Ketvirtadienis, 14 kovo, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosGydytojus į Varėną vilios pinigais

Gydytojus į Varėną vilios pinigais

Rajono taryba vasario 13 dienos posėdyje priėmė sprendimą, pagal kurį numatyta į Varėnos polikliniką ar ligoninę visu etatu atvykusiems dirbti naujiems trūkstamų specialybių gydytojams pirmuosius trejus metus iš rajono biudžeto mokėti iki 14 tūkst. 118 eurų dydžio išmoką kasmet, o rezidentams – iki 10 tūkst. eurų dydžio stipendiją; tuo tarpu finansinės paskatos klausimas, siekiant stabilizuoti šeimos gydytojų skaičių mūsų medicinos įstaigose, atidėtas kitam kartui…

Kaip sutrumpinti pacientų eiles ir išlaikyti gydytojus, svarstys kitą kartą
Vasario 13 dienos rajono tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti svarstyti trijų sprendimų, susijusių su mūsų medicinos įstaigomis, projektai.
Tačiau dviejų sprendimų projektus tarybos opozicija iškart pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės ir juos svarstyti kitame „artimiausiame“ posėdyje, o pagrindinis argumentas esą – „kad Varėnoje dirbantys gydytojai šiais klausimais nebuvo informuoti ir nieko apie tai nežino“.
Vis dėlto tarybos narių dauguma balsuodama nusprendė išbraukti tik vieną sprendimo projektą, kuriuo siūlyta patvirtinti Šeimos medicinos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo Varėnos rajone programą (12 balsų „už“, 11 – „prieš“ ir 1 „susilaikė“).
Ši programa turėjo spręsti bėdas šeimos medicinoje, kurių pagrindinės: ilgos laukimo eilės pas gydytojus, nepakankamas teikiamų medicinos paslaugų finansavimas ir prognozuojamas šeimos gydytojų trūkumas, nes dauguma jų – pensinio amžiaus ar netoli jo, o nauji specialistai į Varėną atvykti nenori. Siekiant bent iš dalies stabilizuoti šeimos gydytojų skaičių ir pagerinti jų paslaugų teikimą, buvo suplanuota kasmetinė finansinė paskata iš rajono biudžeto, numatant tikslą, uždavinius ir vertinimo kriterijus.
Tad, jei tai Šeimos medicinos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai rajono taryba būtų pritarusi, šių metų biudžete numatytiems siekiams įgyvendinti būtų skirta 56 tūkst. eurų, kitiems metams – 96 tūkst. eurų.
Tačiau rajono tarybos dauguma, kaip jau minėjome, tam nepritarė.
Naujus gydytojus ir rezidentus masins piniginėmis išmokomis
O štai kitas rajono tarybos opozicijos raginimas – išbraukti sprendimo projektą su siūlymu patvirtinti Finansavimo skyrimo atvykstantiems dirbti į Varėnos rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą – daugumos tarybos kolegų pritarimo nesulaukė (13 balsų „prieš“, 10 – „už“, 1 „susilaikė“).
Šiame tvarkos apraše yra nustatytos skatinimo priemonės ir jų skyrimo tvarka į Varėnos rajono medicinos įstaigas atvykstantiems dirbti naujiems trūkstamų specialybių gydytojams ir rezidentams pritraukti (rezidentas – medicinos studijas baigęs gydytojas, studijuojantis rezidentūroje medicinos praktikos kvalifikacijai įgyti).
Ta intencija reikalavimus atitinkančiam gydytojui numatyta ne didesnė kaip 14 tūkst. 118 eurų kasmetinė išmoka, mokama jam pirmuosius 3 metus ir proporcinga darbo krūviui (visas darbo krūvis – 100 proc. išmokos, pusė krūvio – 50 proc. ir pan.). Taip pat gydytojui gali būti skiriamas ir būstas.
Finansine parama pasinaudojęs gydytojas turėtų būti įsipareigojęs dirbti įstaigoje ne trumpiau nei 4 metus, o jei jis su ta įstaiga darbo santykius nutrauks anksčiau, skatinimui skirtą sumą pinigų į rajono biudžetą privalės grąžinti įstaiga, kurioje gydytojas dirbo.
Tuo tarpu rezidentui numatyta ne didesnė kaip 10 tūkst. eurų kasmetinė stipendija, kuria pasinaudojęs jis turėtų būti įsipareigojęs įstaigoje dirbti ne mažiau kaip 0,5 etato ir ne trumpiau nei 4 metus po baigtų rezidentūros studijų. Jei rezidentas, nepraėjus 4 metams, nutrauktų studijas universitete arba darbo santykius su įstaiga, pastaroji gautą sumą privalės grąžinti.
Teikti finansavimą ar ne, svarstytų mero potvarkiu sudaryta 5-ių asmenų komisija (kurioje būtų ir tarybos opozicijos atstovas), o sprendimą priimtų meras. Tuo tarpu minėtąjį aprašą keisti, papildyti arba pripažinti negaliojančiu galės rajono taryba savo sprendimais.
Prisiminė „šiuo metu dirbančius gydytojus“
Pastarąjį sprendimo projektą su siūlymu patvirtinti finansavimo skyrimo naujiems gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą rajono tarybai vasario 13 dienos posėdyje pristatė savivaldybės gydytoja Dalia Kitavičienė.
Pranešėja paminėjo, kad šis sprendimo projektas jau buvo apsvarstytas visuose tarybos komitetų posėdžiuose ir net tarybos kolegijoje, kur jam buvo pritarta, be to, į projektą yra įtrauktos iš tarybos narių gautos pastabos, korekcijos bei pasiūlymai.
Tačiau panašu, kad rajono tarybos opozicija komitetuose ir kolegijoje išsakė ne visas savo pastabas, korekcijas bei pasiūlymus – kai ką pasiliko ir tarybos posėdžiui.
Antai opozicinės Socialdemokratų frakcijos pirmininkas Povilas Saulevičius pareiškė, kad frakcijos nariai tokiam sprendimo projektui „iš esmės pritaria“, „nes tai yra iš esmės teisinga kryptis, kuria reikėtų eiti, bet šiuo atveju balsuojant susilaikys“, kadangi mano, jog „reikėtų šią tvarką koreguoti, įtraukiant ir šiuo metu dirbantiems gydytojams kažkokią tai kompensacinę tvarką“, nes dabartinis „sprendimo projektas yra diskriminacinis“.
Tuo tarpu tos pačios Socialdemokratų frakcijos narys Vidas Mikalauskas sakė manąs, kad su tais sprendimų projektais tik „įsiveliame į tam tikrą tokį žaidimą, iš dalies paremtą politika“, tad „reikėtų paieškoti kito sprendimo“. „Aš manau, kad būtų tikslinga iš biudžeto savarankiškųjų funkcijų dalies numatyti pastovų procentą sveikatos įstaigai ir įpareigoti jos vadovus tuos asignavimus panaudoti atitinkamai pagal mūsų priimtus sprendimus“, – siūlė V. Mikalauskas.
Merkinės ligoninėje rūpinsis pacientais, kai gydymas jau nebepadeda
Posėdžio pirmininkas, meras Algis Kašėta pritarė „labai teisingam“ V. Mikalausko pastebėjimui, „kad tikrai įsiveliam į žaidimą“, kai sprendimo projektui pritariama, bet tuo pačiu ir nepritariama, nes susilaikymas balsuojant reiškia balsavimą „prieš“, tuo tarpu konkrečių sprendimų nesiūloma. O pagal pasiūlytą vienintelį konkretų sprendimą – „iš biudžeto eilutės pinigus tiesiogiai skirti sveikatos priežiūros įstaigai“, anot A. Kašėtos, „mes negalim, ir tą reikėtų žinoti.“
„Vis dėl to tikiuosi, kad dauguma tarybos narių parems šitas, beje, mūsų bendras pastangas stiprinti sveikatos sistemą, pritraukti naujų specialistų, kas mums yra labai aktualu“, – vylėsi meras.
Mero viltis išsipildė: „už“ sprendimą biudžeto pinigais skatinti trūkstamų specialybių gydytojus ir rezidentus dirbti mūsų medicinos įstaigose balsavo 19 rajono tarybos narių (tarp jų – 6 tarybos nariai iš opozicinių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų bei Mišrios frakcijų); susilaikė tik 6 opozicinės Socialdemokratų frakcijos nariai, kaip ir žadėjo.
O štai trečiajam sprendimo projektui su siūlymu leisti Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centrui teikti naujo profilio – stacionarines paliatyviosios pagalbos – paslaugas Merkinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje rajono taryba pritarė visais balsais praktiškai be diskusijų.
Kaip nurodyta Aiškinamajame rašte rajono tarybai, paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis didėja, nes daugėja onkologinių, lėtinių susirgimų, be to, Varėnos rajono gyventojai sparčiai sensta. O, matyt, tam, kad tarybos nariams būtų visiškai aiški tokių paslaugų būtinybė, sprendimo projektą rengusi bei pristačiusi savivaldybės gydytoja D. Kitavičienė čia pat įrašė ir tokį už širdies griebiantį sakinį: „Paliatyvioji pagalba ypač svarbi, kada ligos specifinis gydymas jau neefektyvus ir negalimas, o pagalba pacientui reikalinga jo paskutinėmis gyvenimo dienomis ir valandomis.“
Diana Zubavičienė

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai