų liudininkų akivaizdoje, jog asmeniškai jis jokių pretenzijų gydytojai neturi ir į tarybos narį nesikreipė, o tik jo „žmona šnektelėjo su ta mokytoja (M. Katelyno mama – aut.), ir ką jie čia padarė“.
Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorius Danas Bortkevičius, gindamas jo atstovaujamos įstaigos ir savo pavaldinės dalykinę reputaciją, oficialiu raštu kreipėsi į rajono merą, savivaldybės tarybą ir tarybos Etikos komisiją su prašymu įvertinti, ar tarybos narys M. Katelynas, viešai ir nepagrįstai apkaltinęs medikę savo pareigų nevykdymu, nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų. Šį D. Bortkevičiaus kreipimąsi „Merkio kraštas“ taip pat paskelbė 2021 metų sausio 29 dienos straipsnyje „Prašo įvertinti politiko Martyno Katelyno elgesį“.
Rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija atliko tyrimą ir nusprendė, kad M. Katelynas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei bei padorumo principų reikalavimus.
Sprendime aptiko procedūrinių pažeidimų
Etikos komisijos pirmininkas M. Katelynas nesutiko su tokiu jo vadovaujamos komisijos sprendimu ir apskundė jį Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).
VTEK’as, išnagrinėjęs Varėnos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimą, jame įžvelgė „materialinių ir procedūrinių pažeidimų“, nes sprendime „nebuvo konkrečiai įvardyta, kada, kokio tarybos posėdžio metu ir kokiais konkrečiais žodžiais bei frazėmis buvo apšmeižta gydytoja ir sumenkintas PSPC įvaizdis“. VTEK’as konstatavo, kad varėniškė Etikos komisija „privalėjo aiškiai nurodyti, koks yra tyrimo objektas ir dėl kokių konkrečių aplinkybių pradėjo tyrimą, bet to nepadarė“, todėl minėtąjį sprendimą panaikino.
Derėtų paminėti, kad tarp tuometinės rajono tarybos Etikos komisijos, sudarytos, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir tarybos veiklos reglamentu, narių, dirbusių komisijoje visuomeniniais pagrindais, nebuvo nė vieno teisininko. Etikos komisijoje tuomet dirbo biomedicinos mokslų daktaras Mindaugas Lapelė (pirmininko pavaduotojas), Sarapiniškių kaimo bendruomenės pirmininkė Milda Balkuvienė, Matuizų kaimo bendruomenės narys Alvydas Žemaitis, Merkinės seniūnijos seniūnaitis Ričardas Sinkevičius, rajono tarybos narys, gydytojas Valdas Kukulskis ir rajono mero pavaduotojas, istorikas Giedrius Samulevičius.
Rajono tarybos Etikos komisijos tikslas, kaip nurodyta Vietos savivaldos įstatyme, yra, be visų kitų funkcijų, prižiūrėti, kaip meras ir tarybos nariai laikosi šio įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį.
Prašė atlyginti turtinę žalą
Sulaukęs palankių VTEK’o išvadų, rajono tarybos narys M. Katelynas pasiskundė Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams, prašydamas priteisti jam iš rajono savivaldybės, atstovaujančios rajono tarybos Etikos komisijai, turtinę žalą, o tiksliau – 750 eurų patirtų išlaidų advokatui.
Tuo tarpu rajono savivaldybė teismo prašė šį skundą atmesti kaip nepagrįstą, nes „nėra pagrindo atlyginti pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų“ iš rajono biudžeto, kurios „yra per didelės ir nebuvo būtinos“.
Praėjusių metų kovą šią administracinę bylą išnagrinėjusio teismo sprendime konstatuojama, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą „proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti ir gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą“, taip pat „dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, o tai reiškia, kad suinteresuotai šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos“.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai praėjusių metų kovą nusprendė priteisti iš rajono savivaldybės (t. y. iš rajono biudžeto – mokesčių mokėtojų pinigų) tarybos nario M. Katelyno naudai 750 eurų turtinės žalos ir 350 eurų bylinėjimosi išlaidų, suteikiant galimybę savivaldybei šį sprendimą apskųsti.
Skundą atmetė du kartus
Rajono savivaldybė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pasinaudojo ta galimybe ir apskundė sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tame skunde savivaldybė motyvavo, kad „teismas neteisingai taikė Varėnos rajono savivaldybės atsakomybę reglamentuojančius teisės aktus, nurodė netinkamą atsakovo atstovą byloje, visapusiškai neįvertino ir nepasisakė dėl visų bylai teisingai išspręsti reikšmingų faktinių aplinkybių, o nagrinėtas aplinkybes vertino formaliai, neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas dėl žalos atlyginimo kreipėsi ne į atsakovą, o į Varėnos rajono savivaldybės administraciją“.
Iš naujo apsvarsčiusi skundą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šių metų gegužę ir šį savivaldybės skundą atmetė bei įpareigojo atlyginti M. Katelynui 200 eurų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Nutartis neskundžiama.
Evelina Kuliešė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai