Pirmadienis, 16 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosNaujos galimybės Varėnos kraštui pagal Povilą Saulevičių

Naujos galimybės Varėnos kraštui pagal Povilą Saulevičių

Mūsų rajono tarybos nariams už jų veiklą nuo šių metų liepos 1 dienos yra mokamas fiksuotas mėnesinis atlyginimas, kas rajono biudžetui kainuos net apie 355 tūkst. eurų per metus arba maždaug 1,5 mln. eurų per likusią ketverių metų kadenciją (apie tai rašėme birželio 30 d. „Merkio krašto“ straipsnyje „Nuo rytdienos smarkiai brangsta ir mūsų rajono valdžia“), tad rajono visuomenė vis dažniau bei atidžiau domisi ir tais jai svarbius sprendimus priimančių vietos politikų veiklos niuansais, kuriais patys politikai nelinkę viešai girtis.
Ta intencija uždavėme keletą klausimų Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui ir opozicijos lyderiui Povilui Saulevičiui, kuris prieš šių metų rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimus žadėjo rinkėjams „naujas galimybes Varėnos kraštui“, nes yra „vietinis“, be to, „patikimas“ ir „teisingas“ . Taip aukštai moraline prasme paties save įvertinusio politiko veikla rajono taryboje mūsų mokesčių mokėtojams kas mėnesį kainuos po 1 tūkst. 285,49 euro su mokesčiais (beveik 15,5 tūkst. eurų per metus, arba apie 60 tūkst. eurų per ketverių metų kadenciją), o kiek jo, gyvenančio „tarp Lietuvos ir kitų Europos šalių“, atsakymai yra patikimi ir teisingi, tesprendžia „Merkio krašto“ skaitytojai…

„Merkio kraštas“. Gerbiamasis Povilai Saulevičiau, redakcijos žiniomis, Jūs su visa šeima išvykstate į Švediją ten gyventi ir dirbti. Jūsų žmona jau atsisakė darbo Varėnos seniūnijos administracijoje, o visi trys Jūsų vaikai išregistruoti iš mokyklos. Ar tai tiesa?
Povilas Saulevičius. Visų pirma noriu pabrėžti, kad atsakinėsiu tik į tuos klausimus, kurie liečia mane asmeniškai. Į klausimus, kurie susiję su mano žmona ir mano vaikais, neatsakinėsiu, nes to nepageidauja artimieji ir tam jie turi visas teises, kadangi jie yra ne vieši asmenys. Per visą mano politinę karjerą (pirmą kartą į Varėnos rajono savivaldybės tarybą buvau išrinktas 2015 metais) ne tik aš, bet ir mano artimieji susidūrė su persekiojimu: mano žmoną dabartinis meras su savo komanda bandė atleisti iš darbo keletą kartų (pirmą kartą to nepavyko padaryti tik pasitelkus Valstybės tarnybos departamento specialistus) ir visus kartus nesėkmingai. Laikraštyje periodiškai pasirodydavo mane ir mano artimuosius kritikuojantys straipsniai, kartais net ir neturint jokių konkrečių faktų ar įrodymų, o tik pasitelkiant gandus. Visa tai neigiamai atsiliepė mano žmonos sveikatai ir savijautai, o vaikams – mokykloje ir popamokinėje veikloje. Tad jų nenoras teikti informaciją jums yra pagrįstas.
Taip pat neketinu komentuoti dabar jūsų minimų gandų, tik pasakysiu, kad mano šeimos registracijos vieta yra Varėnos rajone, o dirbti, keliauti, plėsti akiratį, pažinti naujas kultūras ir išnaudoti visas pasitaikančias galimybes mūsų šeima niekada neatsisakys. Tačiau mane labai stipriai nustebino jūsų teiginys, jog mano vaikai išregistruoti iš mokyklos. Nei aš, nei mano žmona jokių prašymų „Ryto“ progimnazijai nesam teikę, tad be mūsų žinios tokių veiksmų mokyklos administracija nebūtų galėjusi atlikti. Dar mažiau tikėtina, kad laikraščiui mokyklos vadovybė yra suteikusi kokių nors žinių apie mano vaikus, nes tokiu atveju jie būtų pažeidę Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas, už ką grėstų net ir baudžiamoji atsakomybė.
Tačiau, jeigu jūsų minimi gandai ir atitiktų tikrovę, ar tai būtų problema?
Varėnoje jau daugiau kaip aštuonerius metus propaguojamas toks gyvenimo būdas, kai Varėnos rajono savivaldybė yra tik didelio darbo užmokesčio gavimo vieta, o visas asmeninis gyvenimas vyksta už Varėnos ribų. Ar tokią tvarką įvedusiems asmenims kada nors uždavėte panašaus pobūdžio klausimus? Ar teiravotės, kokias ugdymo įstaigas lanko mero vaikai, kokio miesto sveikatos įstaigoje jis ir jo šeimos nariai yra registruoti? Šiuos klausimus reikėtų užduoti jam ir kitiems savivaldybės vadovams, ypač šiuo metu, kai Varėnos rajono savivaldybės taryba svarstys sveikatos įstaigų reformą.
„Merkio kraštas“. Kaip Jūs, gyvendamas ir dirbdamas užsienyje, ketinate atlikti mūsų rajono žmonių Jums patikėtas Varėnos r. savivaldybės tarybos nario, taip pat ir opozicijos lyderio pareigas, už kurias kas mėnesį iš rajono biudžeto gaunate gana solidų atlyginimą, t. y. – dalyvauti komitetų bei tarybos posėdžiuose, bendrauti su rinkėjais ir pan.?
Povilas Saulevičius. Nuo 2019 metų dirbu privačiame versle, kuriame išnaudoju savo stipriąsias puses: užsienio kalbų mokėjimą, gerus organizacinius gebėjimus, patirtį investicinių projektų įgyvendinime ir rengime, dalykinį etiketą, drausmę ir t.t. To pasekoje mano darbdaviai ir aš pats jas ir stengiuosi išnaudoti. Nuolat esu komandiruojamas dirbti tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Ir visus tuos ketverius metus taip gyvenau – tarp Lietuvos ir kitų Europos šalių. Mano darbui taryboje tai visiškai nesutrukdė. Anaiptol. Bendraudamas su vakarų Europos šalių verslo žmonėmis įgijau didelės patirties, kurią labai norėčiau perteikti ir mūsų mylimam rajonui. Per ketverius metus esu praleidęs, berods, tris tarybos ir komitetų posėdžius kartu sudėjus dėl ligos ir atostogų. Tad mano darbinė veikla netrukdė iki šiol, nesutrukdys ir dabar, nes niekas nepasikeitė.
„Merkio kraštas“. Šių metų savivaldos rinkimuose kandidatuodamas į Varėnos rajono tarybą ir į merus Vyriausiajai rinkimų komisijai bei savo rinkėjams 2022 m. gruodžio 12 dieną deklaravote, kad Jūsų darbo patirtis iš viso – dveji metai, t. y. kad nuo 2020 iki 2022 metų tedirbote Vilniaus rajone įregistruotoje UAB „Agroprojekt“ projektų vadovu, bet iš privačių interesų deklaracijos galima suprasti, jog jos teikimo metu išvis niekur oficialiai nedirbote, nes nenurodėte jokios darbovietės. Kur ir kuo dirbate dabar?
Povilas Saulevičius. Tarybos nariu, MB „Galimybių sala“ direktoriumi. Taip pat kartais prireikia padirbėti pagal verslo liudijimą bei individualios veiklos pažymą.
„Merkio kraštas“. 2020 metais kandidatuodamas į Seimą Vyriausiajai rinkimų komisijai ir savo rinkėjams deklaravote, kad, be visų kitų ryšių su juridiniais asmenimis, nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 17 d. vadovavote mažajai bendrijai (MB) „Galimybių sala“ (įmonės kodas 3033316355) kaip vienasmenis valdymo organas. Šiais metais kandidatuodamas į rajono tarybą ir merus ryšio su MB „Galimybių sala“ jau nebenurodėte, tačiau panašu iš viešai prieinamos informacijos, kad ši MB su tuo pačiu įmonės kodu, įregistruota Jūsų šeimos namų adresu Senosios Varėnos sodininkų bendrijoje, bent jau 2022 metais tebeveikė ir netgi davė šiek tiek pajamų (pagal viešai skelbiamus duomenis – 3 tūkst. 91 eurą per metus, bet metai užbaigti su 357 eurų nuostoliu), ir tebeveikia iki šiol. Taip ar ne?
Povilas Saulevičius. Taip.
„Merkio kraštas“. Valstybinė mokesčių inspekcija šiemet paskelbė, kad Jūsų deklaruotas šeimos turtas ir piniginės lėšos vos per metus, nuo 2021 iki 2022 metų, padidėjo beveik tris kartus – nuo 96 tūkst. 600 eurų užpernai iki 267 tūkst. eurų pernai. Gavote palikimą, prisidėjo „Galimybių sala“ ar Jūsų šeima turėjo kokį kitą finansų šaltinį, nes vidutiniai atlyginimai „Agroprojekt“ bendrovėje ir Varėnos seniūnijos administracijoje tuo laikotarpiu, kaip viešai skelbiama, nesiekė nė tūkstančio eurų per mėnesį „į rankas“, o „Galimybių sala“ veikė nuostolingai?
Povilas Saulevičius. Gavau palikimą, prisidėjo „Galimybių sala“, komandiruotpinigiai, individuali veikla, darbas su verslo liudijimu.
„Merkio kraštas“. Tebesate, kiek žinoma, Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Ar planuojate kitais metais vėl dalyvauti rinkimuose į Seimo narius?
Povilas Saulevičius. Iškart po savivaldos rinkimų LSDP Varėnos skyrius dar kartą mane išrinko skyriaus pirmininku. Šiuo metu planuoju tinkamai atstovauti Varėnos rajono rinkėjams dirbdamas Varėnos rajono savivaldybės taryboje. Kas bus Socialdemokratų partijos kandidatas artėjančiuose Seimo rinkimuose Dzūkijos apygardoje, kol kas lieka atviru klausimu. Bet galite neabejoti, kad mūsų rinkėjai, kurių yra labai daug, turės sau priimtiną kandidatą.
„Merkio kraštas“. Dėkojame už atsakymus.
Diana Zubavičienė

Redakcijos komentaras. Kadangi Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys ir opozicijos lyderis Povilas Saulevičius į „Merkio krašto“ klausimą – ar tiesa, kad jis su šeima išvyksta į Švediją gyventi ir dirbti? – konkrečiai taip ir neatsakė, gana lengvapėdiškai pasiskundęs, neva „Merkio krašto“ laikraštis jį ir jo žmoną, tuometinę Varėnos rajono savivaldybės administracijoje dirbusią valstybės tarnautoją, kritikavo „kartais net ir neturint jokių konkrečių faktų ar įrodymų, o tik pasitelkiant gandus“, tenka paaiškinti, kad tokie politiko kaltinimai „Merkio kraštui“ niekuo nebuvo ir dabar nėra pagrįsti. Pats P. Saulevičius dėl neva tikrovės neatitinkančių teiginių šiame laikraštyje, netgi , anot politiko, pagadinusių jo žmonai ir vaikams sveikatą, niekada , kaip tą numato Visuomenės informavimo įstatymas, nėra kreipęsis nei į redakciją, nei į žiniasklaidos kontrolės institucijas ir paneigimo nereikalavo.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai