Penktadienis, 13 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKas skriaudžia Dovilę Saulevičę?

Kas skriaudžia Dovilę Saulevičę?

Ne­se­niai in­ter­ne­to nau­jie­nų por­ta­le „lry­tas.lt“ pa­si­ro­dęs straips­nis – ku­ria­me Va­rė­nos se­niū­ni­jos vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Do­vi­lė Sau­le­vi­čė tei­gia jau ke­le­rius me­tus ke­čian­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės „že­mi­ni­mą ir en­gi­mą“, o apie tai pa­si­ry­žu­si vie­šai pra­bil­ti po vi­są Lie­tu­vą su­krė­tu­sios jau­nos Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­kės sa­vi­žu­dy­bės, nes ir pa­ti dėl pa­na­šaus mo­bin­go sa­vo dar­be pa­ti­rian­ti „ne­vil­ties aki­mir­kų“ – su­kė­lė ne­men­ką at­gar­sį Va­rė­nos ra­jo­no vi­suo­me­nė­je, pa­sie­ku­sį ir „Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­ją…

Teko aiškintis dėl asmens duomenų nutekinimo

Minėtajame „lrytas.lt“ straipsnyje pavadinimu „Prabilo, kas vyksta Varėnos savivaldybėje: savo istoriją ryžosi papasakoti po medikės savižudybės“ Varėnos seniūnijos vyresnioji specialistė Dovilė Saulevičė gana detaliai pasakoja jau kelerius metus nuolat patirianti savivaldybės vadovybės mobingą.

Nuo šių metų sausio, kaip rašoma, „D. Saulevičei tenka savivaldybės vadovams aiškintis dėl to, kad ji neva bandžiusi nutekinti sodų bendrijos „Epušinė“, kurioje gyvena su šeima, narių asmens duomenis. O štai ką pasakojo ji pati: „Sausio 12 d., norėdama išsiaiškinti, ar esu įtraukta į bendrijos narių sąrašą, paprašiau Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro specialistės patikslinti šią informaciją. Ji man pasiūlė atsiųsti visą bendrijos narių sąrašą. Su vyru pamatę, kad esame narių sąraše, nurimome – sąskaitos už šiukšles atkeliaus. Tuo viskas ir baigėsi. Tačiau buvau apkaltinta, kad pasinaudojusi tarnybine padėtimi, neteisėtai gavau asmenų duomenis, dariau už tai atsakingai įmonės darbuotojai spaudimą, nors su ja telefonu kalbėjau kiek daugiau nei minutę. Buvau apskųsta prokurorams, važiavau į apklausą Alytuje. Alytaus prokurorai tyrimą prieš mane nutraukė, bet savivaldybė jų sprendimą apskundė Kauno prokurorams. Šie taip pat atsisakė tęsti tyrimą, tuomet savivaldybė, sudariusi komisiją iš sau lojalių asmenų, pati atliko tyrimą, ir aš gavau papeikimą“.

Toliau rašoma, jog „savivaldybės papeikimą D. Saulevičė apskundė teismui ir neketina nuleisti rankų, nors kasdien vėl jaučia, kad stebimas kiekvienas jos žingsnis, vertinamas kiekvienas žodis.“

Didelė žala nepadaryta

Apie Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Veiklos skyriuje pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl Varėnos r. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojos galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimo (siekiant disponuoti neteisėtai gautais maždaug 60-ies kaimynų asmens duomenimis) buvo paskelbta šių metų kovo 30 d. „Merkio krašto“ žinutėje „Tyrimas“.

Tyrimas pradėtas, kaip skelbta, remiantis sodininkų bendrijos, kur ši savivaldybės darbuotoja gyvena, pranešimu. Toje pat žinutėje paminėta, kad Varėnos r. savivaldybės administracija dėl tos pačios priežasties pradėjo tarnybinį patikrinimą, bet jį sustabdė, kol paaiškės ikiteisminio tyrimo rezultatai.

Ikiteisminio policijos tyrimo rezultatai dėl (dabar jau galima įvardinti) valstybės tarnautojos Dovilės Saulevičės galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi paaiškėjo netrukus – Alytaus apylinkės prokuratūra šių metų balandžio 12 d. priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, „nes D. Saulevičės veiksmais nebuvo padaryta didelė žala, todėl nepadaryta veika, turinti nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 228 str. 1 d., požymių“.

Paminėtojo LR Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 dalis skelbia, kad valstybės tarnautojas, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5 metų tik tuo atveju, „jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo“.

Didelės žalos pagal Baudžiamąjį kodeksą neįžvelgė bei Alytaus apylinkės prokuratūros nutarimo nepanaikino ir tos pačios prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gegužės 3 d. gavęs Varėnos r. savivaldybės administracijos skundą. Tuo tarpu savivaldybės administracija atnaujino tarnybinio patikrinimo procedūrą dėl D. Saulevičės netinkamo pareigų atlikimo.

Paprašė bendrijos narių sąrašo „su kontaktais“

Šis tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas, kai Varėnos r. savivaldybės administracija šių metų vasario 17 d. gavo Senosios Varėnos sodininkų bendrijos „Epušinė“ pranešimą, kad Varėnos seniūnijos vyresnioji specialistė D. Saulevičė, galbūt pasinaudojusi savo tarnybine padėtimi, iš Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) darbuotojos Svetlanos Važgienės išgavo „Epušinės“ sodininkų sąrašą su jų asmens duomenimis ir tą sąrašą perdavė „tretiesiems asmenims“.

Prie šio sodininkų bendrijos pranešimo buvo pridėtos sodininkės N. K. ir bendrijos pirmininkės Vilijos Svirskienės elektroninio susirašinėjimo kopijos, kur N. K. grupės kaimynų vardu šių metų sausio 3-iąją prašo bendrijos pirmininkės atsiųsti jai bendrijos narių „sąrašą su kontaktais“, nes „nutarėme sužinoti nešališką visų bendrijos narių nuomonę“ dėl kelio asfaltavimo (apie to asfaltavimo galimybes rašėme šių metų sausio 12 d. „Merkio krašto“ str. „Dėl pirmenybės išsiasfaltuoti kelią sodininkams teks pakratyti kišenes“) ir „paruošėme anketą“.

Į tokį sodininkės prašymą bendrijos pirmininkė V. Svirskienė sausio 6 d. elektroniniu laišku atsako, kad bendrijos narių sąrašo su jų asmeniniais duomenimis ji tikrai niekam neduosianti, nes tą draudžia fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymai, netgi reikalaujantys „apie duomenų nutekinimą ar apie asmenis, besidominčius bendrijos narių asmens duomenimis“, pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

O klausimą dėl kelio asfaltavimo, pirmininkės paaiškinimu, „spręsime tik visuotiniame bendrijos narių susirinkime“ ir minėtąją anketą patvirtinti turi „tik susirinkimas“, nes „tik tada ji įgaus teisinį pagrindą“.

Sąrašus gavo iš ARATC-o

O po savaitės, sausio 12 dieną, prašomus sąrašus su „Epušinėje“ sklypus turinčių sodininkų asmeniniais duomenimis, be bendrijos pirmininkės ir be daugumos tų sodininkų žinios, gavo nuolat „Epušinėje“ gyvenanti savivaldybės administracijos darbuotoja D. Saulevičė kitu keliu – iš ARATC-o. Prie bendrijos pranešimo savivaldybei buvo pridėta D. Saulevičės tarnybinio el. pašto adresu atsiųsta ARATC-o rinkliavų administravimo specialistės Svetlanos Važgienės lydraščio kopija su žodžiais: „kaip ir prašėte, siunčiu sąrašus“.

Taigi savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, reaguodamas į sodininkų bendrijos „Epušinė“ pranešimą „Dėl teisės į duomenų apsaugą bei privatų gyvenimą galimo pažeidimo“, sudarė komisiją Varėnos seniūnijos vyresniosios specialistės D. Saulevičės galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti (komisija iš trijų narių: Personalo skyriaus vedėjos Ilonos Radzevičienės, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto Valdo Volungevičiaus ir Varėnos seniūnijos seniūno Daliaus Lukmino).

Komisija nustatė, kad buvusios Turto valdymo skyriaus vyr. specialistės D. Saulevičės, nuo šių metų sausio 1-osios perkeltos į Varėnos seniūniją vyresn. specialistės pareigoms, profesinė veikla nėra susijusi su ARATC-o teikiamos informacijos naudojimu, tad kokiu pagrindu sausio 12 dieną D. Saulevičei informacija apie „Epušinės“ sodininkus buvo atsiųsta, užklausta paties ARATCo.

ARATC-as vasario 24 d. raštu informavo, kad sausio 12 d. į šios bendrovės „rinkliavų administravimo specialistę S. Važgienę kreipėsi Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė D. Saulevičė (tuo metu ji jau nebėjo šių pareigų – aut.), kuri paprašė pateikti sodininkų bendrijos „Epušinė“ narių ir asmenų, turinčių ir valdančių nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą sodininkų bendrijoje „Epušinė“, sąrašą.“ S. Važgienė, „vadovaudamasi abipusiu pasitikėjimu, kadangi pagal anksčiau nusistovėjusį darbo pobūdį vyr. specialistė D. Saulevičė pati S. Važgienei teikdavo socialinių būstų nuomos sutartis mokėtojų duomenims sutikslinti, 2021 01 12 elektroniniu paštu nusiuntė vyr. specialistei D. Saulevičei sąrašus su sodininkų bendrijos „Epušinė“ narių duomenimis.“

Įžvelgė ir teisės aktų pažeidimus, ir žalą

Minėtuosius bendrijos „Epušinė“ sodininkų asmeninius duomenis, ką nurodė ir Alytaus apylinkės prokuratūra savo nutarime, ir savivaldybės komisija savo išvadose, D. Saulevičė „perdavė su jos tarnybine veikla nesusijusiam asmeniui“ – savo sutuoktiniui, politikui Povilui Saulevičiui, t. y. neteisėtai atskleidė duomenis, kurie „galėjo būti naudojami siekiant tenkinti privatų interesą ar turint turtinį suinteresuotumą“ (kas netrukus, kaip mano dalis „Epušinės“ bendrijos narių, ir paaiškėjo, bet tai jau naujo tyrimo ir naujos publikacijos tema).

Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams draudžia rinkti ir naudoti informaciją su joje esančiais žmonių asmeniniais duomenimis tikslams, nesusijusiems su tarnybine veikla, taip pat draudžiama minėtąja informacija leisti naudotis kitiems asmenims. Tuo tarpu asmens duomenų nutekinimo faktą tyrusi savivaldybės komisija savo tyrimo išvadoje, užimančioje net 11 puslapių, konstatavo, kad Varėnos vyresn. specialistė D. Saulevičė, „neturėdama tam teisinio pagrindo ir pasinaudodama einamomis valstybės tarnautojos pareigomis“, „neteisėtai gavo į savo tarnybinį el. paštą bei perdavė su jos tarnybine veikla nesusijusiam asmeniui (sutuoktiniui)“ sodininkų bendrijos „Epušinė“ sąrašą, „tokiu būdu neteisėtai atskleidė“ sąraše esančių 48-ių asmenų duomenis ir tuo pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo (dviejų straipsnių dalių 7 punktus) bei dar trijų kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat padarė žalą: sumenkino sodininkų bendrijos „Epušinė“ pirmininkės V. Svirskienės ir savivaldybės administracijos reputaciją, „sukėlė visuomenės nepasitikėjimą savivaldos institucija asmens duomenų apsaugos srityje“.

Papeikimą apskundė teismui

Savo paaiškinime komisijai pati D. Saulevičė rašė nesutinkanti, kad ji padarė tarnybinį pažeidimą, nes, anot jos, net „Alytaus apylinkės prokuratūra nerado jokių įrodymų, kad aš pasinaudojau tarnybine padėtimi bei sumenkinau Varėnos rajono savivaldybės administracijos vardą“.

„Manytina, kad tokiais niekuo neparemtais ir preziumuojančiais teiginiais mano atžvilgiu Komisija turi išankstinį nusistatymą ir galimai yra priėmusi išankstinį sprendimą“, – rašė D. Saulevičė savo paaiškinime, priekaištavusi komisijai, kad ši pažeidė teisę į jos gynybą, be to, neatsižvelgė, kad „aptariamuoju tarnybinio nusižengimo metu“ aptariamoji turėjo „nedarbingumą“, buvo namuose, S. Važgienei skambino iš savo asmeninio telefono ir pan. – Tai reiškia, kad tuo metu nevykdžiau valstybės tarnybos pareigų ir net teoriškai negalėjau pasinaudoti tarnybine padėtimi. (…) S. Važgienei skambinau asmeniniu klausimu, susijusiu su privačiu mano šeimos gyvenimu…“

Tačiau D. Saulevičės paaiškinimas neįtikino komisijos ir nepadėjo specialistei išvengti tarnybinės nuobaudos – papeikimo. Jį D. Saulevičė apskundė teismui. Ką teismas nuspręs, pasistengsime parašyti. Galbūt tuomet paaiškės, ar tie sodininkų bendrijos „Epušinė“ 48-ių sodininkų asmeniniai duomenys, kurie atsirado Saulevičių šeimoje, dar kur nors nenutekėjo ir tiems patiems sodininkams nepridarys nemalonumų, Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 dalyje įvardijamų kaip „didelė žala“.

P. S. Beje, šių eilučių autorė yra sodininkų bendrijos „Epušinė“ narė nuo 2006 metų, bet palyginti neseniai „Epušinėje“ įsikūrusios kaimynės D. Saulevičės asmeniškai nepažįsta, neturėjo su ja jokių reikalų ir nėra prieš ją nusiteikusi. Straipsnis parašytas rajono visuomenei žinotina tema apie savivaldą, remiantis tik turimais dokumentais, faktais ir kita informacija iš viešų arba patikimų šaltinių.

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai