Pirmadienis, 4 kovo, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosG. Samulevičius susirūpino rajono turizmo plėtra

G. Samulevičius susirūpino rajono turizmo plėtra

Paskutiniajame rajono tarybos posėdyje gruody tarybos nario ir buvusio ilgamečio mero pavaduotojo Giedriaus Samulevičiaus garsiai perskaitytas prašymas merui Algiui Kašėtai bei savivaldybės kolegijai, kad tiesiog būtina įsteigti Varėnos turizmo ir informacijos centrą, kurį, „kryptingai dirbant, 2024 metų viduryje galime turėti“, sukėlė kai ne kurių minčių…

Trūksta „šiuolaikiškos turistinės vietovės valdymo organizacijos“
Rajono tarybos daugumai priklausančios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas Giedrius Samulevičius savo prašyme aiškino, kad Varėnos rajonas rekreacijai patrauklus „gamtos bei kultūros ištekliais ir yra strategiškai patogioje geografinėje padėtyje, bet neturi šiuolaikiškos turistinės vietovės valdymo organizacijos, kuri itin svarbi turizmo plėtrai“.

O turizmas, ypač atvykstamasis, pasak rajono tarybos nario, „gali duoti ekonominės naudos (…), kuri pasireiškia gerovės ir darbo vietų kūrimu“.
Tad „norint įgyvendinti Varėnos rajono plėtros kryptį „Palankios sąlygos verslui, poilsiui bei gamtiniam ir kultūriniam turizmui“, G. Samulevičiaus įsitikinimu, „būtina įsteigti Varėnos turizmo ir informacijos centrą, kuris turėtų orientuotis į šeimos, sporto, istorinius, gamtinius, kultūrinius, gurmanų bei verslo turizmo produktus ir rinkas.“
Kalbėtojas tikino, kad „Turizmo ir informacijos centrai, kuriuose dirba nuo 5 iki 14 darbuotojų, sėkmingai veikia daugumoje Lietuvos savivaldybių“, tad „teigiami pokyčiai mūsų rajono turizmo srityje galimi tik dirbant komandoje, susitelkus ir įgyvendinant įvairias turizmo sričiai patrauklias iniciatyvas, tokias kaip velotrasų ir kalnų dviračių trasų įrengimas Varėnos rajone, vandenlenčių parko įrengimas Varėnos jūroje ir kt.“
„Sprendimų priėmimui reikalinga politinė valia, laikas diskusijoms, bet, kryptingai dirbant, 2024 metų viduryje galime turėti turistinės vietovės valdymo organizaciją“, – savo prašymą merui ir savivaldybės kolegijai viltingai užbaigė rajono tarybos narys G. Samulevičius su pageidavimu atsakymą gauti raštu.
Buvęs Turizmo ir verslo informacijos centras gyvavo neilgai
Apie turizmo plėtrą Varėnos rajone, kaip apie bene pagrindinę veiklos kryptį mūsų krašto ir jo gyventojų gerovei sukurti, kalbama turbūt jau ilgiau nei tris dešimtmečius nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžios, o gyventojų kas ketveri metai išrenkama rajono valdžia šį siekį vis įtraukia į savo strateginius planus, bet laukiama gerovė iš turizmo vis nesusikuria.
Tiesa, per tą laiką būta ir rimtesnių bandymų šį tą realiai nuveikti.
Antai dar 2004 metų spalio 5 dieną su tuometinio mero Vido Mikalausko ir tuometinės rajono tarybos pritarimu J. Basanavičiaus g. 9 esančioje savivaldybės įstaigoje Varėnos švietimo centre buvo įsteigta viešoji įstaiga Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras, o jam nustatyta pagrindinė veikla – informacijos bei konsultacijų teikimo paslaugos, kelionės (?-aut.) ir pan.
Naujojo Varėnos turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi tuomet buvo paskirtas medžio drožėjas, tautodailininkas, dailės studijos „Kadagys“ įkūrėjas ir vadovas Algirdas Juškevičius.
O iš viso toje A. Juškevičiaus vadovaujamoje, turizmą ir verslą mūsų rajone turėjusioje puoselėti viešojoje įstaigoje dirbo, berods, iki 5 žmonių, kol paaiškėjo, kad jų veikla laukiamų rezultatų neduoda ir yra pernelyg nuostolinga. Tad po šešerių metų tuometinė rajono taryba su meru V. Mikalausku šią problemą išsprendė paprastai – 2010 m. sausio 8 dieną VšĮ Varėnos turizmo ir verslo centras buvo likviduotas.
Šiuo metu rajono savivaldybės administracijoje veikia Ekonomikos ir turizmo skyrius, kurio vieni iš pagrindinių funkcijų bei uždavinių (reglamentuotų dar 2011 m. gruodžio 30 d. tuometinio administracijos direktoriaus Algio Miškinio įsakymu patvirtintuose skyriaus nuostatuose) yra „vykdyti, formuoti ir įgyvendinti Varėnos rajono Savivaldybės politiką turizmo srityje, plėsti turizmo paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę“ ir pan.
Turizmui plėtoti per menkos pajėgos
Tad kodėl 8-erius metus (nuo 2015 iki 2023 metų) rajono mero pavaduotoju dirbęs, turizmo sritį kuravęs bei turėjęs galimybę daryti reikšmingą įtaką „Savivaldybės politikai“ toje srityje G. Samulevičius apie turizmo plėtrą prabilo tik dabar, tapęs eiliniu tarybos nariu, nors ir priklausančiu valdančiajai daugumai?
Kita vertus, G. Samulevičius dabar dirba ir savivaldybės įstaigos Varėnos švietimo skyriaus direktoriaus pavaduotoju, o Varėnos švietimo centro tikslai bei uždaviniai, nurodyti šios įstaigos nuostatuose (kuriuos patvirtino rajono taryba 2022 m. rugsėjo 27 d. sprendimu), irgi yra būtent turizmo plėtrai „sukurti palankesnes sąlygas“, „plėtoti informacines ir konsultacines paslaugas, kurti, palaikyti, tobulinti informacijos sklaidą“ ir kt.
Taigi Varėnos švietimo centro direktoriaus pavaduotojui, užuot šnekėjus apie naujo Turizmo informacijos centro steigimą, regis, beliko tik pačiam pasiraitoti rankoves ir kibti į darbus, kad Varėnos švietimo centras, vykdydamas savo tiesioginius uždavinius ir funkcijas, pagaliau imtų kurti kuo palankesnes sąlygas plėtotis turizmui mūsų rajone.
Tačiau „Merkio krašto“ pakalbintas G. Samulevičius turėjo kitokią nuomonę šiais klausimais.
Pasak pašnekovo, rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo skyriuje dirba tik du žmonės (skyriaus vedėja Ilona Norkūnienė ir vyr. specialistė Loreta Vardonytė), o Varėnos švietimo centre išvis tėra viena specialistė turizmui (Rūta Povilauskienė), tad su tokiomis menkomis pajėgomis turizmo plėtojimas rajone tiesiog neįmanomas. Tuo tarpu, anot G. Samulevičiaus, jo ankstesni bandymai per pokalbius įtikinti rajono merą skirti turizmui daugiau dėmesio, kaip jo skiria kitos savivaldybės, didelio pritarimo kažkodėl nesulaukė, be to, net kai kas jam pačiam prikišo ir asmeninį interesą, mat Samulevičių šeima šiltuoju metų laiku užsiima baidarių verslu.
Nepigiai kainavusi Darnios turizmo plėtros strategija
„Bet štai pernai turizmo ir rinkodaros ekspertė Rasuolė Andrulienė iš mažosios bendrijos „Turizmo rinkodaros sprendimai“ parengė labai detalią ir gerą „Darnios turizmo plėtros Varėnos rajono savivaldybėje strategiją“, už kurią mes (savivaldybės administracija, rajono tarybai pritarus-aut.) sumokėjom apie 10 tūstančių eurų, – sakė G. Samulevičius „Merkio kraštui“. – Ir toje strategijoje kalbama būtent apie tai, apie ką ir aš kalbėjau per tarybos posėdį, kodėl reikia įsteigti šiuolaikišką Turizmo informacijos centrą. Toks centras galėtų būti įsteigtas Varėnos švietimo centre.“
Rajono savivaldybės užsakymu 2023 metais parengtą ir išties labai detalų 86 puslapių apimties darbą „Darnios turizmo plėtros Varėnos rajono savivaldybėje strategija“ kiekvienas panorėjęs gali rasti savivaldybės interneto svetainėje adresu www.varena.lt ar paprasčiausiai „pagūglinęs“.
O štai ką rajono tarybos nariui G. Samulevičiui į jo šiame straipsnyje jau paminėtą prašymą raštu atsakė meras Algis Kašėta (atsakymą parengė I. Norkūnienė):
Atsakydami į Jūsų prašymą, informuojame, kad tikslas ir planas įsteigti šiuolaikišką turizmo informacijos centrą kaip atskirą juridinį vienetą yra numatytas Darnios turizmo plėtros Varėnos rajono savivaldybėje strategijoje, kuri Savivaldybės tarybos buvo patvirtinta 2023 m. rugpjūčio 30 d. Numatytas ir patvirtintas priemonės įgyvendinimo terminas – 2025-2028 metai.
Varėnos rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano Turizmo vystymo programoje 2024 m. yra numatyti parengiamieji darbai, siekiant įsteigti šiuolaikinį Turizmo informacijos centrą, kuris būtų atsakingas už Varėnos rajono turizmo rinkodarą, kuriamą turistinės vietovės įvaizdį ir turizmo produktus bei gebėtų valdyti turistinę vietovę, sprendžiant keliautojų, turizmo verslo, vietos gyventojų poreikius ir problemas. Tuo tikslu jau yra sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta atlikti Lietuvoje ir kitose valstybėse veikiančių turizmo informacijos centrų formos, funkcijų bei veiklos analizę, preliminarius investicijų ir grąžos skaičiavimus bei kitas užduotis, siekiant tinkamai pasirengti naujos įstaigos steigimui ir pasirinkti geriausią galimą jos veiklos formą.
Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija kaip vieną iš ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-06 „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ veiklų yra numačiusi skatinti bandomųjų turizmo paskirties vietovių valdymo organizacijų (angl. destination management organization DMMO/DMO) susikūrimą. Tikimasi sulaukti kvietimo šiai veiklai įgyvendinti ir, esant sąlygoms, pasinaudoti galimybėmis įsteigti šiuolaikinį DMO Varėnos rajono savivaldybėje.

Kas dirbs Darbo grupėje
Beje, į mero A. Kašėtos atsakyme paminėtąją Darbo grupę, siekiant tinkamai pasirengti naujojo Turizmo informacijos centro steigimui, yra įtrauktas ir Varėnos švietimo centro direktoriaus pavaduotojas Giedrius Samulevičius. Be pastarojo, toje grupėje dar dirbs: grupės vadovas – vicemeras Alvydas Verbickas, grupės vadovo pavaduotojas – vicemeras Tomas Šimukonis, nariai – savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėja Ilona Norkūnienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Griškevičienė, Varėnos švietimo centro verslumo ugdymo specialistas Valdas Kavaliauskas, Varėnos švietimo centro turizmo informacijos specialistė Rūta Povilauskienė, Varėnos krašto turizmo asociacijos vadovė Lina Černiauskienė, grupės sekretorė – Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė.
Ši Darbo grupė iki šių metų spalio 1 dienos turi parengti ir pateikti rajono merui siūlymus dėl Turizmo informacijos centro steigimo optimalaus laikotarpio, formos, funkcijų ir pradinio darbuotojų skaičiaus.
Diana Zubavičienė

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai