Ketvirtadienis, 14 kovo, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienos„Labai jautrus klausimas“

„Labai jautrus klausimas“

Kodėl Varėnos sporto centro direktorius šias pareigas gali eiti ne ilgiau nei dvi kadencijas, ir kiek tų kadencijų dar liko dabartiniam šio centro vadovui Ruslanui Oleinikui? Šie klausimai vasario 13 dienos posėdyje išskirtinai jaudino rajono tarybos opozicinę Socialdemokratų frakciją, kurios nario Vido Mikalausko žmona dirba to Sporto centro direktoriaus pavaduotoja…

Susidomėjo, kiek laiko direktorius dar dirbs
Sprendimo projektą su siūlymu rajono tarybai patvirtinti pakeistus Varėnos sporto centro nuostatus vasario 13 dienos posėdyje pristatė savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Laima Denutienė.
Varėnos sporto centro nuostatus prireikė pakeisti, nes nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo kai kurie Vietos savivaldos ir Biudžetinių įstaigų įstatymų pakeitimai, susiję su biudžetinės įstaigos vadovo priėmimu į pareigas, jo kadencijų skaičiumi, kompetencija ir kita.
Siūlytuose patvirtinti naujuosiuose Varėnos sporto centro nuostatuose, pavyzdžiui, yra nurodyta, kad šios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina rajono meras, išskyrus tas, kurios priskirtos rajono tarybos kompetencijai, jei taryba nėra perdavusi tos kompetencijos įgyvendinimo merui.
Nuostatuose taip pat parašyta, kad pačiam Sporto centrui vadovauja direktorius, konkurso būdu skiriamas 5 metų kadencijai, o jai pasibaigus, mero sprendimu gali būti skiriamas be konkurso ir antrajai kadencijai, jei jo veikla įvertinta „kaip atitinkanti lūkesčius ir (ar) viršijanti lūkesčius“. Be to, direktorius turi būti pavaldus merui ir atskaitingas rajono tarybai, o įstaigos vadovo pareigas gali eiti ne ilgiau nei dvi kadencijas (10 metų) iš eilės.
Rajono tarybos Socialdemokratų frakcijos narys Vidas Mikalauskas nuo šio sprendimo projekto svarstymo ir balsavimo nusišalino (išėjo iš posėdžių salės), vengdamas viešųjų ir privačių interesų konflikto, nes jo žmona Irena Mikalauskienė dirba Varėnos sporto centro direktoriaus pavaduotoja.
Tuo tarpu salėje likę V. Mikalausko frakcijos kolegos iškart susidomėjo, kiek laiko dabartinis Sporto centro direktorius Ruslanas Oleinikas dar galės šias pareigas eiti.
Pareikalavo „konkrečiai išsiaiškinti“
„Kodėl Sporto centro direktorius šios įstaigos vadovo pareigas gali eiti ne daugiau nei dvi kadencijas iš eilės? – pranešėjos L. Denutienės paklausė Socialdemokratų frakcijos narys Algis Miškinis, palyginęs, kad Varėnos kultūros centro, viešosios bibliotekos, Merkinės kraštotyros muziejaus nuostatuose šių įstaigų vadovų kadencijų skaičius nėra ribojamas. – Kaip galit šitą paaiškinti?“
L. Denutienė paaiškino, kad sprendimų projektai dėl Varėnos sporto centro ir paminėtųjų biudžetinių įstaigų nuostatų parengti, atsižvelgus į keturis atskirus – Kultūros centrų, Muziejų, Bibliotekų ir Biudžetinių įstaigų – įstatymus, kuriuose „yra būtent taip ir nurodyta“.
Tuo tarpu į diskusiją įsitraukęs Socialdemokratų frakcijos pirmininkas Povilas Saulevičius pareikalavo „konkrečiai išsiaiškinti“, „kaip bus traktuojamas dabar esamo direktoriaus pradirbtas laikas – ar jisai užsiskaitys jau kaip kadencija, ar jau iš naujo bus skaičiuojamas?“
O kadangi pranešėja tepasakė, kad „čia reikėtų kalbėtis su Personalo skyriaus vedėja“, P. Saulevičius pareikalavo pakviesti vedėją.
Vietoj Personalo skyriaus vedėjos į tribūną stojo pati rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Miškinienė, paaiškinusi, kad įsigaliojus naujoms įstatymo nuostatoms, dabartiniam Varėnos sporto centro direktoriui nuo šių metų sausio 1 dienos „skaičiuosis antra kadencija, vadinasi, jam liko dirbti tik viena kadencija“.
„O kodėl?“ – nerimo P. Saulevičius, bet jam neužteko V. Miškinienės atsakymo: „O todėl, kad taip reglamentuoja įstatymas“. Socialdemokratų frakcijos pirmininkas pareikalavo atsakyti, koks to „įstatymo konkretus punktas“.
Paprašė 10 minučių pertraukos
„Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatoms pasikeitus nuo sausio 1 dienos, kadencijos įsigaliojo biudžetinių įstaigų vadovams, išskyrus tuos, kuriems yra atskiri tą reglamentuojantys įstatymai, – toliau aiškino savivaldybės administracijos direktorė V. Miškinienė. – Kadencijos yra perskaičiuojamos nuo sausio 1-osios, ir su visais vadovais pasirašytos naujos darbo sutartys būtent pagal tai, kiek laiko prieš tai jie yra išdirbę.“
Tačiau „visi vadovai“ rajono tarybos opozicinės Socialdemokratų frakcijos ir jos pirmininko nejaudino, jiems terūpėjo, kaip yra perskaičiuota kadencija tik vienam biudžetinės įstaigos vadovui, vadovaujančiam būtent Varėnos sporto centrui, kuriame, kaip tyčia, to vadovo pavaduotoja dirba Socialdemokratų frakcijos nario V. Mikalausko žmona.
P. Saulevičius net paprašė posėdžio pirmininko, mero Algio Kašėtos 10-ies minučių pertraukos „prieš balsavimą“, matyt, norėdamas pasitarti su nusišalinusiu V. Mikalausku savivaldybės vestibiulyje, ką reikėtų daryti toliau. A. Kašėta (ir jo balse ironijos beveik nebuvo girdėti) sutiko išpildyti prašymą „be jokios abejonės“, pakomentavęs: „Suprantu – klausimas labai jautrus“.
Beje, apie ilgametį buvusios Varėnos sporto mokyklos direktorės, dabartinio Varėnos sporto centro direktoriaus pavaduotojos I. Mikalauskienės darbą ir kompetenciją nei iš rajono valdžios, nei iš gyventojų „Merkio krašto“ redakcija nėra girdėjusi nė vieno blogo atsiliepimo.
O esmė, kai kurių „Merkio krašto“ pakalbintų to rajono tarybos posėdžio dalyvių nuomone, ta, kad biudžetinėje įstaigoje dirbanti ir neblogą atlyginimą (apie 2 tūkst. eurų su mokesčiais) gaunanti I. Mikalauskienė, deja, jau yra senjorė, bet, kol dirba dabartinis Sporto centro direktorius, niekas ir jo pavaduotojai neturėtų kliudyti dirbti. Tačiau, jei direktorius bus kitas (pagal įstaigos nuostatus turintis teisę pats rinktis pavaduotojus, kitus darbuotojus, taip pat juos atleisti iš darbo), jis gali pasirinkti ir kitą pavaduotoją.
Sporto centrui vadovaus dar 5 metus
Beje, Socialdemokratų frakcija su savo pirmininku P. Saulevičiumi priešakyje ir anksčiau nevengė savo artimiesiems ar bičiuliams rūpimus asmeninius klausimus rajono tarybos posėdžiuose viešai iškelti kaip visuomenės interesą. Apie tai ne kartą rašė „Merkio kraštas“, tad užtektų prisiminti, kaip Socialdemokratų frakcijos pirmininkas siūlė į prioritetinę rajono kelių asfaltavimo eilę įtraukti varėniškių ir turistų esą labai pamėgtą vieškelį, kuris, kaip tyčia, vedė į šalia jo sėdinčio frakcijos kolegos A. Miškinio šeimos kaimo turizmo sodybą Puvočiuose; kaip frakcija stengėsi savo bendrapartietei senjorei išrūpinti valdišką atlyginimą bei kabinetą Varėnos švietimo centre ir pan.
O po pertraukos posėdžių salėje pasirodė ir lauktoji Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė.
„Sporto centro direktoriaus kadencija buvo nustatyta, remiantis pakeisto Biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, kuri sakė, kad jeigu vadovas pareigas eina nuo 5 iki 10-ies metų, jam nuo sausio 1 dienos nustatoma antra 5-erių metų kadencija“, – pranešė I. Radzevičienė, paaiškinusi, kad dabartinis Sporto centro direktorius R. Oleinikas šias pareigas eina 8 metus.
„Pagal šitą naują tvarką jo antrą kadenciją vertins meras ar ne? – vis dar tikslinosi P. Saulevičius, per pertrauką, matyt, spėjęs pasikonsultuoti su nusišalinusiu V. Mikalausku. – Ir jeigu jis įvertins Sporto centro vadovą po mėnesio patenkinamai arba dar prasčiau, tuomet sutartis su juo nebebus pratęsta dar vienai kadencijai ar ne?“
„Ne, – patikino Personalo skyriaus vedėja. – Įstatymas sako, kad vadovas eina pareigas ne daugiau nei dvi kadencijas, o šita yra antra, vadinasi, sutartis bet kokiu atveju, pasibaigus 5 metų kadencijai, bus nutraukta.“
Naujieji Varėnos sporto centro nuostatai buvo patvirtinti 16 balsų „už“ dauguma, tarp kurių buvo ir opozicinės Socialdemokratų frakcijos narės Daivos Tamulevičienės balsas. Likusieji 8 tarybos nariai kartu su likusiais socialdemokratais susilaikė.
Diana Zubavičienė

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai