Pirmadienis, 9 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKą bandė nuslėpti savivaldybės skyriaus vedėja?

Ką bandė nuslėpti savivaldybės skyriaus vedėja?

Kokiais teisės aktais vadovavosi rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė atkakliai vengusi paviešinti net rajono tarybos nariams išeitinių biudžetinių išmokų dydį, numatytą sumokėti iš pareigų atleidžiamam savivaldybės administracijos direktoriui Alvydui Verbickui ir jo pavaduotojai Vilmai Miškinienei, – neaišku iki šiol, bet panašu, kad tokie „teisės aktai“, akivaizdžiai prieštaraujantys reglamentuojamiems savivaldybės veiklos skaidrumo ir atsakingumo rajono visuomenei principams, patiko ir pačiam administracijos direktoriui A. Verbickui, ir net merui Algiui Kašėtai…

Pavaldinė nenurodė, kiek biudžeto pinigų reikės išmokėti jos viršininkui
Paskutiniajame (balandžio 4 d.) rajono tarybos posėdyje savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė tarybos nariams pristatė svarstyti jos pačios parengtą sprendimo projektą dėl Alvydo Verbicko atleidimo iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Sprendimo projektas dar kovo mėnesį buvo suderintas su pačiu direktoriumi A. Verbicku.
Šiame sprendimo projekte buvo siūlyta atleisti A. Verbicką iš minėtųjų pareigų nuo šių metų balandžio 14 dienos, pasibaigus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją į pareigas pasirinkusios kolegialios institucijos įgaliojimams.
(Priminsime, kad A. Verbickas į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas buvo paskirtas 2019 metais mero Algio Kašėtos teikimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ir pritarus rajono tarybai pastarosios įgaliojimų laikui, – t. y. iki naujosios kadencijos rajono tarybos pirmojo posėdžio, numatyto šiandien, balandžio 14 dieną).
Tuo pačiu sprendimo projektu rajono tarybai siūlyta pritarti, kad atleidžiamam iš darbo savivaldybės administracijos direktoriui A. Verbickui būtų išmokėta kompensacija už 33,38 darbo dienų nepanaudotas kasmetines atostogas, taip pat vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
Tačiau kiek konkrečiai pinigų iš rajono biudžeto prireiks itin viešo asmens – rajono vykdomosios valdžios vadovo – išmokoms, sprendimo projektą parengusi jo pavaldinė I. Radzevičienė neužrašė nei tame sprendimo projekte, nei Aiškinamajame rašte, kas atrodė neįprasta ir keista.
Vienas kalba apie ratus, kita – apie batus
Rajono savivaldybės interneto svetainėje viešinamoje informacijoje apie savivaldybėje dirbančiųjų vidutinį darbo užmokestį nurodoma, kad vidutinis savivaldybės administracijos direktoriaus atlyginimas su priedais bei priemokomis, neatskaičius mokesčių, praėjusiais metais siekė beveik 4 tūkst. eurų per mėnesį.
O štai kokią konkrečią sumą iš to paties biudžeto tektų sumokėti A. Verbickui už 33,38 darbo dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų kaip kompensaciją, sprendimo projekto rengėja ir pranešėja I. Radzevičienė neatskleidė net rajono tarybos – aukščiausiosios valdžios – nariams primygtinai klausinėjant, be to, atsakinėjo, atvirai kalbant, nei į tvorą, nei į mietą. Beje, pranešėjos klausinėjo tik opozicijos atstovai, tuo tarpu valdantieji abejingai tylėjo.
O štai tas „interviu“, kai vienas, perfrazuojant žinomą patarlę, klausia apie ratus, o kita atsako apie batus.
Klausimas I. Radzevičienei. Aiškinamajame rašte nenurodėte, koks biudžeto lėšų poreikis yra numatytas Alvydo Verbicko išmokai už 33,38 dienas nepanaudotų atostogų, įvardinkit sumą.
I.Radzevičienė. Tikrai neįvardinsiu, nes, kaip žinote, jums buvo išsiųstas paaiškinimas dėl asmens duomenų, tai šią sumą bus galima vėliau atsiųsti jums. Nes kompensacija už nepanaudotas atostogas ir asmens duomenys… Tai viešai jie neskelbiami.
Klausimas. Jeigu jūs vėliau paskelbsite tuos duomenis, tai kuo jie skirsis nuo paskelbimo dabar?
I.Radzevičienė. Kompensaciją išmokėti pagal teisės aktus yra privaloma…
Ko klausi, to negausi
Klausimas I. Radzevičienei.
Tai koks yra tas biudžeto poreikis? Nes Aiškinamojo rašte skirtoje eilutėje apie tai jūs neparašėte nieko.
I.Radzevičienė. Šios lėšos yra suplanuotos ir tikrai patikslinsim šią sumą, bet komitetuose to klausimo aš neišgirdau, būtume komiteto metu ir atsakę…
Klausimas. Jūs komiteto metu šitą klausimą girdėjot ir mes prašėm jį paviešinti, bet jei jūs piktybiškai jo neviešinat…
Šioje vietoje dialogą „Ko klausi, to negausi“ nutraukė posėdžio pirmininkas Algis Kašėta, pareiškęs, kad „kolega jau vysto diskusiją, kai tuo tarpu atsakymai pateikti“.
Tačiau atsakymai į labai elementarius rajono tarybos „kolegos“ klausimus – kokio konkrečiai dydžio išeitinę kompensaciją iš rajono biudžeto gaus mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas ir pareigūnas – akivaizdžiai nebuvo pateikti, kas kėlė ne tik kitų tarybos kolegų, bet ir posėdį stebėjusių visuomenės atstovų nuostabą.
Tad klausimai tęsėsi: „Savivaldybės administracijos direktoriaus alga yra skelbiama viešai, išeitinę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, remiantis jo vidutiniu atlyginimu, gali susiskaičiuoti bet kuris norintis, jei yra toks poreikis, tai kam tą slėpti?“
I.Radzevičienė kuo ramiausiai pakartojo, kad „tą numato teisės aktai“, nors nė vieno teisės akto taip ir neįvardijo, išskyrus anksčiau paminėtą Asmens duomenų apsaugos įstatymą, kuriame apie jokių savivaldybės vadovams mokėtinų kompensacijų dydį apskritai nekalbama.
Čia Personalo skyriaus vedėją vėl stojo ginti meras A. Kašėta „gerbiamiems kolegoms“ pareikšdamas, jog „jeigu jums skyriaus vedėja paaiškino, kad tą numato teisės aktai, ir jūs manot, kad galit pasiskaičiuoti, tai ir pasiskaičiuokit, bet vedėja nenori pažeidinėti teisės aktų“.
Už ką balsavo, sužinojo… kitą dieną
Už tai, kad A. Verbickas būtų atleistas iš pareigų su galai žino kokio dydžio kompensacija ir išeitine išmoka, nubalsavo 20 tarybos narių, 3 susilaikė ir 1 nebalsavo.
Ir tik kitą dieną po posėdžio rajono tarybos nariams buvo atsiųstas naujas Aiškinamasis raštas su prašyta informacija. Taip išeina, kad tie ypatingi ir galbūt tik Personalo skyriaus vedėjai I. Radzevičienei težinomi „teisės aktai“, neleidę jai net tarybos nariams atskleisti išeitinių išmokų dydžio, buvo pažeisti, ir juos pažeidė pati I. Radzevičienė.
Taigi A. Verbickas jo atleidimo iš pareigų dieną gaus 6 tūkst. 343,87 euro dydžio kompensaciją (neatskaičius mokesčių) už nepanaudotas atostogas, o po mėnesio – dar 3 tūkst. 972,04 euro dydžio išeitinę išmoką, kuri bus „mokama kas mėnesį lygiomis dalimis“, bet mokėjimas bus nutrauktas, jei buvęs direktorius vėl pradės eiti valstybės tarnautojo pareigas ar įsidarbins savivaldybėje.
Beje, su analogiška situacija tame pačiame rajono tarybos posėdyje susidurta, tai pačiai Personalo skyriaus vedėjai I. Radzevičienei pristačius jos parengtą ir pristatytą bei su A. Verbicku suderintą kitą sprendimo projektą – dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Miškinienės atleidimo iš šių pareigų.
Tik vietoj analogiškų „debatų“ pranešėjos I. Radzevičienės tebuvo paklausta, kada ji rajono tarybos nariams pateiks „duomenis apie konkrečią sumą išmokų“ iš pareigų atleidžiamai „poniai Miškinienei“.
„Tai rytoj iš pačio ryto pateiksim“, – pažadėjo I. Radzevičienė. Tad tik po to, kai 20 rajono tarybos narių nubalsavo „už“ ir 2 nebalsavo, kad V. Miškinienė būtų atleista iš savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigų balandžio 14 dieną, jie sužinojo, jog pavaduotoja už 53,39 darbo dienų nepanaudotų atostogų atleidimo dieną gaus 9 tūkst. 161,19 euro dydžio kompensaciją, neatskaičius mokesčių, o po mėnesio – dar 3 tūkst. 586,23 euro išeitinę išmoką, kuri bus nutraukta, jei V. Miškinienė grįš dirbti į savivaldybę.
Beje, tame posėdyje savivaldybės administracijos direktorius A. Verbickas nedalyvavo ir pats neatsiskaitė už savo bei jo vadovaujamos administracijos praėjusių metų veiklą, viešai pristatant tos veiklos ataskaitą, – tą padarė jo pavaduotoja V. Miškinienė. Meras pranešė, kad administracijos direktorius serga, nors pastarojo viešai skelbiamoje darbotvarkėje buvo nurodyta, jog jis tądien nuo 13 val. dalyvauja tarybos posėdyje, peržiūri, pasirašo ir vizuoja dokumentus bei tvarko einamuosius reikalus.
Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai