Penktadienis, 21 birželio, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosIš tikrųjų įdomus klausimas, arba Liūdna, kad nėra… korupcijos

Iš tikrųjų įdomus klausimas, arba Liūdna, kad nėra… korupcijos

„Mes negavom jokių pastabų, niekas į mus nesikreipė – ar nežino, kad mes egzistuojam, ar jokių problemų nėra, ir šitas klausimas iš tikrųjų yra įdomus“, – tokiais rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkės Angelės Malinovskienės žodžiais prasidėjo šios Komisijos posėdis, kurio transliacijos įrašas viešinamas savivaldybės interneto svetainėje; tad kaip šį įdomų klausimą tame posėdyje sprendė Antikorupcijos komisija?..

Institucija korupcijai stabdyti
Kada konkrečiai įvyko savivaldybės interneto svetainėje viešinamas beveik 20 minučių trukmės Antikorupcijos komisijos posėdis ir kokia jo darbotvarkė, niekur neparašyta. Bet jame dalyvavo visi penki komisijos nariai, kurie taip pat yra ir rajono tarybos nariai iš skirtingų frakcijų, – Angelė Malinovskienė (Komisijos pirmininkė), Saulius Ivanauskas, Ąžuolas Kuprys, Giedrius Samulevičius ir Virginijus Varanavičius – bei Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Toma Prakopimienė.
Rajono tarybos nariai už tokią ir panašią veiklą, kaip jau žinome, kas mėnesį gauna iš rajono biudžeto atlyginimą, siekiantį nuo 1 tūkst. 71 euro iki 1 tūkst. 258 eurų į rankas kiekvienas (didžiausi atlyginimai mokami tarybos komitetų bei dviejų komisijų – Antikorupcijos ir Etikos – pirmininkams bei jų pavaduotojams).
O pagal rajono tarybos patvirtintus Antikorupcijos komisijos nuostatus ši institucija turi gana plačias galias, stabdant korupciją ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus savivaldybėje, jos įstaigose ir įmonėse. Antikorupcijos komisijos vieni iš darbų yra, pavyzdžiui, analizuoti savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, atliktus viešuosius pirkimus korupcijos prevencijos tikslais; rajono tarybos ar mero iniciatyva dalyvauti atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, taip pat – nagrinėti gautus skundus, paklausimus, pasiūlymus ir kita.
Ką Komisija nuveikė pernai
O kas gi buvo nagrinėjama minėtajame Antikorupcijos komisijos posėdyje, kuriame praktiškai visą laiką kalbėjo vien Komisijos pirmininkė A. Malinovskienė?
Pirmininkė pirmiausia pranešė, kad Komisija jokių pastabų ar kreipimųsi negavo, ir pasvarstė, jog arba niekas nežino, kad tokia Komisija „egzistuoja“, arba tiesiog nėra jokių bėdų su korupcija. Ji pasiteiravo Komisijos narių, ar jie neturi „jokių pretenzijų dėl 2023 metų ataskaitos“.
Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaita irgi skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, o joje nurodoma, kaip Komisija pernai „vykdė jai numatytas priemones“.
Pavyzdžiui, pirmąjį uždavinį – užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą – Komisija visais balsais išsprendė labai paprastai, nutarusi vertinti tuos teisės aktų projektus „pagal poreikį“, o mokymų organizavimą dėl to antikorupcinio vertinimo nukelti į 2024 metus.
Antrasis uždavinys – didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti rajono bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą – išspręstas, Antikorupcijos komisijai irgi nutarus, kad „ši veikla bus pradėta vykdyti 2024 m.“
Korupcijos niekur neįžvelgė
Pernykštės veiklos ataskaitoje taip pat paminėta, kad Antikorupcijos komisija posėdžiavo tris kartus, susipažino su galimybėmis kurti „korupcijai atsparią aplinką savivaldybėje“ ir kitomis bei apsvarstė du skundus: „piliečio prašymą išsiaiškinti klasių formavimo principus Varėnos „Ryto“ progimnazijoje“ bei Matuizų pagrindinės mokyklos veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitos išvadose „pateiktas pastabas“. Bet nei tose pastabose, nei „piliečio prašyme“, kaip teigiama, Komisija „korupcijos pasireiškimo apraiškų“ neįžvelgė.
Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaita, kurią pasirašė Komisijos pirmininkė A. Malinovskienė, užbaigta labai pakiliai, teigiant, kad „apibendrinus išdėstyta, galima daryti išvadą“, jog pernai „Antikorupcijos komisija dirbo atsakingai ir veiksmingai“, „2023 m. korupcijos pasireiškimo atvejų savivaldybės institucijose ir biudžetinėse įstaigose nenustatyta“, „kuriamas Varėnos rajono gyventojų pasitikėjimas Varėnos rajono savivaldybe ir jos institucijomis bei Komisija, asmenys dažniau kreipiasi su paklausimu ar turima informacija“.
Ir nors Antikorupcijos komisijos pirmininkė ką tik sakė, kad šiemet per keletą mėnesių ničniekas į Komisiją nesikreipė ir gal net nežino, jog ji „egzistuoja“, tokiai pernykštei ataskaitai Antikorupcijos komisijos nariai, suprantama, nepareiškė jokių „pretenzijų“.
Lekcijų niekam nereikia
Dar paklausinėjusi Komisijos narių su viltimi – gal vis dėlto kažkas kreipėsi į juos asmeniškai dėl korupcijos ir gal jie turi „kažkokių pastebėjimų“ dėl ataskaitos, bet nesulaukusi jokio atsakymo, A. Malinovskienė pripažino, kad „ko mes neatlikom, tai nepadarėm tų mokymų, kurie buvo suplanuoti“.
Ji atkreipė Komisijos narių dėmesį, kad dauguma tų „antikorupcinio teisės aktų vertinimą atliekančių savivaldybės administracijos tarnautojų mokymų“ „yra mokami, t. y. reikalaujama atlygio už tas paskaitas“, tad prisipažino nežinanti, „ką mums daryti“, – ar tuos mokymus pačiai Antikorupcijos komisijai organizuoti, „ar prisijungti prie organizuojamų“.
Ir čia paaiškėjo, kad Antikorupcijos komisijos nariai anaiptol nelinkę patys organizuoti antikorupcinių mokymų, „kaip buvo suplanuota“.
Komisijos narys S. Ivanauskas siūlė, kad „jei savivaldybės administracija organizuoja tokius kursus, prisijungti Antikorupcijos komisijos nariams būtų visai pravartu“, bet jis pats sakė esąs nusivylęs „tomis paskaitomis“, nes tai „nuobodu“.
Užsiminus, kad „lyg tai STT veda tokius mokymus nemokamai“, komisijos narys Ą. Kuprys juos irgi sukritikavo, esą „tie mokymai mintinai žinomi, medžiaga nesikeičia 8-10 metų, tas pats per tą patį“.
Komisijos nariui G. Samulevičiui pasiūlius „išsiaiškinti įmonių poreikį“ tiems antikorupciniams mokymams, Komisijos pirmininkė A. Malinovskienė sakė sužinojusi iš savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Rimos Svirskienės, jog „mokyklų direktoriai nepareiškė didžiulio noro, kad važiuotų kažkokie lektoriai kažkokius mokymus mums daryti“.
Užteks pamokėlių vaikams ir „pono Kondrackio“
„Yra Svirskienės atsakymas, kad mokyklose klasės valandėlių ir integruotų pamokų metu vaikams buvo aiškinama apie korupciją, netgi temos parašytos – kas tai yra korupcija, kas teisinga ir kas neteisinga, – kalbėjo A. Malinovskienė. – Tai aš nežinau, ar mes dar galim ką nors prie šitų klausimų pridurti? Kokia jūsų nuomonė yra? (Tyla-aut.) Turit kokių pastabų, paklausimų? (Tyla-aut.) Neturit.“
Galop mielai buvo pritarta Antikorupcijos komisijos pirmininkės A. Malinovskienės siūlymui, „kad dabar yra toks ponas Kondrackis, paskirtas atsakingu už korupcinės veiklos prevenciją (savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Kondrackis, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę savivaldybės administracijoje-aut.)“, kurį vertėtų pasikviesti į kitą Antikorupcijos komisijos posėdį ir „galbūt jis pasakys, kokie jo planai, gal tuomet galėsim su juo kaip nors susiderinti, kažką prie jo prisiderinti, kad suplanuotume darbus ar dalyvautume jo veikloje, jeigu jis tokį norą pareikš“.
„Ir kita, kas mums priskirta, – atlikti teisės aktų projektų korupcinį vertinimą, – tęsė Antikorupcijos komisijos pirmininkė. – Mes praeitą kartą kalbėjom ir nutarėm, kad be poreikio mes šitų klausimų nenagrinėsim, kadangi užsiimti visų darbotvarkės projektų vertinimu, aš manyčiau, nėra reikalo. Tai būtų dvigubas darbas“. Šį pirmininkės pasiūlymą Komisijos nariai irgi sutiko pritariama tyla.
Komisijos pirmininkė dar trumpai užsiminė apie valstybės tarnyboje dirbančiųjų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų tikrinimą, kurios, jos žiniomis, „kaip ir tikrinamos“.
Reikia konkretaus žmogaus su konkrečia problema
„Parašyta, kad neatitikimų (deklaracijose-aut.) kaip ir nerasta, – reziumavo Antikorupcijos komisijos pirmininkė A. Malinovskienė. – Gal taip ir yra? Negalim patikrint. Na, aišku, galim, jei labai užsinorėtume, bet aš nežinau, ar yra racijos šitame. (…) Na, jei bus konkreti problema, bus galima konkrečiai ir aiškintis, bet turi būt konkretus žmogus su konkrečia problema“.
G. Samulevičius ta proga ragino kolegas „pasidžiaugti, kad mažai kreipiasi“ dėl korupcijos, „nes, jei būtų skundų“, tektų „skambinti pavojaus varpais“. Tuo tarpu visą laiką tylėjęs Komisijos narys V. Varanavičius, paklaustas, ko nusiminęs, atsakė (reikia manyti, ne be ironijos): „Liūdna, kad korupcijos nėra…“
Antikorupcijos komisija dar nusprendė, kad vasarą nėra ko dirbti, t. y. organizuoti posėdžių, „nebent būtų ekstra kas nors“.
„Tai gal rugsėjo mėnesį? – pasiūlė Komisijos pirmininkė ir, nesulaukusi prieštaravimų, pridūrė: – Jei kas atsitiks, tada mes susirinksim, kada reikės, ir posėdžiausim tada…“
Diana Zubavičienė

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai