Penktadienis, 20 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosIš korupcijos tyrimų estafetės pabėgo... Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Iš korupcijos tyrimų estafetės pabėgo… Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Specialiosios tarnybos – į kurias kreipėsi meras Algis Kašėta su prašymais ištirti, ar rajono tarybos opozicijos įtarimai dėl galimo savivaldybės administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko interesų konflikto turi pagrindo, ar ne – jau pateikė savo atsakymus, išskyrus vietinę Antikorupcijos komisiją, kuriai vadovauti yra paskirtas būtent tarybos opozicijos, tuos įtarimus direktoriui pirmiausia viešai ir pareiškusios, atstovas Ąžuolas Kuprys…

Supainiojo interesus ar nesupainiojo?

Šių metų kovo pabaigoje įvykusio nuotolinio rajono tarybos posėdžio metu savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, pristatęs savo paties ir jo vadovaujamos administracijos pernykštės veiklos ataskaitą, sulaukė klausimų, susijusių su pernai iš Baltarusijos į Lietuvą neteisėtai patekusių migrantų, apgyvendintų Vydeniuose, maitinimo organizavimu.

Tarybos opozicija domėjosi, kodėl savivaldybės administracijos suorganizuotą konkursą imigrantams maitinti laimėjo būtent administracijos direktoriaus žmonos giminaitė ir kodėl direktorius nėra deklaravęs šios giminystės ryšių. Oponentai neslėpė įtarimų, kad vykdomosios rajono valdžios vadovas bus supainiojęs viešuosius ir privačius interesus.

Netrukus po posėdžio rajono meras Algis Kašėta viešai pranešė kreipęsis į Specialiųjų tyrimų (STT), Finansinių nusikaltimų tyrimų (FNTT) tarnybas, taip pat – į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją (VTEK) ir į rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją, kad „būtų atliktas tyrimas dėl visų minėtųjų maitinimo paslaugų sutarties sudarymo aplinkybių“.

„Padarysiu viską, kad kilę neaiškumai būtų ištirti (…), kad nekiltų jokių abejonių dėl Savivaldybės darbo skaidrumo, – žadėjo meras, pridūręs, jog sulaukus minėtųjų tarnybų atsakymų, „bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų“. (Apie tai rašėme balandžio 8 d. „Merkio krašto“ str. „Savivaldybės administracijos direktorius neigia patekęs į interesų konfliktą“.)

STT rekomendavo pasitelkti Antikorupcijos komisiją

Neseniai rajono meras savo „feisbuke“ pranešė jau sulaukęs VTEK ir STT atsakymų.

VTEK savo rašte, kurį pasirašė jos pirmininkas Edmundas Sakalauskas, pranešė įvertinusi gautą informaciją bei dokumentus ir nusprendusi „nepradėti tyrimo dėl Alvydo Verbicko elgesio atitikties“ Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nes pagal šias nuostatas savivaldybės administracijos direktoriaus žmonos giminaitė – tėvo brolio žmona, dalyvavusi savivaldybės administracijos suorganizuotame konkurse, – „nelaikytina artimu asmeniu“. Todėl, kaip paaiškinta rašte, VTEK neragins A. Verbicko ir deklaruoti privačių interesų su tokiu „asmeniu“.

STT raštu (jį pasirašė l.e.p. direktorius Jovitas Raškevičius) informavo šiuo atveju irgi neradusi pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, nes nėra „konkrečių objektyvių faktinių duomenų (…) apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“, o „abejonės, samprotavimai, prielaidos, nuomonė ar įtarimai, nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis“, anot šios tarnybos, nėra tas pagrindas.

Bet STT neatmetė, kad tam tikrų pažeidimų galėjo būti, tad merui rekomendavo pasitelkti savivaldybės Antikorupcijos komisiją, kuri tuos galimus pažeidimus įvertintų. Su šiuo savo raštu STT supažindino ir FNTT.

Tačiau savivaldybės Antikorupcijos pirmininkas, rajono tarybos opozicijos narys Ąžuolas Kuprys, kaip skelbia rajono meras A. Kašėta savo „feisbuke“, nereagavo į jo „prašymą išnagrinėti minėtas aplinkybes bei pateikti savo išvadas ir per visą šitą laiką (ilgiau nei mėnesį-aut.) nesukvietė Antikorupcijos komisijos šiam klausimui aptarti.“

Apskundė savivaldybės administraciją ir merą

Be to, Ą. Kuprys, „užuot vykdęs Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas ir pagal Savivaldybės mero pranešimą pradėjęs tyrimą dėl administracijos direktoriaus veiksmų“, kaip rašo A. Kašėta savo „feisbuke“, kreipėsi į Seimo antikorupcijos komisiją su skundu, „kad Savivaldybės taryba nesvarstė su jo (Ą. Kuprio-aut.) 2020 m. pateiktu atsistatydinimu susijusio sprendimo projekto, nors Savivaldybės taryba posėdžio metu nusprendė netenkinti jo prašymo.“

Ir iš tiesų rajono tarybos narys Ą. Kuprys Seimo antikorupcijos komisijai pasiskundė, kad Varėnos r. savivaldybės administracija ir meras ignoruoja jo 2020 m. lapkričio 30 d. prašymą atsistatydinti iš Antikorupcijos komisijos nario ir pirmininko pareigų, o jo paties parengto sprendimo projekto dėl atsistatydinimo net neįtraukė į 2021 m. rugpjūčio 31 d. rajono tarybos posėdžio darbotvarkę.

Beje, Seimo antikorupcijos komisija Ą. Kuprio skundo nenagrinėjo, bet persiuntė jį Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse Juliui Arlauskui, kuris ir ėmėsi aiškintis, kas bei kodėl skriaudžia išrinktąjį Varėnos r. tarybos narį.

O mes trumpai priminsime, ką apie tai jau rašė „Merkio kraštas“.

Taigi rajono tarybos narys Ą. Kuprys, jam pačiam maloniai sutikus, Antikorupcijos komisijos pirmininku visam šios tarybos įgaliojimų laikui buvo paskirtas 2019 m. birželio 25 d. rajono tarybos sprendimu. „Merkio kraštui“ politikas yra sakęs, kad turi teisininko išsilavinimą, bet Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktoje kandidato anketoje savo išsilavinimo jis kažkodėl nenurodė.

Tačiau vos po metų su trupučiu, 2020-ųjų lapkričio 30 d. rajono tarybos posėdyje, Ą. Kuprys pareiškė atsistatydinąs iš minėtosios komisijos pirmininko pareigų ir raštu nurodė atsistatydinimo priežastis. Kokios tos priežastys, „Merkio kraštas“ detaliai išdėstė 2021 m. balandžio 16 d. str. „Raumenų“ demonstravimas rajono taryboje atskleidė kai ką įdomesnio“ bei 2021 m. rugpjūčio 13 d. str. „Pono Ąžuolo (ir ne tik jo) problemos“. O jų esmė, ką netiesiogiai pripažino ir pats Ą. Kuprys savo rašte, – kad jis tiesiog nesugebėjo suorganizuoti antikorupcinės veiklos savivaldybėje ir jau po pirmųjų nepavykusių bandymų nusprendė iš tos komisijos nešti kudašių.

Savo teises vertina labiau nei rajono tarybos nario pareigas

Po kelių mėnesių, 2021 m. balandžio 7 d. posėdyje, rajono taryba apsvarstė Antikorupcijos komisijos pirmininko atsistatydinimo klausimą. O kadangi deleguoti kandidatus į šios komisijos pirmininkus yra tarybos opozicijos prerogatyva, pastaroji vietoj Ą. Kuprio atkakliai siūlė kitą savo atstovą, kurio kandidatūrai tarybos narių dauguma nepritarė (1 balsas „prieš“, 14 susilaikė).

Tuomet posėdžio pirmininkui, merui A. Kašėtai reziumavus, kad „kol kito sprendimo nėra, Ąžuolui Kupriui, tikėtina, teks toliau eiti savo pareigas“, Ą. Kuprys nepaprieštaravo nė vienu žodeliu.

Dar kartą klausimas apie Ą. Kuprio norą atsistatydinti iš Antikorupcijos komisijos pirmininkų iškilo po trijų mėnesių, 2021 m. birželio 29 d. rajono tarybos posėdyje, svarstant šios komisijos ir juos nuostatų pakeitimus.

Šįkart patenkinti Ą. Kuprio norą labiau pageidavo tarybos opozicija, nors tokio klausimo posėdžio darbotvarkėje nebuvo. Pats Ą. Kuprys skundėsi, kad jo „prašymas visiškai ignoruojamas“ ir tai pažeidžia jo, „kaip Lietuvos Respublikos piliečio, konstitucinę teisę“, nes yra „verčiamas dirbti prieš savo valią“. Politikas, matyt, jau buvo pamiršęs kadencijos pradžioje duotą priesaiką „sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas“, tarp jų – ir Antikorupcijos komisijos pirmininko, suteiktas rajono tarybos sprendimu, kurias jis tuomet labai mielai prisiėmė.

Vis dėlto keista, kad net dabar, kai atsirado puiki proga ištirti rajono tarybos opozicijos viešai įtarinėto bei kritikuoto savivaldybės administracijos direktoriaus sąsajas su viešaisiais pirkimais, tos opozicijos atstovas Ą. Kuprys, tebeturintis tam visus ir, beje, labai plačius įgaliojimus kaip Antikorupcijos komisijos pirmininkas, visais būdais tų įgaliojimų kratosi…

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai