Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKontrolierių ataskaitoje – ir skundo dėl Grybų šventės tyrimas

Kontrolierių ataskaitoje – ir skundo dėl Grybų šventės tyrimas

Šio mėnesio pradžioje (balandžio 4 d.) įvykusiame rajono tarybos posėdyje visais balsais buvo pritarta savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos praėjusių metų veiklos ataskaitai, kurioje paminėtas ir pernai atliktas tyrimas pagal dviejų rajono tarybos narių skundą dėl prekybos Grybų šventėje organizavimo…

„Pasamdė kažkokią privačią firmą ir leidžia jai plėšikauti…“
Dar prieš pernykštę Grybų šventę rajono tarybos narys Marijonas Čapkovskis su „Merkio kraštu“ pasidalino, pasak jo, iš varėniškių, norinčių prekiauti šventinėje mugėje, gauta žinia apie nepaprastai brangiai kainuosiančias prekybos vietas toje mugėje, kurią pirmąkart organizavo ne savivaldybės įstaigų darbuotojai, kaip būdavo anksčiau, bet privati įmonė iš Vilniaus.
Skelbiamos tų prekyviečių kainos, pašnekovo žiniomis, net keliskart viršijo leidimų prekiauti Grybų šventės metu įkainius, kuriuos yra nustačiusi rajono taryba savo sprendimu.
„Žmonės piktinasi, kad dabar, ekonominės krizės metu, rajono valdžia, užuot palaikiusi savus smulkiuosius verslininkus, pasamdė kažkokią privačią firmą ir leidžia jai plėšikauti“, – pasakojo M. Čapkovskis „Merkio kraštui“. – Kodėl nesilaikoma rajono tarybos sprendimo?..“

Pakomentuoti situaciją rajono tarybos narys sakė jau prašęs savivaldybės administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko neeiliniame tarybos Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, tačiau iš direktoriaus teišgirdęs, jog sprendimus dėl Grybų šventės mugės organizavimo priima ne jis, bet „Grybų komitetas“, kuris ir nusprendė, kad „reikia mūsų šventei skirti administratorių prekybos vietoms nustatyti“, o sutartį su tuo administratoriumi pasirašė Varėnos kultūros centras.
Reaguodamas į rajono tarybos nario skundą ir susižinojęs, kad prekybą Varėnos grybų šventėje administravo mažoji bendrija (MB) „Arutumas“ iš Vilniaus, „Merkio kraštas“ susitiko su Varėnos kultūros centro, sudariusio bendradarbiavimo sutartį su šia MB, direktore Jurgita Keršiene ir direktorės pavaduotoja Miglita Kašėtiene.
Paprašė savivaldybės kontrolierių atlikti „detalų tyrimą“
Varėnos kultūros centro direktorė ir jos pavaduotoja, mielai parodžiusios „Merkio kraštui“ prašomus dokumentus ir atsakiusios į visus klausimus, teigė manančios, kad iš trijų kandidatų apklausos būdu išsirinkta MB „Arutumas“ dirbo kokybiškai, o naudos iš renginio gavo visi – ir jo dalyviai, ir rengėjai, ko ir buvo siekta.
Pirmiausia, mūsų krašto žmonėms – tautodailininkams, bitininkams, grybininkams – Grybų šventės metu buvo sudarytos sąlygos miesto parke prekiauti nemokamai.
Antra, MB „Arutumas“, administravęs prekybos vietas Varėnos Vytauto, J. Basanavičiaus ir M. K. Čiurlionio gatvėse, už leidimus prekiauti atsiskaitė ir su savivaldybe (5 tūkst. eurų į rajono biudžetą pervedęs pagal minėtuoju rajono tarybos sprendimu patvirtintus įkainius), ir su Varėnos kultūros centru, į pastarojo paramos sąskaitą pagal bendradarbiavimo sutartyje numatytas sąlygas pervedęs 8 tūkst. eurų.
Visa kita detaliai aprašėme praėjusių metų rugsėjo 20 dienos „Merkio krašto“ straipsnyje „Nešventiniai Grybų šventės užkulisiai“. Tik nežinojome, kad po 9 dienų, rugsėjo 29-ąją, rajono tarybos nariai Marijonas Čapkovskis ir Ąžuolas Kuprys dar kreipėsi ir į savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą su prašymu atlikti „detalų tyrimą dėl Grybų šventės prekybinės mugės organizavimo perdavimo MB „Arutumas“ teisėtumo, Tarybos sprendimų galimo nesilaikymo ir galimai nesurinktų lėšų į Varėnos rajono savivaldybės biudžetą“.
Šis faktas paaiškėjo tik šio mėnesio pradžioje, rajono tarybos nariams svarstant savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurioje ir minimas tais metais atliktas tyrimas pagal rajono tarybos narių kreipimąsi „dėl Grybų šventės metu organizuotos prekybos“.
Nesivadovavo įstatymu, bet mugės organizavimą perdavė teisėtai
Tirti politikų skundą jau kitą dieną, praėjusių metų rugsėjo 30-ąją, kaip rašoma Tyrimo pažymoje, pradėjo savivaldybės kontrolierius Gintautas Šakalis ir baigė jį po pustrečios savaitės – spalio 18-ąją.
Atlikęs tyrimą savivaldybės kontrolierius padarė išvadą, kad „Grybų šventės prekybinės mugės organizavimo tiekėjas (MB „Arutumas“-aut.) parinktas, nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis“, t. y. pats Varėnos kultūros centras „turėjo pirkti mugės organizavimo paslaugą“, bet tos „mugės organizavimo perdavimas MB „Arutumas“ nepažeidė galiojančių teisės aktų“, vadinasi, buvo teisėtas.
Savivaldybės kontrolierius G. Šakalis taip pat konstatavo, kad rajono tarybos sprendimų irgi laikytasi, nes Varėnos seniūnija, išduodama leidimus prekiauti Grybų šventėje, vadovavosi „savivaldybės teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagal nustatytus rinkliavos dydžius“, o tuose „teisės aktuose nedraudžiama organizuoti prekybinę mugę tokiu būdu, kokį pasirinko 2022 metų Grybų šventės organizacinis komitetas“.
„Konstatuotinas“ ir faktas, kaip rašė G. Šakalis savo tyrimo išvadose, kad Varėnos kultūros centrui pasirašius sutartį su MB „Arutumas“, „Varėnos rajono savivaldybė gavo 12759 Eur pajamų, iš jų – 4759 Eur vietinių rinkliavų ir 8000 Eur paramos Grybų šventei.“
Taigi rajono biudžetas, kaip galima suprasti iš G. Šakalio išvadų, taip pat nenukentėjo, bet savivaldybės kontrolierius vis tiek laikėsi požiūrio, kad Varėnos kultūros centro „pasiektas tikslas gauti papildomų pajamų (8000 Eur) nesuteikė jam teisės nevykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų“, nors, jei „Centras būtų pirkęs prekybos mugės organizavimo paslaugą“ pagal minėtąjį Įstatymą, „atsiskaitymas su tiekėju būtų vykdomas iš Centrui skirtų biudžeto asignavimų“.
Savivaldybės kontrolierių veikla rajono tarybai patiko, o visuomenei?..
Savivaldybės kontrolierius G. Šakalis savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo atsižvelgti į Rinkliavų įstatyme įtvirtintą nuostatą, kad leidimus prekiauti rajono tarybos nustatytose viešose vietose galima išduoti, organizuojant viešąjį konkursą pagal tarybos nustatytą tokio konkurso organizavimo tvarką, ir siūlė parengti tokią tvarką bei teikti rajono tarybai ją tvirtinti. Taip pat rekomenduota „koreguoti“ savivaldybės teisės aktus, „reglamentuojančius vietines rinkliavas, renginių organizavimą ir rinkliavų dydžius“.
Ar savivaldybės administracijos direktorius atsižvelgė į šias G. Šakalio rekomendacijas, ar neatsižvelgė, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pernykštės veiklos ataskaitoje nenurodyta, bet rajono tarybos nariai, tarp jų – ir M. Čapkovskis su Ą. Kupriu, ataskaitai pritarė visais balsais.
Beje, toje ataskaitoje, 5-ajame skyriuje „Ryšiai su visuomene“, dar parašyta, kad „po Savivaldybės tarybos pritarimo ataskaita skelbiama savivaldybės interneto puslapyje ir vietinėje spaudoje“, bet tai – ne visai tiesa. Vienintelėje rajone vietinėje spaudoje, t. y. „Merkio krašte“, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba savo veiklos ataskaitų neskelbia, tad, kaip ji šiuo atveju palaiko ryšius su „neinternetine“ rajono visuomene, neaišku.
Rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą sudaro du darbuotojai: savivaldybės kontrolierius G. Šakalis ir kontrolieriaus pavaduotoja Laima Ulbinienė.
Šios tarnybos veiklai iš praėjusių metų rajono biudžeto skirta 73,7 tūkst. eurų, iš jų 70,7 tūkst. eurų – tųdviejų darbuotojų atlyginimams. Šių metų rajono biudžete savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai numatyta skirti jau daugiau lėšų – 80,6 tūkst. eurų, iš jų 76,4 tūkst. eurų – darbuotojų darbo užmokesčiui.
Tarp kita ko, rajono savivaldybės interneto svetainėje viešinamoje lentelėje apie toje savivaldybėje dirbančiųjų pernykščius vidutinius mėnesinius atlyginimus duomenų apie savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojos atlyginimus nėra. Pagal įstatymą, kaip „Merkio kraštui“ buvo paaiškinta, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis atlyginimas viešai skelbiamas tik gavus to darbuotojo sutikimą, o savivaldybės kontrolierius ir jo pavaduotoja tokio sutikimo nedavė.
Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai