Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosIškraustyti sovietinį karį iš Merkinės jau pasirengę

Iškraustyti sovietinį karį iš Merkinės jau pasirengę

Kultūros ministras Simonas Kairys pasirašė įsakymą, pagal kurį atsiranda galimybių pašalinti iki šiol paveldą reglamentuojančių įstatymų saugotus sovietinius paminklus, o tokių mūsų rajone, atrodo, yra du – ginkluoto sovietinio kario skulptūra Merkinėje bei obeliskas su penkiakampe žvaigžde Senojoje Varėnoje; tad ką apie tai mano vietos kultūrininkai ir rajono valdžia, domėjosi „Merkio kraštas“…

Paminklas ne tik karo aukoms, bet ir pokario NKVD-istams atminti

Istorinėje Merkinės miestelio dalyje ant kalvos, pakeliui į memorialą žuvusiems Dzūkijos partizanams – Kryžių kalnelį, rūsčiai stūkso iš tolo matoma sovietinio kario su automatiniu šautuvu rankose skulptūra. Jos papėdėje raudono granito lentos skelbia, kad tai yra 1941-1945 metais „kare žuvusių tarybinių karių kapinės“, kurias Rusijos Federacijos lėšomis atnaujino Rusijos ambasada Lietuvoje.

Tačiau dar prieš penkerius metus, 2017-ųjų vasarą, kaip rašė žurnalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius savo straipsnyje „Partizanų nukautus NKVD budelius pavertė karo aukomis“, Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centro vadovas Algimantas Černiauskas piktinosi, kad Rusijos ambasada, atnaujindama minėtąjį paminklą ir užrašus, suklastojo istorinius faktus – panaikino čia palaidotų žuvusiųjų mirties datas, tokiu būdu prie Antrojo pasaulinio karo aukų priskyrusi ir NKVD-istus, jau po karo vykdžiusius represijas prieš taikius mūsų rajono gyventojus bei kritusius nuo partizanų kulkų.

Be to, pasak A. Černiausko, ginkluoto sovietinio kario skulptūra pastatyta toje vietoje, kur anksčiau stovėjo Šv. Petro ir Povilo bažnyčia bei plytėjo, kaip manoma, vienos iš senųjų Merkinės miestelėnų kapinių.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvusios okupacinės valdžios paliktas monumentas su militaristiniais simboliais Merkinėje ne kartą buvo apgadintas – nudaužytas automatinis šautuvas ir bent porą kartų numušta kario galva.

Jau tuomet, prieš penkerius metus, A.Černiausko pareikštai nuomonei, kad žuvusių karių memorialas turi priminti karo aukų beprasmiškumą, o ne skleisti militaristinę dvasią, pritarė ir Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė Margarita Janušonienė. Atsakydama į merkiniškių klausimą Dzūkijos nacionalinio parko surengtoje diskusijoje, paveldosaugininkė teigė mananti, kad kliūčių sovietinio kario paminklo nukėlimui Merkinėje nebus, nes tokia agresyvaus militaristinio stiliaus skulptūra mieste neturėtų stovėti.

Atsisakyti sovietinių simbolių Lietuvoje paskatino Rusijos karas Ukrainoje

Tačiau toji skulptūra, beje, kartu su žuvusiųjų kapais įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą ir saugota įstatymų, Merkinėje stūkso iki šiol. Į tą patį registrą iki šiol yra įrašyta iš viso 160 Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimų vietų Lietuvoje.

Ir tik prasidėjus karui Ukrainoje, kurią Rusijos režimas bando okupuoti tiesiog žvėriškais būdais, Lietuvos kultūros ministras Simonas Kairys ryžosi pasirašyti įsakymą, keičiantį kriterijus, kuriais remiantis, atsiveria galimybės nukelti kapinėse užsilikusius sovietinius paminklus, „dažnu atveju skirtus šlovinti taip pat besielgusiems okupantams“, anot ministro.

Atnaujintame Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo apraše nustatyta, kad teisinė apsauga nebereikalinga objektams, kurie yra nacistinės Vokietijos ar SSSR kariuomenės, ar kitų šių valstybių specialiųjų tarnybų, vykdžiusių Lietuvos gyventojų represijas, veiklą ar jų narius propaguojančios skulptūros, atvaizdai, užrašai ir kiti simboliai.

Tačiau ši nuostata netaikoma žuvusiųjų kapams ir antkapiams. Atvirkščiai – ministras yra viešai pabrėžęs, kad „su mirusiaisiais nekovojame ir gerbiame jų amžinojo poilsio vietas, taip pat privalome paisyti ir Ženevos konvencijos įsipareigojimų“. Tad vietos savivaldos institucijos, iškeldamos sovietinius paminklus iš kapinių, pirmiausia turėtų užtikrinti deramą pagarbą žuvusiųjų palaikams bei jų palaidojimo vietoms ir garantuoti tinkamą šių vietų apsaugą.

Laukia Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos leidimo

Bet ar rūsčiai nusiteikusį ginkluotą sovietinį karį jau galima kraustyti iš Merkinės, dar turėtų apsvarstyti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų ekspertai vietos bendruomenių ar savivaldos atstovų prašymu.

Su tokiu prašymu, kaip „Merkio kraštui“ sakė Merkinės krašto muziejaus direktorius merkiniškis Mindaugas Černiauskas, miestelio bendruomenė jau kreipėsi į Kultūros paveldo departamento Alytaus skyrių, dar prieš kultūros ministrui pasirašant minėtąjį įsakymą.

„Mūsų prašymą Alytaus skyrius persiuntė į centrinį departamentą Vilniuje, kur jis turėtų būti pateiktas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijai svarstyti, bet jos atsakymo kol kas negavome“, – kalbėjo Merkinės krašto muziejaus direktorius, regis, neabejodamas, kad atsakymas bus palankus. – Tik norėtųsi, kad paminklas būtų nukeliamas nesigarsinant, nepažeidžiant Ženevos konvencijos bei kitų tarptautinių teisės aktų ir atsižvelgiant į vietą, nes čia yra masinė žuvusiųjų kapavietė, o anksčiau buvo Merkinės miestelėnų kapinės ir stovėjo bažnyčia.“

Kad sovietinio kario paminklo Merkinėje nebeturėtų likti, neabejoja ir rajono meras, istorikas Algis Kašėta.

„Mes seniai būtume tą paminklą nukėlę, jei ne jį saugantys įstatymai, – patikino „Merkio kraštą“ rajono vadovas. – Tad dabar, kai Vyriausybė prisiėmė atsakomybę ir Merkinės bendruomenė parodė iniciatyvą, savivaldybė iškart pritarė tai iniciatyvai raštu, o paskui parašėm atskirą raštą ir laukiam atsakymo. Esam, beje, tarp pirmųjų šešių savivaldybių, kurios kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą su prašymais įvertinti galimybes naikinti sovietiniams kariams statytų memorialų teisinę apsaugą, kad paminklus būtų galima nukelti. Be Merkinės kario, Senojoje Varėnoje tebestovi obeliskas su penkiakampe žvaigžde, ten irgi yra kapai, be to, rajone gali būti ir daugiau tokių vietų su sovietiniais simboliais, tad peržiūrėsim jų sąrašą ir inventorizuosim. Žuvusiųjų kapų, suprantama, nekliudysim, bet sovietinių reliktų ten gal nereikėtų palikti…“

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai