Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKai Registrų centras neatsako už jam pateiktų duomenų teisingumą...

Kai Registrų centras neatsako už jam pateiktų duomenų teisingumą…

Senosios Varėnos sodininkų bendrijos „Epušinė“ narių teisėtai išsirinktas ir valstybės įmonėje Registrų centre įregistruotas šios bendrijos kolegialus valdymo organas – pirmininkas bei valdyba – šią vasarą tik aplinkiniais keliais sužinojo, kad Registrų centras jį… išregistravo ir įregistravo naują bendrijos valdymo organą, kurio 2 nariai iš 4-ių net neturi teisės būti išrinkti, kaip to reikalauja Sodininkų bendrijų įstatymas bei „Epušinės“ įstatai, jau nekalbant apie kitus ženklius nukrypimus nuo šių teisės aktų nuostatų, organizuojant valdžios perversmą sodininkų bendrijoje…

I dalis

Pasiūlė prisidėti finansiškai prie kelio į bendriją asfaltavimo

Viskas, regis, prasidėjo maždaug prieš trejetą metų, kai „Epušinės“ sodininkų bendrijos nariai susirinkimo metu nusprendė raštu paprašyti rajono savivaldybės išasfaltuoti dalį bendrojo naudojimo žvyrkelio, vedančio į „Epušinę“ nuo magistralinio kelio Vilnius-Druskininkai. Raštas savivaldybei buvo išsiųstas 2019 m. sausio 10 dieną. O tų pačių metų rugpjūčio 27 dieną rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, suteikiantį pirmenybę išsiasfaltuoti žvyrkelius tiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie prie šių darbų finansavimo prisidės ne mažiau kaip 10 proc. nuosavų lėšų.

Po pusantrų metų – 2020- ųjų gruodžio 23 dieną – rajono savivaldybės administracija „Epušinę“ raštu informavo, kad atsižvelgus į bendrijos prašymą yra parengtas privažiavimo kelio prie šios bendrijos kapitalinio remonto aprašas, o skaičiuojamoji to remonto darbų vertė siekia 208, 89 tūkst. eurų, kuri po viešųjų pirkimų „gali ir sumažėti“. Tad, jei „Epušinės“ sodininkų bendrija norėtų prisidėti prie prašytos žvyrkelio dalies asfaltavimo darbų ne mažiau kaip 10 proc. nuosavų lėšų, savivaldybės administracija savo rašte siūlė pirmiausia suorganizuoti bendrijos narių susirinkimą, kuris priimtų galutinį sprendimą, o jau tada būtų galima pasirašyti sutartį ir planuoti asfaltavimo darbų eigą toliau.

Paprašė bendrijos narių sąrašo „su kontaktais“

Savivaldybės raštas sukėlė nemenką šurmulį „Epušinėje“, nes galimybė išsiasfaltuoti privažiavimą prie bendrijos pirmiau kitų (vėliausiai iki 2023 metų, kaip nurodė savivaldybė) masino visus „Epušinės“ sodininkus, bet atsirado tam tikrų kliūčių. Pirmiausia kliūtis – karantinas, nes jo metu buvo draudžiami bet kokie žmonių susibūrimai, tad ir sodininkų bendrijų narių susirinkimai negalėjo vykti. Be to, kaip paaiškėjo, toli gražu ne visi 57 „Epušinės“ sodininkai (ypač pensininkai, bedarbiai) išgalėjo ar norėjo už bendrojo naudojimo valdiško žvyrkelio asfaltavimą mokėti iš savo kišenės – 10 proc. nuo bendros asfaltavimo sumos sudarė apie 21 tūkst. eurų, tad kiekvienam būtų tekę pakloti po daugiau nei 400 eurų.

Tačiau dalis „Epušinės“ sodininkų, itin suinteresuotų žvyrkelio asfaltavimu (nuolat gyvenančių bendrijoje, taip pat vilniečių, dažnai čia atvykstančių, ir kitų), nenuleido rankų. Taigi jau po pusantros savaitės, kai buvo gautas savivaldybės raštas, praėjusių metų sausio 3 dieną, bendrijos pirmininkė V. S. sulaukė nuolat čia gyvenančios sodininkės N. K. elektroninio laiško, kuriame ši pranešė sukūrusi bendrijos interenetinę „feisbuko grupę“, o toji grupė nutarusi išsiaiškinti visų bendrijos narių nuomonę dėl kelio asfaltavimo ir parengusi anketą, tik štai bėda, kad neturi bendrijos narių sąrašo su jų kontaktais. Tad el. laiško autorė prašė bendrijos pirmininkės „pasidalinti informacija“.

Atsisakė atskleisti sodininkų asmens duomenis

Beje, pradėtoje platinti minėtojoje „SB „Epušinė“ savininkų (naudotojų) apklausos anketoje“ buvo klausiama, ar tas savininkas (naudotojas) sutinka, „kad SB „Epušinė“ 10 proc. prisidėtų“ prie vietinės reikšmės kelio ir privažiavimo prie bendrijos kapitalinio remonto, ar ne. Klausiamojo taip pat buvo prašoma nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pasirašyti. Tačiau kas konkrečiai yra tos anketos rengėjas ir asmeninių duomenų prašytojas – t. y. atsakingas už tai, kad tie duomenys nepatektų, kam nereikia, ir paskui nepridarytų žalos tam pačiam duomenų teikėjui – nurodyta nebuvo.

Tad į šią aplinkybę daugelis sodininkų atkreipė dėmesį ir anoniminės anketos nepildė. Sodininkų bendrijos „Epušinė“ pirmininkė V. S., atsiliepdama į sodininkės N. K. prašymą, po trijų dienų jai el. laišku paaiškino jokiu būdu negalinti internetinei „feisbuko grupei“ duoti visų bendrijos narių sąrašo su kontaktais, nes atskleisti šių žmonių asmens duomenis be jų sutikimo griežtai draudžia įstatymai. Pirmininkė taip pat informavo, kad „feisbuko grupės“ parengta anketa neturi teisinio pagrindo ir tokį gali suteikti tik bendrijos narių susirinkimas, ir tik jis, kaip aukščiausias bendrijos valdymo organas, gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio indėlio į kelio asfaltavimą.

57-ių žmonių sąrašus gavo neteisėtai

Toks bendrijos pirmininkės atsakymas, sprendžiant iš kito sodininkės N. K. el. laiško, ne tik nuvylė „feisbuko grupę“, bet ir, sprendžiant iš atsiliepimų tame „feisbuke“, ją didžiai papiktino. O jau po kelių dienų viena palyginti neseniai į bendriją nuolat gyventi atsikėlusi šeima gavo „Epušinės“ kaimynų sąrašus aplinkiniais keliais. Beje, apie tai jau rašėme praėjusių metų rugpjūčio 3 d. „Merkio krašto“ straipsnyje „Kas skriaudžia Dovilę Saulevičę?“

Trumpai priminsime, kad praėjusių metų sausio 12 dieną sąrašus su „Epušinėje“ sklypus turinčių sodininkų asmeniniais duomenimis, be bendrijos pirmininkės bei daugumos tų sodininkų žinios, paprašė ir gavo iš UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) nuolat „Epušinėje“ gyvenanti savivaldybės administracijos darbuotoja Dovilė Saulevičė, o tuos duomenis, ką vėliau patvirtino ir ji pati, perdavė savo sutuoktiniui, politikui (rajono tarybos nariui ir Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkui) Povilui Saulevičiui.

Tokį valstybės tarnautojos veiksmą po atlikto ikiteisminio tyrimo Alytaus apylinkės prokuratūra įvertino kaip neteisėtą atskleidimą duomenų, kurie „galėjo būti naudojami siekiant tenkinti privatų interesą ar turint turtinį suinteresuotumą“. Toks pat buvo ir tarnybinį patikrinimą dėl asmens duomenų nutekinimo pradėjusios rajono savivaldybės komisijos vertinimas.

Sodininkų bendrijoje kilo įtarimų

Vis dėlto prokurorai praėjusių metų balandžio 12 dieną nutraukė ir nebeatnaujino ikiteisminio tyrimo dėl D. Saulevičės galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ar jos įgaliojimų viršijimo, siekiant disponuoti neteisėtai gautais „Epušinės“ sodininkų asmens duomenimis, nes neįžvelgė, kad valstybės tarnautoja šiais savo veiksmais padarė „didelę žalą“, turinčią nusikalstamos veikos požymių pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 228 str. 1 dalį.

Šio BK straipsnio dalyje nurodoma, kad valstybės tarnautojas tik tuomet baudžiamas bauda, areštu ar laisvės atėmimu iki 5 metų, kai dėl jo piktnaudžiavimo ar įgaliojimų viršijimo didelės žalos patiria valstybė, Europos Sąjunga, taip pat juridinis ar fizinis asmuo. Tuo tarpu rajono savivaldybės komisija po tarnybinio patikrinimo įžvelgė, kad savivaldybėje dirbanti D. Saulevičė, nutekinusi beveik 60- ies žmonių asmens duomenis, ne tik pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo bei dar kelių teisės aktų atitinkamas nuostatas, bet ir „sukėlė visuomenės nepasitikėjimą savivaldos institucija asmens duomenų apsaugos srityje“.

Už tai D. Saulevičei praėjusių metų birželio 7 dienos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas, kurį, beje, valstybės tarnautoja apskundė teismui. Ką nuspręs teismas, pasistengsime parašyti. Ir galbūt tuomet paaiškės, ar iš tiesų bendrijos „Epušinė“ 57-ių sodininkų asmens duomenys, neteisėtai atsiradę Saulevičių šeimoje, buvo panaudoti (kaip įsitikinusi didelė dalis „feisbuko grupėje“ nedalyvaujančių bendrijos narių) apsukriai organizuojant valdžios perversmą sodininkų bendrijoje, kad būtų atšauktas tuomet tebeveikiantis bendrijos valdymo organas – valdyba bei jos pirmininkė – ir į valdžią išrinkti „savi žmonės“, galintys atstovauti grupės interesams ir, svarbiausia, – perimti į savo rankas visos bendrijos pinigus.

Tokių pinigų, t. y. visų sodininkų per 32-ejus „Epušinės“ gyvavimo metus (nuo 1989 m.) sumokėtų mokesčių banko sąskaitoje susikaupė apie 10 tūkst. eurų.

„Susirinksime patys“

Beje, apie organizuojamą valdžios perversmą gegužės 10 dieną prabilo pati D. Saulevičė bendrijos „feisbuke“ kaip jo administratorė, paskelbusi apie to paties gegužės mėnesio 29 dieną šaukiamą neeilinį bendrijos narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje buvo numatyta atšaukti iš pareigų senąją valdybą bei jos pirmininkę ir išsirinkti naują valdybą ir naują pirmininką. „Dalyvavimas būtinas, kad pagaliau turėtume žmones, kurie atstovautų mūsų visų interesams, – rašė D. Saulevičė „feisbukininkams“. – Pirmininkė ir vėl ignoravo mūsų prašymą jį suorganizuoti, todėl, vadovaudamiesi Bendrijos įstatais, susirinksime patys“.

Tarp kitko, tas vadinamasis „prašymas“, kurį pasirašė 15 sodininkų, kaip vėliau paaiškėjo, bendrijos pirmininkei V. S. buvo išsiųstas el. paštu į jos pasenusį ir dabartinių reikalavimų neatitinkantį tarnybinį kompiuterį, ir to perskaityti neįmanomo teksto net su „Žaibo“ (kompiuterine įranga prekiaujančios, ją prižiūrinčios ir remontuojančios varėniškės įmonės) specialistų pagalba, tiesą sakant, niekaip nebuvo galima pavadinti prašymu. O antra, pirmininkė ir be prašymo bendrijos skelbimų lentoje anksčiau už D. Saulevičę – dar balandžio 25 dieną – pranešė apie birželio 12-ąją planuojamą susirinkimą, į kurį kviečiami visi, neišskiriant nė „feisbukininkų“ su jų prašymu organizuoti naujus valdžios rinkimus.

Susirinkimo pirmininkas sugudravo

Tačiau „feisbukininkų“ aktyvas neėmė domėn tuometinės bendrijos pirmininkės duotos žinios susirinkti visiems kaimynams, bet suskubo atskirą susirinkimą organizuotis pats, antraip suplanuotas perversmas, ko gera, vargiai būtų pavykęs. Tokiu būdu sodininkams buvo pranešta apie du vienas po kito numatytus „Epušinės“ bendrijos narių susirinkimus: „feisbukininkų“ – gegužės 29 dieną, o tuometinio veikiančio bendrijos valdymo organo – birželio 12-ąją.

Beje, iš kur „feisbukininkai“ gavo 57-ių sodininkų kontaktus, kad galėtų žmones sukviesti į susirinkimą, neprisipažino nė šiam susirinkimui pirmininkavęs P. Saulevičius, kuriam tuos kontaktus, kaip jau žinome, davė žmona, o dėl jų nutekinimo tebevyksta teismas. Susirinkimo dalyviams jis tik pranešė, kad nustatant susirinkimo kvorumą, vadovautasi Registrų centro duomenų bazėje esančiu ir „viešai prieinamu“ 2018 m. rugsėjo 22 d. „Epušinės“ sodininkų bendrijos narių susirinkimoprotokolu, pagal kurio duomenis „bendrijoje buvo 57 nariai“.

Šioje vietoje P. Saulevičius, o tuo pačiu – ir rajono valdžios atstovas bei politinės partijos Varėnoje vadas, susirinkusiems kaimynams, deja, kalbėjo netiesą. Galbūt minėtasis protokolas Registro centro duomenų bazėje ir yra „viešai prieinamas“, bet ten tikrai nėra „Epušinės“ sodininkų bendrijos narių sąrašo, kurio reikia nustatant susirinkimo kvorumą. Kad „sodininkų bendrijų nariai nėra registruojami Registre, sodininkų bendrijų narių duomenys nėra Registro duomenys, sodininkų bendrijų narių sąrašai Registro tvarkytojui neteikiami“, raštu bendrijai yra patvirtinęs ir pats VĮ Registrų centro direktorius Kazys Maksvytis.

Be to, ne visi 57-i „Epušinės“ sodininkai yra bendrijos nariai, nes tik pastarieji turi teisę balsuoti susirinkimuose priimant sprendimus, kaip tą reglamentuoja Sodininkų bendrijų įstatymas ir šios bendrijos įstatai. Nei P. Saulevičius, nei D. Saulevičė tokios teisės neturėjo. O kas gi vyko toliau?

II dalis

Tokio atvejo dar nebuvo

Kaip jau rašėme pirmojoje šio straipsnio dalyje, „Epušinės“ bendrijos sodininkams praėjusiais metais beveik vienu metu buvo pranešta apie du vienas po kito šaukiamus susirinkimus gegužės 29-ąją ir birželio 12 dieną.

Pirmąjį susirinkimą suskubo organizuoti prieš tuometinį bendrijos valdymo organą – valdybą ir jos pirmininkę – nusiteikusi grupė sodininkų, suplanavusių nuversti tą organą ir išsirinkti naują, kuris atstovautų jų interesams. Antrąjį susirinkimą tradiciškai šaukė jau pati bendrijos valdyba, ketinusi pasipildyti dviem naujais nariais (nes vienas valdybos narys iš keturių mirė, o dar vienas atsisakė šių pareigų, bet dar nebuvo nuo jų atleistas, kaip tą numato bendrijos įstatai) ir apsvarstyti daug kitų bendrijai svarbių klausimų.

Beje, tokio atvejo, kad grupė sodininkų imtųsi organizuoti bendrijos valdžios perversmą, per visus 32 „Epušinės“ gyvavimo metus (ir, ko gera, visose 11-oje rajone veikiančių sodininkų bendrijų) dar nebuvo, tad bendrija suskilo į kelias grupes. Vieną grupę sudarė apie 20 minėtųjų „perversmininkų“, kitą – apie 20 sodininkų, kuriems tiko tuometinė valdžia, o likusieji, irgi apie 20 žmonių, arba nelabai susigaudė, kas vyksta, arba gyveno užsienyje ir buvo nutolę nuo bendrijos reikalų, arba jiems menkai terūpėjo, kas vadovauja bendrijai, jei tik joje yra vanduo, elektra, daugmaž normalus kelias privažiuoti ir niekas netrikdo poilsio.

„Labai kvietė“

Tad daugiausia pastarosios grupės sodininkų „perversmininkams“, išties aktyviai organizavusiems pirmąjį susirinkimą gegužės 29-ąją, ir pavyko prisikalbinti per „feisbuką“, asmeninius el. paštus, telefonus, SMS žinutėmis arba žodžiu. Antai vienas toks sodininkas į šį susirinkimą rinkti naujos bendrijos valdžios sakė ėjęs tik todėl, kad „labai kvietė“, ir jis pažadėjęs nueiti. O vėliau paklaustas, ką jis bei kiti susirinkimo dalyviai išsirinko į pirmininkus ir į valdybą, žmogus nuoširdžiai atsakė, kad „nieko nepažįsta, išskyrus kaimyną, kuris garsiai leidžia muziką“.

Tokiu būdu tad ir vyko tas neeilinis susirinkimas pagal „perversmininkų“ iniciatyvinės grupės planą, pirmininkaujant bene vienam iš aktyviausiųjų toje grupėje, prieš porą metų „Epušinėje“ su šeima apsigyvenusiam Povilui Saulevičiui, kuris, be to, dar yra rajono tarybos narys ir Lietuvos socialdemokratų partijos skyriaus Varėnoje vadovas. Susirinkime, kaip suskaičiavo P. Saulevičius ir kaip rodo to susirinkimo protokolas Nr. 1, dalyvavo 34 bendrijos nariai iš 57-ių, t. y. , anot susirinkimo pirmininko, – daugiau nei pusė, tad kvorumas (įstatymu nustatytas susirinkimo dalyvių, turinčių balsavimo teisę, skaičius, kad susirinkimas ir jo nutarimai būtų pripažinti teisėtais), „manytina“, „buvo užtikrintas“.

O iš tiesų ne visi 57 „Epušinės“ sodininkai yra bendrijos nariai, kaip tą numato Sodininkų bendrijų įstatymas bei „Epušinės“ įstatai. Ir „perversmininkų“ susirinkime tų bendrijos narių dalyvavo tikrai ne 34, kaip suskaičiavo susirinkimo pirmininkas P. Saulevičius, bet kur kas mažiau.

Kas yra bendrijos narys?

Pagal galiojančius sodininkų bendrijos „Epušinė“ įstatus šios bendrijos nariu gali tapti tik tas žemės sklypą čia įsigijęs sodininkas, kuris pateikia bendrijos valdybai raštišką prašymą įstoti į bendriją, sumoka nustatytą stojamąjį nario mokestį, o artimiausias bendrijos narių susirinkimas balsų dauguma nusprendžia naujoką priimti į bendrijos narius. Ir tik bendrijos nariai turi teisę susirinkimuose (aukščiausiajame bendrijos valdymo organe) būti renkami į valdybą, patys rinkti kitus bendrijos narius, taip pat spręsti visus kitus bendrijai aktualius klausimus, ypač finansinius, balsuodami.

Bendrijos nariams sodininkai, teisiškai vadinami „kitais asmenimis“, gali dalyvauti bendrijos susirinkimuose, tačiau balsuoti juose jokios teisės neturi. Taigi pagal šį ką tik paminėtą teisės aktą, taip pat atsižvelgus į turimus sodininkų prašymus, ankstesnių „Epušinės“ bendrijos susirinkimų protokolus ir įrašus Registravimo knygoje, šios bendrijos narių statusą ir teisę balsuoti yra įgiję 48 sodininkai iš 57- ių. O pagal „perversmininkų“ suorganizuoto susirinkimogegužės 29-ąją dalyvių sąrašą, kurio kopiją yra pateikusi valstybės įmonė Registrų centras, tame s u s i r i n k i m e , kaip beskaičiuotum, dalyvavo ne daugiau nei 23 bendrijos nariai (kartu su neatvykusiųjų duotais visais įgaliojimais balsuoti jų vardu) iš 48-ių, t. y. mažiau nei pusė.

Tad panašu, kad kvorumas nebuvo „užtikrintas“. O jei taip, tuomet ir pats „perversmininkų“ susirinkimas, ir jo priimti sprendimai yra neteisėti. Be to, į naują sodininkų bendrijos „Epušinė“ valdybą buvo išrinkti 4 sodininkai „perversmininkai“, iš kurių 2, tarp jų – ir naujoji valdybos pirmininkė L. N., net nėra bendrijos nariai ir neturi teisės nei būti renkami į bendrijos valdymo organą, nei priiminėti jokių sprendimų. Jokių sprendimų negali priimti ir valdyba iš likusių 2 bendrijos narių, nes pagal „Epušinės“ įstatus jų turi būti 4.

Valdžios perversmas pavyko

Tuo tarpu susirinkimui pirmininkavęs ir štai tokią košę užviręs P. Saulevičius (kuris, beje, irgi nėra šios bendrijos narys, užtat, kaip aukščiausiosios rajono valdžios atstovas, yra viešai prisiekęs gerbti ir vykdyti įstatymus) tokių su įstatymu besikertančių „smulkmenų“, panašu, neėmė domėn. Ir panašu, kad tai darė sąmoningai.

O po poros savaičių, birželio 12-ąją, įvyko kitas bendrijos susirinkimas, kurį suorganizavo tuometinė legali „Epušinės“ valdžia, ir į jį atėjo ne ką mažiau bendrijos narių nei į pirmąjį – 18 iš 48-ių. Tačiau tiek dalyvių buvo per mažai, kad susirinkimas būtų teisėtas, tad jo organizatoriams, skrupulingai besivadovaujantiems įstatymo ir bendrijos įstatų nuorodomis, teko pranešti apie rengsimą pakartotinį susirinkimą po dviejų savaičių, birželio 26 dieną, kuriame kvorumo skaičiuoti jau nebereikia.

O per tą laiką paaiškėjo, kad bendrijos susirinkimus pagal visus reikalavimus organizavusio, teisėtai išrinkto ir Registrų centre įregistruoto sodininkų bendrijos „Epušinė“ valdymo organo – valdybos ir jos pirmininkės V. S. –… nebėr, nes Registrų centras be jų žinios tą organą išregistravo ir (palyginti labai greitai – po poros savaičių) birželio 16 dieną įregistravo naują – tą, kurį išsirinko „perversmininkai“.

Tai buvo tiesiog neįtikėtina žinia, tad bendrijoje imta svarstyti, kaip valstybės įmonė Registrų centras – pagrindinis nacionalinių duomenų tvarkytojas ir, kaip pats skelbiasi, „pažangios valstybės bei visuomenės partneris, puoselėjantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene ir suinteresuotomis šalimis“ – įregistravo juridinio asmens (sodininkų bendrijos) valdymo organą, kurio pusė narių net neatitinka galiojančių elementarių teisės aktų reikalavimų?

O sužinojus, kad dokumentus Registrų centrui pristatė net ne naujai išrinkta „Epušinės“ bendrijos valdybos pirmininkė – kaip tradiciškai yra įprasta, bet tiems iš anksto avantiūristiškai suplanuotiems rinkimams vadovavęs politikas P. Saulevičius, klausimų radosi dar daugiau.

III dalis

Imi­ta­ci­ja

Kas ko­dėl ir ko­kiais bū­dais or­ga­ni­za­vo val­džios per­ver­smą so­di­nin­kų ben­dri­jo­je „Epu­ši­nė“ – iki tol ne­gir­dė­tą at­ve­jį ra­jo­ne, ap­ra­šė­me pir­mo­sio­se dvie­jo­se šio straips­nio da­ly­se, pub­li­kuo­to­se praėjusių metų lap­kri­čio 12 ir 19 d. „Mer­kio kraš­te“.

Be­je, So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mas ir „Epu­ši­nės“ įsta­tai lei­džia tam tik­ram skai­čiui ben­dri­jos na­rių ini­ci­juo­ti ir or­ga­ni­zuo­ti prieš­lai­ki­nius sa­vo val­dy­mo or­ga­no (val­dy­bos bei jos pir­mi­nin­ko) rin­ki­mus, jei vei­kian­tis or­ga­nas jiems ne­be­pa­tin­ka. O šių tei­sės ak­tų nuo­sta­tos la­bai de­ta­liai reg­la­men­tuo­ja, kaip tas pro­ce­sas tu­rė­tų vyk­ti.

Bė­da ta, kad ap­ra­šy­to­sios „per­ver­smi­nin­kų“ ini­cia­ty­vi­nės gru­pės (15 žmo­nių) ak­ty­vas nuo pat pra­džių tik imi­ta­vo, jog lai­ko­si tei­si­nio reg­la­men­to, ypač kai į nau­jos val­džios rin­ki­mus (į bal­sa­vi­mą ne­ei­li­nia­me su­si­rin­ki­me) praėjusių me­tų ge­gu­žės 29 die­ną įtrau­kė ir tik­ruo­sius ben­dri­jos na­rius, ir va­di­na­muo­sius „ki­tus as­me­nis“. („Ki­tais as­me­ni­mis“ įsta­ty­me va­di­na­mi skly­pų sa­vi­nin­kai, ku­rie nė­ra įsto­ję į so­di­nin­kų ben­dri­ją, kaip tą nu­ma­to ga­lio­jan­tys „Epu­ši­nės“ įsta­tai, to­dėl ne­tu­ri jo­kios bal­so tei­sės spren­džiant su ben­dri­jos veik­la su­si­ju­sius klau­si­mus.)

Net ir tam su­si­rin­ki­mui pir­mi­nin­ka­vo „ki­tas as­muo“ iš „per­ver­smi­nin­kų“ ak­ty­vis­tų – vos prieš po­rą me­tų „Epu­ši­nė­je“ ap­si­gy­ve­nęs ra­jo­no ta­ry­bos na­rys (ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Va­rė­nos sky­riaus va­do­vas) Po­vi­las Sau­le­vi­čius, pri­pa­ži­nęs, kad su­si­rin­ki­mas, „ma­ny­ti­na“, tei­sė­tas, nors ja­me, kaip jau ra­šė­me, da­ly­va­vo ma­žiau nei pu­sė ben­dri­jos na­rių.

Per­ga­lė

Ma­ža to, aukš­čiau­sio­sios ra­jo­no val­džios at­sto­vas so­cial­de­mok­ra­tas „su­pir­mi­nin­ka­vo“ taip, kad 2 iš 4-ių nau­jai iš­rink­tos ben­dri­jos val­dy­bos na­rių „per­ver­smi­nin­kų“ ir­gi yra „ki­ti as­me­nys“, ne­tu­rin­tys nei bal­so, nei spren­di­mų pri­ėmi­mų tei­sės „Epu­ši­nės“ ben­dri­jo­je, tarp jų – ir val­dy­bos pir­mi­nin­kė L. N. To­kiu at­ve­ju jo­kių spren­di­mų ne­ga­li pri­im­ti ir nau­jo­ji ben­dri­jos val­dy­ba iš li­ku­sių 2 ben­dri­jos na­rių, nes pa­gal „Epu­ši­nės“ įsta­tus jų tu­ri bū­ti 4.

To­dėl vi­so­je ši­to­je sa­vi­veik­lo­je ne­da­ly­va­vu­si di­des­nė pu­sė ben­dri­jos „Epu­ši­nė“ na­rių, dau­giau­sia sen­bu­vių, rim­tai nė ne­ver­ti­no kai­my­nų iš­rink­to pu­siau lup­to, pu­siau skus­to ko­le­gia­laus val­dy­mo or­ga­no, kol ne­su­ži­no­jo, kad tą or­ga­ną vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras…įre­gist­ra­vo, prieš tai iš­re­gist­ra­vęs ka­den­ci­jos dar ne­bai­gu­sią tuo­me­ti­nę vei­kian­čią ben­dri­jos val­dy­bą, šiai apie tai nė ne­nu­tuo­kiant ir ne­ži­nant prie­žas­čių.

Ben­dri­jo­je iš­kart ki­lo įta­ri­mų, kad Re­gist­rų cen­trui do­ku­men­tus pats as­me­niš­kai pri­sta­tęs po­li­ti­kas P. Sau­le­vi­čius šiuo at­ve­ju ne­ap­si­ė­jo be kaž­kie­no įta­kin­gos pa­gal­bos ar ry­šių ar­ba pas­ta­rų­jų tu­rė­jo po­li­ti­ko žmo­na (ir­gi ne ben­dri­jos na­rė) – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vals­ty­bės tar­nau­to­ja, prieš tai, kaip ra­šė­me, su­ge­bė­ju­si iš Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro ne­tei­sė­tai gau­ti vi­sų „Epu­ši­nės“ so­di­nin­kų as­mens duo­me­nis ir ak­ty­viai kvie­tu­si tuos so­di­nin­kus į nau­jo­sios ben­dri­jos val­džios rin­ki­mus.

Tuo tar­pu su nau­ją­ja sa­vo val­džia per­ga­lę at­šven­tę „per­ver­smi­nin­kai“ nė ne­slė­pė, kad da­bar pe­rims į sa­vo ran­kas ir ben­dri­jos pi­ni­gus – apie 10 tūkst. eu­rų vi­sų „Epu­ši­nės“ so­di­nin­kų per dau­ge­lį me­tų su­mo­kė­tų mo­kes­čių – ir su jais tvar­ky­sis, kaip su­ma­nys: gal­būt pa­nau­dos val­diš­kam ke­liui už ben­dri­jos te­ri­to­ri­jos ri­bų as­fal­tuo­ti, gal įsi­rengs gat­ve­lių ap­švie­ti­mą ben­dri­jo­je, kur nuo­lat gy­ve­na vos ke­le­tas šei­mų, o gal pa­dės sa­vo drau­gei pri­va­ti­zuo­ti ben­dri­jai pri­klau­san­tį že­mės plo­te­lį, ant ku­rio sto­vi mo­te­riš­kės mal­ki­nė.

Pa­žei­di­mai

To­kiai įvy­kių ei­gai ne­pri­ta­rian­tys ben­dri­jos na­riai su­ne­ri­mo, jog vi­sų so­di­nin­kų il­gai kaup­tos ir tau­py­tos lė­šas, ski­ria­mos tik bū­ti­niau­siems ben­dri­jos rei­ka­lams pa­gal vi­suo­ti­nio ben­dri­jos na­rių su­si­rin­ki­mo – aukš­čiau­sio­jo val­dy­mo or­ga­no – spren­di­mus, bus pa­pras­čiau­siai iš­švais­ty­tos, nors pir­miau­sia tų pi­ni­gų da­bar rei­kia „Epu­ši­nei“ pri­klau­san­čio van­dens bokš­to re­mon­tui, kad ben­dri­ja tu­rė­tų van­dens.

Tad apie 20 ben­dri­jos na­rių (iš 48-ių) įpa­rei­go­jo bu­vu­sios val­dy­bos pir­mi­nin­kę V. S. iš­si­aiš­kin­ti pir­miau­sia su Re­gist­rų cen­tru jiems ki­lu­sius įta­ri­mus dėl nau­jo­jo ben­dri­jos val­dy­mo or­ga­no įre­gist­ra­vi­mo.      

Ir rei­kia pa­sa­ky­ti iš anks­to, kad Re­gist­rų cen­tro spe­cia­lis­tai, su ku­riais aiš­ki­no­si bu­vu­sios „Epu­ši­nės“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė, tų įta­ri­mų ne­iš­sklai­dė. At­virkš­čiai – iš Re­gist­rų cen­tro gau­tus raš­tiš­kus pa­aiš­ki­ni­mus mo­te­rį kon­sul­ta­vę tei­si­nin­kai įver­ti­no kaip ele­men­ta­rų at­si­ra­ši­nė­ji­mą. Be to, tei­si­nin­kai pri­pa­ži­no, kad „per­ver­smi­nin­kų“ ak­ty­vas,  šauk­da­mas ir or­ga­ni­zuo­da­mas ben­dri­jos su­si­rin­ki­mą ge­gu­žės 29-ąją bei įre­gist­ruo­da­mas jo spren­di­mus, pa­žei­dė kur kas dau­giau „Epu­ši­nės“ įsta­tų rei­ka­la­vi­mų ne­gu iki tol bu­vo ma­ny­ta (pa­žei­di­mai yra su­ra­šy­ti pa­punk­čiui).

Tuo­met bu­vu­si „Epu­ši­nės“ val­dy­ba, pa­lai­ko­ma 20 ben­dri­jos na­rių, krei­pė­si ir į VĮ Re­gist­rų cen­tro va­do­vy­bę Vil­niu­je, ir į Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ją (ku­riai ši vals­ty­bės įstai­ga pa­val­di), pra­šy­da­ma pa­ga­liau at­sa­ky­ti aiš­kiai – kaip at­si­ti­ko, kad tei­sė­tai iš­rink­tas so­di­nin­kų ben­dri­jos „Epu­ši­nė“ val­dy­mo or­ga­nas bu­vo iš­re­gist­ruo­tas iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro, nė ne­pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, o įre­gist­ruo­tas nau­jas, ne­ati­tin­kan­tis net ele­men­ta­riau­sių ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų?

Po maž­daug mė­ne­sio, rug­sė­jo 30 die­ną, so­di­nin­kų ben­dri­jos pa­reiš­kė­jai ga­vo il­gą ir ga­na iš­sa­mų VĮ Re­gist­rų cen­tro re­gist­rų tvar­ky­mo di­rek­to­riaus Ka­zio Maks­vy­čio raš­tiš­ką at­sa­ky­mą. (Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja ne­at­sa­kė nie­ko.)

At­sa­ko­my­bė

Ta­me re­gist­rų tvar­ky­mo va­do­vo raš­te įro­di­nė­ja­ma, kad „per­ver­smi­nin­kai“ pri­sta­tė vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, o juo­se, Re­gist­ro tvar­ky­to­jo ver­ti­ni­mu pa­gal Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro nuo­sta­tus, „ne­nu­sta­ty­ta ap­lin­ky­bių“, dėl ku­rių pa­teik­ti duo­me­nys „ne­ga­lė­tų bū­ti įre­gist­ruo­ti“.

O štai „at­sa­kant į Jū­sų klau­si­mą, kad ini­cia­ty­vi­nę gru­pę su­da­rė ir į Ben­dri­jos val­dy­bą bu­vo iš­rink­ti as­me­nys, ne­san­tys Ben­dri­jos na­riais, at­kreip­ti­nas dė­me­sys, jog (…) so­di­nin­kų ben­dri­jų na­riai nė­ra re­gist­ruo­ja­mi Re­gist­re, so­di­nin­kų ben­dri­jų na­rių duo­me­nys nė­ra Re­gist­ro duo­me­nys, so­di­nin­kų ben­dri­jų na­rių są­ra­šai Re­gist­ro tvar­ky­to­jui ne­tei­kia­mi, to­dėl Re­gist­rų tvar­ky­to­jas ne­tu­ri pa­rei­gos pa­tik­rin­ti ap­lin­ky­bės, ar as­me­nys, iš­rink­ti į Ben­dri­jos val­dy­bą, yra Ben­dri­jos na­riai“, – aiš­ki­na­ma di­rek­to­riaus K. Maks­vy­čio raš­te.

„Re­gist­rų cen­tras, kaip vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tas, nė­ra įga­lio­tas ver­tin­ti fak­ti­nių pa­teik­tų do­ku­men­tų bei juo­se nu­ro­dy­tų spren­di­mų pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bių ir jų pa­grin­du kves­tio­nuo­ti pri­im­tų ir Re­gist­ro tvar­ky­to­jui pa­teik­tų ju­ri­di­nio as­mens or­ga­nų spren­di­mų tei­sė­tu­mą, pa­grįs­tu­mą bei to­kiu bū­du kon­tro­liuo­ti ju­ri­di­nių as­me­nų, jų or­ga­nų veik­lą, – at­krei­pia dė­me­sį į dar vie­ną svar­bų mo­men­tą K. Maks­vy­tis. – Tai pa­tvir­ti­na ir ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai, nu­sta­tan­tys, kad už Re­gist­ro tvar­ky­to­jui pa­teik­tų do­ku­men­tų ir duo­me­nų tei­sin­gu­mą ir pa­tei­ki­mą Re­gist­ro tvar­ky­to­jui lai­ku at­sa­ko pa­tys do­ku­men­tų ir duo­me­nų tei­kė­jai (CK 2.67 str., Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro nuo­sta­tų 41.2 pa­punk­tis)“ (pa­ryš­kin­ta ma­no-aut.).

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.67 straips­nis ir Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro nuo­sta­tų 41.2 pa­punk­tis iš tie­sų pa­tvir­ti­na Re­gist­rų cen­tro re­gist­rų tvar­ky­mo di­rek­to­riaus tei­gi­nį, kad Re­gist­rų cen­tras ne­at­sa­ko už jam pa­teik­tų do­ku­men­tų bei duo­me­nų tei­sin­gu­mą.

Teis­mas?

O ką tuo­met da­ry­ti su Re­gist­rų cen­trui ne­tei­sin­gus do­ku­men­tus ir duo­me­nis (kuo yra įsi­ti­ki­nu­si pu­sė „Epu­ši­nės“ ben­dri­jos na­rių bei daug tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų nu­sta­tę tei­si­nin­kai) as­me­niš­kai pri­sta­čiu­siu P. Sau­le­vi­čiu­mi, ku­ris už tai pa­gal tą pa­tį CK 2.67 straips­nį ir Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro nuo­sta­tų 41.2 pa­punk­tį tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, bet jos ne­pri­si­i­ma?

Ir ką da­ry­ti po jo pir­mi­nin­ka­vi­mo su „Epu­ši­nei“ iš­rink­ta pa­grin­di­nių ben­dri­jos tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čia, to­dėl prak­tiš­kai ne­įga­lia val­dy­ba, ku­ri anaip­tol to­kia ne­si­jau­čia ir kar­tu su P. Sau­le­vi­čiu­mi jau nu­ro­di­nė­ja ben­dri­jos na­riams bei ki­tiems so­di­nin­kams, ko­kio dy­džio kas­me­ti­nius mo­kes­čius rei­kia su­mo­kė­ti į ben­dri­jos są­skai­tą ban­ke?

Net jei dau­gu­ma „Epu­ši­nės“ ben­dri­jos na­rių ir lai­ky­tų nau­ją­ją val­dy­bą tei­sė­ta, nes ji yra Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re, šis val­dy­mo or­ga­nas vis tiek ne­ga­li at­lik­ti jo­kių veiks­mų su ben­dri­jos pi­ni­gais ir ki­tu ben­dru tur­tu be vi­suo­ti­nio ben­dri­jos na­rių su­si­rin­ki­mo spren­di­mų, pa­tvir­ti­nan­čių lė­šų kau­pi­mo ir iš­lai­dų tvar­ką (tai yra su­si­rin­ki­mo iš­im­ti­nė tei­sė).

Visa tai yra reg­la­men­tuo­ta ir Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, ir So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­me, ir „Epu­ši­nės“ įsta­tuo­se. Ant­raip bū­tent ben­dri­jos val­dy­bos na­riai už šių ir ki­tų įsta­ty­mų ne­vyk­dy­mą ar ben­dri­jai pa­da­ry­tus nuos­to­lius pri­va­lo pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, o nuos­to­lius – so­li­da­riai at­ly­gin­ti.

O jei at­sa­ko­my­bės jie ne­pri­si­ims?

Re­gist­rų cen­tras ir tei­si­nin­kai kon­sul­tan­tai tiems so­di­nin­kų ben­dri­jos „Epu­ši­nė“ na­riams, ku­rie vis dar ti­ki – kad Lie­tu­va yra tei­si­nė vals­ty­bė ir jos įsta­ty­mų tu­rė­tų lai­ky­tis vi­si be iš­im­ties, ypač val­džios at­sto­vai bei po­li­ti­kai, – dėl vi­sų čia iš­var­din­tų gin­čy­ti­nų at­ve­jų yra ne kar­tą siū­lę kreip­tis į teis­mą.

O tai reiš­kia, kad tar­pu­sa­vio by­li­nė­ji­ma­sis pa­rei­ka­laus ne tik svei­ka­tos, pi­ni­gų, lai­ko, bet ir ne­iš­ven­gia­mai su­kels dar di­des­nį ar­ti­mų kai­my­nų su­si­prie­ši­ni­mą bei ne­san­tai­ką il­giems me­tams.

Ar to tik­rai rei­kia?..

P. S. Šio straips­nio au­to­rė yra so­di­nin­kų ben­dri­jos „Epu­ši­nė“ na­rė nuo 2006 me­tų ir tuo pa­čiu žur­na­lis­tė, ku­rios pa­rei­ga yra in­for­muo­ti vi­suo­me­nę jai ži­no­ti­na te­ma – su ko­kia ko­li­zi­ja su­si­du­ria ju­ri­di­nis, taip pat ir fi­zi­niai as­me­nys, kai pa­grin­di­nis na­cio­na­li­nių duo­me­nų tvar­ky­to­jas įregistruoja jam pa­teik­tus duomenis, bet ne­at­sa­ko už jų tei­sin­gu­mą. Straips­nis pa­ra­šy­tas, re­mian­tis tik tu­ri­mais do­ku­men­tais, fak­tais ir ki­ta in­for­ma­ci­ja iš vie­šų ar­ba pa­ti­ki­mų šal­ti­nių.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai