Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosOpozicija pasigedo lygybės

Opozicija pasigedo lygybės

Paskutiniajame gegužės 4 d. rajono tarybos posėdyje buvo sudaryti keturi tarybos komitetai (13 balsų „už“, 11 – „prieš“), paskirti jų pirmininkai bei pavaduotojai (13 balsų „už“, 10 – „prieš“, 1 susilaikė), ir labiausiai ginčytasi, kodėl 2 tarybos nariai iš valdančiosios daugumos gali dalyvauti dviejų komitetų darbe, o likusieji 23 – tik vieno…

Kas kokiame komitete dirbs
Naujai sudaryti rajono tarybos keturi komitetai – Biudžeto ir finansų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo ir kultūros reikalų bei Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų – veiks pagal tame pačiame posėdyje kitu tarybos sprendimu nusistatytus naujus įgaliojimus (13 balsų „už“, 6 – „prieš“, 4 susilaikė ir 1 tarybos narys nebalsavo).
Biudžeto ir finansų komitete dirbs 7 rajono tarybos nariai: Kęstutis Budėnas (pirmininkas), Giedrius Samulevičius (pavaduotojas), Michailas Golubevas, Edvinas Grikšas, Martynas Katelynas, Jonas Kleponis ir Povilas Saulevičius.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą taip pat iš 7 narių sudaro: Rasa Kačiurinienė (pirmininkė), Saulius Ivanauskas (pavaduotojas), Marius Krakauskas, Dalius Lukminas, Vidas Mikalauskas, Danguolė Miškinienė ir Jovita Samauskienė.
Į Švietimo ir kultūros reikalų komitetą įrašyti 6 rajono tarybos nariai: Audrius Saulynas (pirmininkas), Rytis Amšiejus (pavaduotojas), Žilvinas Baublys, Ąžuolas Kuprys, Angelė Malinovskienė ir Daiva Tamulevičienė.
Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komitete – 7 nariai: Virginijus Varanavičius (pirmininkas), Jonas Kleponis (pavaduotojas), Marijonas Čapkovskis, Michailas Golubevas, Jaunius Grikšas, Gintautas Kanauka ir Algis Miškinis.
O kodėl?
Komitetai, kaip rajono tarybą informavo pranešėja, Bendrojo skyriaus vedėja Irma Krajauskienė, buvo sudaryti, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo, taip pat atsižvelgus į tarybos frakcijų siūlymus bei frakcijoms nepriklausančių tarybos narių pageidavimus, kas kokiame komitete norėtų dirbti.
„Vyriausybės atstovas šiam sprendimo projektui pastabų nepateikė“, – pažymėjo pranešėja.
Užtat nemažai pastabų ne tik pristatytam sprendimo projektui, bet ir jo rengėjai, Bendrojo skyriaus vedėjai I. Krajauskienei, taip pat posėdžio pirmininkui, merui Algiui Kašėtai pateikė rajono tarybos opozicija, apsižiūrėjusi, kad du tarybos nariai iš valdančiosios daugumos – Michailas Golubevas ir Jonas Kleponis – galės dirbti net dviejuose komitetuose (Biudžeto ir finansų bei Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų), kai tuo tarpu visi likusieji – tik kuriame nors viename.
O kodėl?
Vieni opozicijos atstovai bandė atkreipti posėdžio pirmininko, mero A. Kašėtos dėmesį į Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio „Savivaldybės tarybos nario pareigos“ 2 punktą, kuris numato, kad tarybos narys „privalo būti vieno (išskyrus Kontrolės komitetą) komiteto nariu“. Kiti minėjo to paties įstatymo III skyriaus 8 straipsnio „Savivaldybės tarybos nario statusas“ pusę 1 dalies, kad „visi savivaldybės tarybos nariai yra lygūs“. (Kita, pirmesnė, 8 str. 1 dalies pusė skelbia, kad „kiekvienas tarybos narys atstovauja visai savivaldybės bendruomenei“.)
Siūlė ne pavydėti, bet džiaugtis
Posėdžio pirmininkas, meras A. Kašėta stengėsi nesivelti į diskusijas, rajono tarybai priminęs Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio „Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos“ 3 dalį. Ši įstatymo nuostata reikalauja, kad tarybos komitetai būtų sudaromi „ne mažiau kaip iš 3 savivaldybės tarybos narių“, o juos sudarant – laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo, be to, „komitetų ir jų narių skaičių (…) nustato savivaldybės taryba“.
„Jei kyla abejonių, galima kreiptis į Vyriausybės atstovą (Vyriausybės paskirtą valstybės pareigūną, kuris prižiūri, ar savivaldybė laikosi įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus- aut.), – siūlė A. Kašėta. – Vyriausybės atstovas neturėjo pastabų šiam sprendimo projektui. Tokia praktika taikoma ir kitose savivaldybėse“.
Pranešėja I. Krajauskienė čia pat išvardijo ir tas kitas savivaldybes: Neringos, Rietavo, Kupiškio ir Mažeikių rajonų.
Tačiau opozicija vis vien nerimo, kodėl vieniems tarybos nariams, įvardintiems mero „ištikimais ginklanešiais“, „leista dalyvauti dviejuose komitetuose, o kitiems – ne“, juolab kad „ginklanešiai“ už savo darbo valandas dviejuose komitetuose gaus ir didesnį atlygį. (Nes opozicijoje, beje, taip pat netrūksta pensininkų ir šiaip bedarbių, turinčių daugiau laiko posėdžiauti ir prie pensijos ar bedarbio pašalpos prisidurti vieną kitą eurą.)
Posėdžio pirmininkas, meras A. Kašėta siūlė „nepavydėti atlygio kolegoms, kurie dirbs, nes tas laikas skirtas darbui“, taip pat išvardijo, kokių kompetencijų, leidžiančių dirbti abiejuose – Biudžeto ir finansų bei Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų – komitetuose, turi įgiję M. Golubevas ir J. Kleponis. Galop meras patikino, kad dėl to „komitetai tik laimės“ ir visiems „reikėtų tuo džiaugtis“.
Paskelbė opozicijos lyderį
Tačiau opozicija nėmaž nedžiūgavo, balsavimo metu vieningai paprieštaravusi, jos nuomone, pažeistam „lygiavos principui“, ir sprendimas buvo priimtas tik valdančiųjų balsų dauguma.
Posėdžio pabaigoje dar buvo perskaityti ir keli rajono tarybos narių pareiškimai.
Tarybos narė Daiva Tamulevičienė pareiškė dirbsianti opozicinėje Socialdemokratų frakcijoje, kuri jau kitu pareiškimu opozicijos lyderiu paskelbė Povilą Saulevičių. Pastarąjį pareiškimą perskaitęs Algis Miškinis išvardijo ir kas jį pasirašė: Marijonas Čapkovskis, Martynas Katelynas, Angelė Malinovskienė, Vidas Mikalauskas, Algis Miškinis, Povilas Saulevičius ir Daiva Tamulevičenė.
Kita opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, kurią sudaro Edvinas Grikšas, Jaunius Grikšas, Ąžuolas Kuprys ir Dalius Lukminas, šio pareiškimo nepasirašė, nes jau anksčiau yra pranešusi, kad jokio kitos frakcijos paskelbto opozicijos lyderio ji nepripažins.
Tuo tarpu Socialdemokratų frakcijos pareiškimą pasirašęs tarybos narys M. Čapkovskis pareiškė, kad jis dirbs opozicijoje, bet jokiai frakcijai nepriklausys.
Dar viename P. Saulevičiaus perskaitytame opozicijos pareiškime buvo skelbiama, kad opozicija į (dar nesudarytą) Kontrolės komitetą deleguoja ir siūlo skirti jo pirmininku M. Katelyną, į Etikos komisiją – D. Tamulevičienę, į Antikorupcijos komitetą – A. Malinovskienę. Šį pareiškimą pasirašė: M. Čapkovskis, M. Katelynas, A. Malinovskienė, V. Mikalauskas, A. Miškinis, P. Saulevičius ir D. Tamulevičienė.
Deleguoti savo atstovus į Kontrolės komiteto bei Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų postus yra opozicijos prerogatyva. Tie klausimai greičiausiai bus svarstomi kitame rajono tarybos posėdyje.
Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai