Penktadienis, 13 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKompensacijos biudžetininkams už nuvažiavimą į darbą stringa

Kompensacijos biudžetininkams už nuvažiavimą į darbą stringa

Prieš trejetą mėnesių rajono tarybos valdantieji nepritarė opozicijos siūlymui iš biudžeto kompensuoti švietimo darbuotojams važinėjimo į darbą išlaidas ir šio antradienio posėdžiui su specialiai sudarytos Darbo grupės pagalba parengė naują sprendimo projektą, papildomai į jį įtraukę medicinos įstaigų darbuotojus ir net valdininkus, bet ir tas projektas buvo atidėtas…

Paskaičiuota, kad kompensacijoms prireiktų net 100 000 eurų per metus

Šį antradienį, pirmą kartą po 9 mėnesių nuotolinio darbo, į regimai atnaujintą savivaldybės posėdžių salę rajono taryba susirinko gyvai.

Bene pagrindinis atnaujintos salės akcentas – didžiulis ovalus tuščiaviduris stalas, kurį apsėdusiems rajono tarybos nariams posėdžio pirmininkas, meras Algis Kašėta paskelbė tikįs, kad tokia „galbūt labiau demokratiška ir labiau darbinga aplinka“ „paskatins kolegas tolerantiškiau, demokratiškiau nagrinėti problemas, projektus“.

Tačiau tenka pripažinti, kad šio antradienio posėdyje netolerantiškų „kolegų“ naujasis stalas nepaskatino dirbti tolerantiškiau, o nedemokratiškų – demokratiškiau, vis dėlto į posėdžio darbotvarkę įtraukti 29 sprendimų projektai per pustrečios valandos buvo išnagrinėti ir sprendimai priimti, išskyrus vieną.

Tas klausimas – rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų (valstybės tarnautojų bei dirbančiųjų pagal darbo sutartis, taip pat švietimo darbuotojų – mokytojų, jų padėjėjų ir kt.) kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas su tikslu iš dalies kompensuoti šiems darbuotojams važinėjimo į darbą išlaidas į vieną pusę.

Tokių darbuotojų preliminariai, kaip nurodyta Aiškinamajame rašte rajono tarybai, suskaičiuota apie 310, o jų važinėjimo į darbą išlaidoms kompensuoti iš rajono biudžeto prireiktų apie 9 tūkst. eurų per mėnesį arba apie 100 tūkst. eurų per metus.

Valdininkams kompensuoti kelionės į darbą išlaidų neleidžia įstatymas

Šį sprendimo projektą išbraukti iš posėdžio darbotvarkės pasiūlė pats rajono meras A. Kašėta dėl, pasak jo, Vyriausybės atstovo pateiktų pastabų ir rekomendacijų projektą tobulinti.

Dėl kokių konkrečiai priežasčių Vyriausybės atstovas rekomendavo minėtąjį projektą tobulinti, panoro sužinoti rajono tarybos opozicijos narys Martynas Katelynas, o jo kolega Algis Miškinis pageidavo tas rekomendacijas „pagarsinti“.

„Ar tai nėra susiję su tuo, kad Švietimo įstatyme yra numatyta galimybė kompensuoti darbuotojams kelionę į darbą, o Valstybės tarnybos įstatyme – ne?“ – teiravosi M. Katelynas.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra patvirtino, kad „pagrindinės pastabos ir būtų“ dėl valstybės tarnautojų grupės, nes „jiems negali būti kompensuojamos tos kelionės išlaidos“, o dėl kitų pastabų, anot vedėjo, „vėlgi svarstysim, žiūrėsim“.

Priminsime, kad būtent M. Katelynas su dar 6-iais opozicijos kolegomis parengė ir prieš tris mėnesius rajono tarybai svarstyti pristatė sprendimo projektą pagal daugiau nei 90 rajono ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų prašymą kompensuoti jiems nuvykimo į darbą išlaidas, jei tas darbas nuo namų nutolęs daugiau nei 5 kilometrus.

Tuomet, vasario 15 d. rajono tarybos posėdyje, po ilgų debatų buvo nuspręsta šį klausimą atidėti ir detaliau apsvarstyti, pasitelkus specialiai tam sudarytą Darbo grupę, į kurią, be rajono tarybos narių bei savivaldybės specialistų, savo atstovus deleguotų ir mokyklos. (Apie tai rašėme vasario 18 d. „Merkio krašto“ str. „Pedagogų prašymą dėl kompensacijų žada svarstyti darbo grupė“.)

Numatę iš dalies padengti kelionės išlaidas ne tik mokytojams

„Darbo grupė dirbo tris mėnesius po to, kai opozicija pateikė projektą dėl kompensacijų mokytojams, tai negi nebuvo galima iš karto numatyti, kad valstybės tarnautojai negali pagal įstatymą gauti tokios dalinės kompensacijos? – pastebėjo M. Katelynas. – Tie patys mokytojai sėdi be nieko, nors jų prašymas pateiktas gruodžio mėnesį, ir jau praėjo pusė metų,  o sprendimo nėra. Ar tai tik nėra laiko tempimas?“

Tačiau meras A. Kašėta patikino, kad sprendimo projektas stringa dėl kitko.

„Jūs išsakėt savo nuomonę, kolega, tačiau nepamirškit, jog mums sudėtinga prognozuoti, kada ir dėl ko Vyriausybės atstovas pateiks pastabų, juolab ne paslaptis, kad apskritims paskirti Vyriausybės atstovai tas kompensacijas vienur traktuoja vienaip, kitur – kitaip, – aiškino meras. – Tuos dalykus mūsų teisininkas aiškinsis su Vyriausybės atstovu, kad sprendimo projektas būtų nepriekaištingas ir kad nesulauktume Vyriausybės institucijų protestų ar juo labiau kokių nors teisinių pasekmių. Tik tiek galiu pasakyti, kad jeigu mums ir teks išbraukti iš to sąrašo vieną ar kitą grupę, tai tikrai jame liks ne tik mokytojai – bus ir didesnė grupė asmenų.“

Sprendimo projektą pažadėta patobulinti iki kito artimiausio rajono tarybos pasėdžio, numatyto birželio 28 dieną. Ir jei taryba tam projektui pritars, sprendimas turėtų įsigalioti, kaip jau yra numatyta, nuo liepos 1 dienos.

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai