Penktadienis, 24 gegužės, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKodėl tas, o ne kitas

Kodėl tas, o ne kitas

Nuo šio trečiadienio, sujungus Varėnos ligoninę su poliklinika, pradėjo veikti nauja viešoji įstaiga Varėnos sveikatos centras, kurio laikinuoju direktoriumi mero potvarkiu yra paskirtas iki tol Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje direktoriaus pavaduotoju medicinai dirbęs Dmitrij Kačiurin, mūsų rajono tarybos narės iš valdančiosios daugumos ir naujajame Sveikatos centre dirbančios gydytojos Rasos Kačiurinienės sutuoktinis, o šito fakto oponentai, suprantama, nepraleido pro akis…

Priminė paskyrimo „priešistorę“
Dar balandžio 22 dieną rajono meras ir savivaldybė per savo „feisbukus“ viešai paskelbė, kad naujai įsteigto Varėnos sveikatos centro direktoriaus pareigas nuo gegužės 1 dienos pradės eiti gydytojas Dmitrij Kačiurin. Jis yra baigęs Kauno medicinos universitetą, įgijęs gydytojo anesteziologo reanimatologo specialybę, daug metų dirbęs Varėnos ligoninėje, o nuo 2007 metų iki šiol – Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje direktoriaus pavaduotoju medicinai.
D. Kačiurin taip pat yra Lietuvos intensyviosios kardiologijos skubiosios medicinos asociacijos kolegialaus valdymo organo narys. Jis, kaip skelbta, Varėnos sveikatos centro direktoriaus pareigas laikinai eis tol, kol įvyks konkursas ir į šias pareigas bus paskirtas nuolatinis direktorius.
Į šią žinią iškart sureagavo mūsų rajono tarybos opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Ąžuolas Kuprys, savojoje „feisbuko“ paskyroje pranešęs, kad „šis paskyrimas turi ir priešistorę“.
Toji priešistorė – praėjusių metų lapkričio 14 dienos rajono tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi klausimai dėl Varėnos ligoninės ir poliklinikos reorganizavimo sąlygų sujungimo būdu, taip pat – dėl vietoj jų naujai steigiamo Varėnos sveikatos centro įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo.
„Atkreiptinas dėmesys, kad dėl šio sprendimo balsavo Varėnos r. sav. tarybos valdančiosios daugumos atstovai, kurie dirba viešojoje įstaigoje Varėnos ligoninėje ir viešojoje įstaigoje Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centre (dalis jų užima vadovaujančias pareigas), – savo „feisbuke“ rašė Ą. Kuprys. – Tarp šių asmenų buvo ir Varėnos r. sav. tarybos narė Rasa Kačiurinienė (viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrinio padalinio vadovė)“.
Skundas VTEK-ui iš dalies pasitvirtino
Rajono tarybos opozicijos atstovas Ą. Kuprys įžvelgė, kad tie „sprendimai buvo priimti, galimai pažeidžiant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas“, ir dėl to jis visos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), „kad ištirtų situaciją“.
„VTEK priėmė sprendimą, kad pradės tyrimą dėl trijų Varėnos r. sav. tarybos narių (Rasos Kačiurinienės, Gintauto Kanaukos ir Žilvino Baublio-aut.), nors kreiptasi dėl aštuonių tarybos narių veikos, – savo „feisbuke“ rašė Ą. Kuprys. – Į „išrinktųjų“ trejetą pateko ir Rasa Kačiurinienė, kuri VTEK sprendimu pripažinta pažeidusi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas“.
Ir iš tiesų pati VTEK savo interneto svetainėje yra paskelbusi balandžio 17 dienos posėdyje priimtą sprendimą, kad rajono tarybos narė, Varėnos ligoninės skyriaus vedėja R. Kačiurinienė 2023 m. lapkričio 14 d. rajono tarybos posėdyje balsavo „dėl kitos tarybos narės“, savo tiesioginės viršininkės Varėnos ligoninėje (ligoninės direktoriaus pavaduotojos Danguolės Miškinienės), t. y. „veikė interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais pažeidė“ Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.
Minėtojo įstatymo 3 str. 1 d. 2 punktas skelbia, kad deklaruojančiam asmeniui (šiuo atveju – rajono tarybos nariui) privalu „vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra“, o 11 str. 1 ir 2 dalys nurodo pareigą griežtai nusišalinti nuo svarstomų klausimų, „jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su privačiais interesais“.
„Prielaidos ir pamąstymai“
Tuo remdamasis rajono tarybos opozicijos atstovas Ą. Kuprys savo „feisbuke“ viešai suabejojo, „ar tai nebuvo Rasos Kačiurinienės iš anksto apgalvotas ir „už uždarų durų“ priimtas sprendimas, kad nesvarbu, kokia kaina ir kokiu būdu, rizikuojant tarnybinės etikos normomis, reikia patvirtinti sprendimus, nes naujuoju l.e.p. direktoriumi taps Rasos Kačiurinienės sutuoktinis Dmitrij Kačiurin, kuris dėl šių pareigų atsisakė Alytaus S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigų“.
Tiesa, čia pat politikas paaiškino, kad tai tėra „tik prielaidos ir pamąstymai, nes niekas nežinome, kas vyksta „už uždarų durų“ pas Algį Kašėtą kabinete ir kokie sprendimai ten priimami“.
Na, koks sprendimas dėl Varėnos sveikatos centro direktoriaus paskyrimo yra priimtas „už uždarų durų pas Algį Kašėtą kabinete“, pats A. Kašėta jį ir paskelbė. O savo „prielaidas ir pamąstymus“ ta tema Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariui Ą. Kup-riui yra puiki galimybė aptarti kad ir su naujojo Varėnos sveikatos centro laikinuoju direktoriumi D. Kačiurin, kuris yra Ą. Kuprio bendrapartietis, dalyvavęs praėjusių metų savivaldos rinkimuose į Alytaus miesto tarybą kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas, bet neišrinktas.
„Naujajai įstaigai turi vadovauti žmogus iš šalies“
Kita vertus, ne vien Ą. Kup-riui kilo klausimų, kodėl rajono meras A. Kašėta savo potvarkiu naujosios medicinos įstaigos laikinuoju vadovu paskyrė alytiškį, kurio žmona yra viena iš mero bendražygių rajono tarybos valdančiojoje daugumoje, į tarybą patekusi pagal A. Kašėtos vedamo politinio komiteto „Drauge su Jumis“ kandidatų sąrašą, o ne, tarkim, ligšiolinis Varėnos ligoninės direktorius Algirdas Miklyčius, savo laiku išgelbėjęs ligoninę nuo bankroto ir iki šiol beveik 10 metų sėkmingai jai vadovavęs?
„Merkio kraštas“ apie tai šį pirmadienį pasiteiravo paties rajono mero A. Kašėtos.
„Buvęs ligoninės direktorius Miklyčius padarė daug gerų darbų, ir jaučiu jam didelį dėkingumą už atsidavimą darbui, kuris jam nebuvo lengva našta, – kalbėjo rajono vadovas. – Tačiau naujajai medicinos įstaigai turėtų vadovauti ne buvęs ligoninės ar poliklinikos vadovas, bet žmogus iš šalies su naujomis iniciatyvomis, nauju žvilgsniu, ir tai, mano įsitikinimu, objektyviausias sprendimas. O jį priimant, reikėjo viską labai pasverti, išanalizuoti, ir čia neužteko vieno kurio argumento ar vieno fakto. Jaučiu nuotaikas kolektyvo, tad buvo atsižvelgta į viską ir į nesklandumus…“
Į kokius nesklandumus buvo atsižvelgta, kad laikinojo direktoriaus pareigoms pasirinktas ne A. Miklyčius, meras A. Kašėta apsiribojo diplomatišku atsakymu, esą „tai labiausiai susiję su personalu“.
Tuo tarpu oponentų įtarimai, kad meras užsiima artimų bendražygių protekcija, naudodamasis savo tarnybine padėtimi, vardu ir galia, pasak A. Kašėtos, jam neatrodo priežastis ką nors keisti, nes rajono tarybos opozicijai „ir Miklyčius buvo blogas, ir jiems visada viskas blogai“, tuo labiau, kad „dabar direktorius naujajam Varėnos sveikatos centrui vadovauti yra paskirtas tik laikinai“.
Konkurso skelbti neskubės
„Konkursas į nuolatines Sveikatos centro vadovo pareigas privalės įvykti, bet artimiausius mėnesius, iki rudens, jo neplanuojam skelbti, tegul dar susiguli viskas, – kalbėjo rajono vadovas A. Kašėta. – O kai konkursas bus, galės jame dalyvauti visi, kas tik nori, – ir laikinasis direktorius, ir buvusieji…“
O tą patį pirmadienį „Merkio krašto“ kalbintas Varėnos ligoninės direktorius A. Miklyčius sakė jau atsisveikinęs su kolektyvu, kuris jį išlydėjo „net su ašaromis“.
„Nuo gegužės 1-osios uždarius ligoninę ir polikliniką, jų vadovai į naująjį Sveikatos centrą formaliai pereiti negali, taigi su manimi darbo sutartis iki tos datos bus nutraukta, ir aš naujojoje įstaigoje nebedirbsiu, – aiškino uždaromos ligoninės vadovas. – Tuo tarpu tiek ligoninės, tiek poliklinikos direktorių pavaduotojai eis tokias pačias pareigas ir toliau, tik jos bus laikinos, kol įvyks konkursas ir po jo paskirtas nuolatinis direktorius galbūt pasirinks sau kitus pavaduotojus.“
Taigi, pasak pašnekovo, naujame Sveikatos centre laikinojo direktoriaus D. Kačiurin pavaduotojais medicinai dirbs Danguolė Miškinienė ir Saulius Ivanauskas, o direktoriaus pavaduotojais ūkinei veiklai – Kęstutis Budėnas ir Deimantas Miliauskas, tokias pačias pareigas ėję ir Varėnos ligoninėje bei poliklinikoje.
Paklaustas, ar neketina dalyvauti rajono mero pažadėtame konkurse į nuolatines Varėnos sveikatos centro direktoriaus pareigas, A. Miklyčius atsakė, kad – nebent tuo atveju, jei iki to laiko nebus susiradęs „geresnės vietos“, be to, dar „nežinia, kada bus tas konkursas“, nes laikinumas paprastai tęsiasi labai ilgai.
Opozicijos klausimai merui
Varėnos sveikatos centro laikinojo direktoriaus paskyrimas buvo prisimintas ir kitą dieną, balandžio 30-ąją, įvykusiame rajono tarybos posėdyje.
Šįkart pasisakė Ą. Kuprio kolega Dalius Lukminas iš tos pačios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos, perskaitęs šešis klausimus rajono merui A. Kašėtai ir paprašęs į juos atsakyti raštu. Klausimai buvo maždaug tokie: kas pasiūlė šį kandidatą (D. Kačiurin) į Sveikatos centro laikinojo vadovo pareigas; iš kelių kandidatų jis buvo pasirinktas; ar nebuvo tikslinga naujosios įstaigos vadovo kandidatūrą apsvarstyti rajono tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitete; kokiais prioritetais vadovaujantis buvo pasirinktas „būtent šis asmuo“; ar laikinai paskirtas „asmuo“ yra nepriekaištingos reputacijos; kodėl į šias pareigas nepasirinktas kuris nors iš „šiandien veikiančių įstaigų vadovų, kuo jie jums (merui-aut.) neįtiko“?
Tą pačią dieną oficialioje rajono savivaldybės svetainėje pasirodė ir pranešimas su nuotrauka, kad rajono „meras Algis Kašėta padėkojo Varėnos ligoninės direktoriui Algirdui Miklyčiui“, šias pareigas ėjusiam nuo 2015 m. spalio 8 d. iki šių metų balandžio 30 d., „už atsakingą ir nuoširdų darbą Varėnos r. žmonių labui“. Pranešimo pabaigoje A. Mik-lyčiui palinkėta „sėkmės naujame gyvenimo etape“.
Diana Zubavičienė

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai