Pirmadienis, 25 gruodžio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosGresia pertvarka rajono savivaldybės administracijoje

Gresia pertvarka rajono savivaldybės administracijoje

Po 3 mėnesių, t. y. nuo kitų metų kovo 1-osios, savivaldybės administracijoje bus pakeisti kai kurių skyrių pavadinimai, o kai kurie skyriai – pertvarkyti taip, kad iš vieno būtų du; tačiau net rajono tarybos opozicija, praėjusį antradienį aktyviausiai svarsčiusi šį klausimą, jį vertino nevienareikšmiškai…

Siūlymas vietoj dviejų administracijos skyrių steigti keturis
Prieš savaitę rajono tarybai buvo pristatytas sprendimo projektas su siūlymu patvirtinti pakeistą savivaldybės administracijos struktūrą, atsižvelgus į pasikeitusias Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Finansinės apskaitos ir kitų įstatymų nuostatas.
Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimai būtų tokie. Pirmasis: dabartinį Buhalterinės apskaitos skyrių pavadinti Apskaitos skyriumi, o dabartinį Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrių – Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriumi.
Antrasis pakeitimas – pertvarkyti dabartinį Finansų ir investicijų skyrių į du atskirus skyrius: Finansų ir strateginio planavimo bei Investicijų. Tą padaryti esą rekomendavo rajono tarybos Kontrolės komitetas, kad būtų „įgyvendinta ir užtikrinta vidaus kontrolė biudžeto planavimo ir vykdymo srityse“.
Ir trečiasis pakeitimas – vietoj dabartinio Socialinės paramos skyriaus įsteigti irgi du skyrius: Socialinių išmokų ir Socialinių paslaugų. Naujieji skyriai esą „efektyviau įgyvendins socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo bei socialinių ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkcijas“.
Pertvarkomų padalinių darbuotojų statusas ir funkcijos, kaip tvirtinta Aiškinamajame rašte rajono tarybai, „iš esmės nesikeis“, o numatyti struktūros pakeitimai „neviršys didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“.
Tačiau tokį sprendimo projektą rajono tarybai pristačiusi jo rengėja, Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė nenoriai pripažino, kad net trys tarybos komitetai iš penkių, jau anksčiau apsvarstę šį projektą, jam nepritarė. O tarybos opozicijos atstovas Martynas Katelynas dar posėdžio pradžioje siūlė apskritai išbraukti minėtąjį klausimą iš posėdžio darbotvarkės kaip neišbaigtą, tačiau klausimas darbotvarkėje liko.
Ką siūlė oponentai, suprask, kaip nori
„Labai gerai, kad atskirti skyriai, apie kurių atskyrimą buvo kalbėta ganėtinai ilgai, – gyrė M. Katelynas pristatytą sprendimo projektą, o išbraukti jį iš darbotvarkės esą siūlęs dėl to, kad reikėtų tuo pačiu padalinti ir Ekonomikos ir turizmo skyrių į du atskirus skyrius, taip pat – Kultūros ir sporto skyrių, atskiriant kultūros ir sporto sritis. – Argumentus dėl to esu išsakęs komitete (Biudžeto ir finansų-aut.), tad, ar planuojama tai daryti ateityje, o jei taip, tai kada?“
Iš posėdžio pirmininko, mero Algio Kašėtos atsakymo buvo galima suprasti, kad planų pertvarkyti dar du skyrius nėra, tačiau „ateityje bet kokie pasiūlymai gali būti svarstomi“.
Tuo tarpu kitas opozicijos atstovas Ąžuolas Kuprys šiuo atžvilgiu buvo skeptiškas. Prisidengus, anot jo, skyrių pertvarka, t. y. padalinus, pavyzdžiui, Socialinės paramos skyrių į dvi dalis (į Socialinių paslaugų ir Socialinių išmokų skyrius), „plečiamas biurokratinis aparatas“, nes atsiranda du skyrių vedėjai ir du jų pavaduotojai, tačiau tų skyrių darbuotojų funkcijos lieka tos pačios ir jie „faktiškai dirbs per du skyrius“.
Tokiai minčiai prieštaravo savivaldybės administracijos direktorė Vilma Miškinienė, pažymėjusi, kad „taip bus lengviau organizuoti darbą, nes darbų sritys yra labai plačios, ir matom prasmę atskirti išmokas nuo paslaugų, t. y. matom, kad tai yra logiška.“
Gi opozicijos lyderis Povilas Saulevičius aktyviai palaikė abu oponentus – ir Ą. Kuprį, ir M. Katelyną – matyt, iš principo remti „savus“, nors pastarųjų nuomonės savivaldybės administracijos skyrių padalinimo klausimu, kaip matėme, nesutapo.
Antai P. Saulevičius tikino, kad Finansų ir investicijų bei Socialinės paramos skyrių padalinimas tėra „administracinio aparato išplėtimas“, bet čia pat teigė, jog „mes labai sveikinam Finansų ir investicijų skyriaus pertvarką“.
Iš skyriaus vedėjo į direktoriaus pavaduotojus – po „neeilinio vertinimo“
Paprieštaravęs pats sau, P. Saulevičius pridūrė, kad „atėjo metas svarstyti klausimą dėl Kultūros ir sporto skyriaus reorganizacijos“ (t.y. – dar labiau plėsti „administracinį aparatą“), nes „sportas yra paliekamas nuošaly“, bet galop vėl pareiškė, jog „visgi šitai struktūros pertvarkai nepasiruošta ir iš jos greičiausiai didelės naudos nebus, išskyrus tai, kad bus padidintas administracijos vadovaujančio personalo aparatas“.
Taip pat buvo aptarti ir keletas opozicijai iškilusių klausimų dėl savivaldybės administracijos vadovybės – administracijos direktoriaus bei skyrių vedėjų – pavaduotojų.
Pirmasis klausimas: kokiais kriterijais vadovaujantis, Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė tapo savivaldybės administracijos direktorės V. Miškinienės pavaduotoja?
Personalo skyriaus vedėjos I. Radzevičienės aiškinimu, pirmiausia Švietimo skyriaus vedėja pateikė savivaldybės administracijos direktorei prašymą paskirti ją į minėtąsias pareigas, po ko direktorės sprendimu buvo atliktas kandidatės neeilinis vertinimas, esą parodęs, kad kandidatė atitinka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus, tad į tas pareigas ji ir buvo pervesta be konkurso. Tačiau kas konkrečiai atliko tą neeilinį vertinimą, I. Radzevičienė nepaaiškino, kita vertus, niekas jos apie tai nė neklausė.
O kodėl administracijos direktorės jos ligos ar komandiruotės metu negali pavaduoti, pavyzdžiui, Švietimo skyriaus vedėja, nebūdama jos pavaduotoja, ir kodėl prašymo į direktoriaus pavaduotojo pareigas nerašė kitų skyrių vedėjai, atsakė pati savivaldybės administracijos direktorė V. Miškinienė.
Apie būsimųjų skyrių vedėjus ir jų pavaduotojus
Pasak V. Miškinienės, savivaldybės administracijos direktorių gali pavaduoti „tik darbuotojas, turintis teisę dirbti su slapta dokumentacija, o tokią teisę turi ne visi skyrių vedėjai“.
„Administracijos direktoriui tikrai yra reikalingas pavaduotojas, – tikino savivaldybės administracijos direktorė. – Dar noriu papildyti, kad pagal Vietos savivaldos įstatymą direktoriaus pavaduotojas dabar yra valstybės tarnautojas, o ne politinio asmeninio pasitikėjimo darbuotojas“.
V. Miškinienė taip pat atsakė į klausimus, ar naujieji Socialinių paslaugų ir Socialinių išmokų skyrių, taip pat Finansų ir strateginio planavimo bei Investicijų skyrių vedėjai irgi turės savo pavaduotojus.
Pasak savivaldybės administracijos direktorės, „buvo kalbama apie tai“, kad dabartinė Socialinės paramos skyriaus vedėja (Dalia Stankevičiūtė) bus Socialinių paslaugų skyriaus vedėja „ir žmogus, kuruojantis socialines paslaugas“, o jos pavaduotoja liks ta pati, kokia yra dabar (Irma Liaudanskytė).
„O tas žmogus, kuris šiandien kuruoja išmokas, planuojama, bus Socialinių išmokų skyriaus vedėjas ir, aišku, turės pavaduotoją, – kalbėjo V. Miškinienė. – Padalinus Finansų ir investicijų skyrių į du, kalbėta, kad jų vedėjai neturės pavaduotojų, bet gali būti, kad jei vertinimo metu kuris vedėjas pareikš pageidavimą turėti pavaduotoją, tai jisai ir bus. Arba bus pavesta vienam iš specialistų, turinčiam didesnį darbo užmokesčio koeficientą, tiesiog pavaduoti skyriaus vedėją“.
Beje, opozicijos atstovai ir ypač jų oficialus lyderis labiausiai priekaištavo valdantiesiems dėl plečiamo savivaldybės administracijos valdymo aparato, bet nė žodeliu neužsiminė, kad greičiausiai padaugės ir rajono biudžeto išlaidų tam padidėjusiam aparatui išlaikyti. O neužsiminė galbūt todėl, kad ir pati tarybos opozicija kaip ir valdantieji iš to paties biudžeto gauna gana solidžius atlyginimus.
Už tai, kad nuo kitų metų kovo 1-osios savivaldybės administracijos struktūra būtų pertvarkyta taip, kaip siūlyta sprendimo projekte, nubalsavo dauguma – 13 rajono tarybos narių, 2 balsavo „prieš“, 7 susilaikė ir 1 nedalyvavo balsuojant.
Diana Zubavičienė

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai