Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKaip kabinetai virsta gyvenamaisiais…

Kaip kabinetai virsta gyvenamaisiais…

Kovo 23 dieną „Merkio krašto“ straipsnyje „Melioratorių gatvėje siūlomi butai užminė dar vieną mįslę – ar viskas teisėta?“ rašėme apie mūsų skaitytojui kilusias abejones, ar buvusios UAB „Varėnos melioracija“ administraciniame pastate pardavinėjamais „būstais“ (kuriuose siūlyta įsirengti miegamuosius, tualeto kambarius, virtuves ir svetaines) prekiaujama legaliai, nes kai redakcijos korespondentė kreipėsi į to pastato savininkus, vadinamųjų būstų prekyba kažkodėl nutrūko; o praėjusią savaitę gavome ir pastato savininkų paaiškinimą…

Įtarimais dėl neteisėtos butų prekybos Varėnos Melioratorių gatvėje 4 su „Merkio kraštu“ pasidalijo skaitytojas, atsiuntęs ir nuorodą į skelbimą. Savo laiške žmogus prašė perspėti Varėnos gyventojus, kad pirkdami butą, pavadintą būstu, buvusios įmonės kontoroje jie žinotų „tikrąją situaciją“, nes tas pastatas yra administracinės paskirties ir jame, mūsų skaitytojo įsitikinimu, gyventi negalima, kadangi gyventojai „ateityje gali susidurti su rimtomis problemomis“. O pardavinėjami būstai iš tiesų buvo labai panašūs į gyvenamuosius, nes pateiktoje išplanavimo vizualizacijoje buvo matomi miegamieji, virtuvės, svetainės kaip butuose.
Kad „Merkio krašto“ skaitytojas „iš esmės yra teisus“, tąkart pripažino ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Zaleskis. Tuo tarpu skelbimą apie pardavinėjamus būstus peržiūrėjusi rajono savivaldybės administracijos vyriausioji architektė Orinta Lakickienė, skirtingai nei E. Zaleskis, nieko bloga toje prekyboje nematė.
Tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Konsultavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimgaudas Kviklys „Merkio kraštui“ išsamiai paaiškino, kad tam tikros patalpos administracinės paskirties pastate gali būti gyvenamosios, jeigu jos yra atskirtos, suformuotos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, priešingu atveju statytoją už nelegalias statybas netgi galima nubausti.
„Merkio kraštui“ paskambinus minėtajame skelbime nurodytu telefonu, atsiliepė moteris, prisistačiusi būstus Melioratorių gatvėje pardavinėjančios UAB „Investicija pro“ projektų vadove Neringa. Ji paprašė klausimus pateikti elektroniniu paštu, kurie bus „persiųsti teisininkams“.
UAB „Investicija pro“ laiško su atsakymais sulaukėme tik praėjusią savaitę ir skelbiame juos netrumpinę.
Klausimas. Ar Melioratorių gatvėje Jūsų bendrovės pardavinėjami butai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip gyvenamosios patalpos?
Atsakymas. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 6.1 punktą pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis plotas arba didžiausioji jo dalis yra naudojama tai paskirčiai. Tai reiškia, kad pastate gali būti įvairios paskirties patalpų, o jo priskyrimą konkrečiai paskirčiai nulemia vyraujanti paskirtis. Norint keisti patalpų paskirtį pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio nuostatas reikalingas statyba leidžiantis dokumentas – leidimas paskirties keitimui.
UAB „Investicija pro“ pastate, esančiame Melioratorių g. 4, Varėnoje, nuosavybės teise valdo 19 patalpų. Pastato paskirtis – administracinė, visų pastate esančių patalpų paskirtis taip pat administracinė. Taigi Jūsų klausime nurodyta informacija apie tai, kad pastate yra įrengta 19 butų nėra teisinga. Tokios informacijos nėra ir Jūsų nurodytame šaltinyje.
(Priminsime, kad „Merkio kraštui“ susidomėjus vadinamaisiais „būstais“ su juose siūlomais įsirengti miegamaisiais, virtuvėmis ir svetainėmis Melioratorių gatvėje, jų prekyba buvo nutraukta, o dabar jau yra naujas skelbimas, žodį „būstai“ pakeitus į „patalpos“. Tame skelbime tebėra rodomas tų patalpų „įsirengimo pavyzdys“ – su miegamuoju, drabužine, virtuve, vonios kambariu ir kt. – žr. nuotr. 1 psl. Be to, internetiniame nekilnojamojo turto portale aruodas.lt šis skelbimas apie prekybą Melioratorių gatvėje 4 randamas, pasirinkus kategoriją „butai“ – aut. pastaba.)
Patalpose šiuo metu yra vykdomi paprastojo remonto statybos darbai, remontuojant pastato inžinerines sistemas, bendrąsias erdves ir pastato gerbūvį. Pati UAB „Investicija pro“ neplanuoja keisti nei pastato, nei jame esančių patalpų paskirties. Norint keisti pastato ar jame esančių patalpų paskirtį pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio nuostatas, reikalingas statyba leidžiantis dokumentas – leidimas paskirties keitimui
Pastato paskirties keitimui yra būtina atitinkama žemės sklypo naudojimo paskirtis, tuo tarpu dalies pastate esančių patalpų paskirtis galėtų būti keičiama ir nekeičiant pastato paskirties. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 6.1 punktą pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis plotas arba didžiausioji jo dalis yra naudojama tai paskirčiai. Tai reiškia, kad pastate gali būti įvairios paskirties patalpų, o jo priskyrimą konkrečiai paskirčiai nulemia vyraujanti paskirtis“.
Klausimas. Ar siūlomi butai yra suprojektuoti ir įrengti taip, kad žmogus galėtų jame gyventi, kitaip tariant, ar butai atitinka gyvenamųjų patalpų reikalavimams?
Atsakymas. Kaip jau minėjome atsakyme į 1-ąjį klausimą, Pastate nėra nė vieno buto, o UAB „Investicija pro“ nekeičia esamų patalpų paskirties į gyvenamąją. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie patalpų pirkėjai išreiškė ketinimą keistų įsigyjamų patalpų paskirtį į gyvenamąją, UAB „Investicija pro“, atlikdama paprastojo remonto darbus, atsižvelgė į tokius pirkėjų planus, pertvarkydama patalpų išplanavimą, taip pat informavo pirkėjus apie tokių patalpų pritaikymo gyvenimui privalumus ir trūkumus. Tačiau UAB „Investicija pro“ nekeitė ir neįsipareigojo pakeisti patalpų paskirties.
Klausimas. Ar žmogus, įsigijęs būstą minėtajame pastate, galės jį deklaruoti kaip butą?
Atsakymas. Šiuo klausimu Jums reikėtų kreiptis ne į UAB „Investicija pro“, nes bendrovė neregistruoja gyvenamosios vietos ir atitinkamai neteikia su tuo susijusių konsultacijų.
Klausimas. Jeigu buvo atliktas kapitalinis remontas, pertvarkytos statinio bendrosios inžinerinės sistemos, statyboms reikia leidimo. Ar turite tokį dokumentą?
Atsakymas. „Statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims, reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Pagal šiame teisės akte nustatytus principus UAB „Investicija pro“ vykdomi statybos darbai yra priskiriami paprastojo remonto statybos darbų rūšiai. Statybą leidžiančių dokumentų rūšys ir jų išdavimo atvejai yra reglamentuoti Statybos įstatymo 27 straipsnyje ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
Evelina Kuliešė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai