Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosPadiskutavo su… įstatymu

Padiskutavo su… įstatymu

Praėjusį antradienį rajono tarybos posėdyje svarstant klausimus, susijusius su formuojamu tarybos Kontrolės komitetu ir Antikorupcijos bei Etikos komisijomis, daugiausia diskutuota, kodėl tarybos nariui M. Čapkovskiui leista į Kontrolės komitetą deleguoti ir save, ir tarybos kolegą bei kam atstovaus į Etikos komisiją politinės partijos deleguotas Matuizų bendruomenės pirmininkas G. Sausaitis – bendruomenei ar jį delegavusiai partijai?..

Išskirtinai domėjosi M. Čapkovskiu
Prieš savaitę įvykusiame rajono tarybos posėdyje galutinai buvo suformuotas Kontrolės komitetas ir Antikorupcijos bei Etikos komisijos. Visoms šioms naujoms institucijoms pirmininkaus rajono tarybos opozicijos deleguoti atstovai, o pirmininkų pavaduotojais dirbs tarybos nariai iš valdančiosios daugumos.
Antai Kontrolės komitetą sudaro 6 rajono tarybos nariai: Martynas Katelynas (komiteto pirmininkas), Danguolė Miškinienė (pirmininko pavaduotoja), Audrius Saulynas, Jaunius Grikšas, Giedrius Samulevičius ir Marijonas Čapkovskis.

Bet prieš tai – tiek ankstesniuose visų tarybos komitetų posėdžiuose, tiek paties tarybos posėdžio metu – buvo keliamas klausimas, o kodėl M. Čapkovskiui leista į Kontrolės komitetą deleguoti net du tarybos narius – save patį ir M. Katelyną?
Šiuo klausimu išskirtinai domėjosi tik opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos 4 tarybos nariai: Edvinas Grikšas, Jaunius Grikšas, Ąžuolas Kuprys ir Dalius Lukminas, kartu su M. Čapkovskiu viename sąraše šiais metais ėję į rajono tarybą, bet paskui į savo frakciją jo neįtraukę. (Šia tema gegužės 19 d. „Merkio krašte“ buvo publikuotas interviu su M. Čapkovskiu „Apie politines ambicijas, prarastą pasitikėjimą ir išdavystes“.)
„Ar gali vienas tarybos narys vienu raštu deleguoti save, o kitu raštu – kitą tarybos narį?“ – per rajono tarybos posėdį vis klausinėjo LŽVS frakcijos pirmininkas E. Grikšas, kažkodėl neminėdamas pavardžių bei akivaizdžiai netikėdamas savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo Aivaro Batūros ir net opozicijos kolegos M. Katelyno aiškinimais.
Patarė „kolegai nesikarščiuoti“
Posėdžio pirmininkas, meras Algis Kašėta patarė „kolegai“ E. Grikšui „nesikarščiuoti“, nes matąs „iš tarybos narių reakcijos“, kad klausinėtojo „klausimas jiems nelabai suprantamas“.
Gali būti, jog LVŽS frakcijos pirmininkas, dirbantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje Inovacijos departamento skyriaus vedėju, tiesiog nepaskaitė Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 1 dalies, kuri nurodo, kad Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja tarybos opozicija raštu, kurį pasirašo daugiau kaip pusė tos opozicijos ir viešai tą raštą įteikia posėdžio pirmininkui.
Kaip jau minėjome gegužės 23 d. „Merkio krašto“ straipsnyje „Opozicija pasigedo lygybės“, rajono tarybos opozicijos dauguma (7 nariai iš 11-os) pasirašė raštą ir viešai jį įteikė posėdžio pirmininkui, merui A. Kašėtai, kad į Kontrolės komitetą ji deleguoja M. Katelyną ir siūlo skirti šio komiteto pirmininku. Tarp tos delegavimo raštą pasirašiusios opozicijos daugumos buvo ir M. Čapkovskis.
O pagal to paties įstatymo straipsnio 1 dalį Kontrolės komitetas sudaromas iš vienodo visų rajono tarybos narių frakcijų, grupių ir į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių deleguotų tarybos narių skaičiaus.
Taigi save patį į Kontrolės komitetą M. Čapkovskis delegavo nuo dviejų jokiai frakcijai ar grupei nepriklausančių tarybos narių – jo ir Jovitos Samauskienės, gavęs pastarosios pritarimą. Tad, ką patvirtino ir savivaldybės teisininkas A. Batūra, „Čapkovskis viską teisingai padarė“.
Vis dėlto LVŽS frakcijos ketvertukas nepritarė Kontrolės komiteto sudėčiai, matyt, iš principo (4 balsai „prieš“, 21 – „už“).
Partinis visuomenės atstovas
Dėl Antikorupcijos komisijos sudėties diskusijų nekilo, nors vieningo rajono tarybos narių pritarimo irgi nesulaukta. „Už“ tai, kad šią komisiją sudarytų 5 tarybos nariai – Angelė Malinovskienė (komisijos pirmininkė), Saulius Ivanauskas (pirmininko pavaduotojas), Ąžuolas Kuprys, Giedrius Samulevičius ir Virginijus Varanavičius – balsavo 21 tarybos kolega, 3 balsavo „prieš“ ir 1 susilaikė.
O štai svarstant Etikos komisijos sudėtį, tiksliau – atsakant į klausimą, kam atstovaus vienas jos narys – Matuizų kaimo bendruomenės pirmininkas Gediminas Sausaitis – vėl susiginčyta.
Sprendimo projektą parengusi ir rajono tarybai pristačiusi savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Šiaučiūnienė teigė, kad G. Sausaitis „yra kaimo bendruomenės pirmininkas, visuomenės atstovas“.
Tačiau rajono tarybos opozicinės Socialdemokratų frakcijos nariai Povilas Saulevičius ir Martynas Katelynas, išsiaiškinę, kad bendruomenės pirmininką G. Sausaitį į Etikos komisijos narius pasiūlė tarybos valdančiajai daugumai priklausančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija, labai suabejojo, ar galima laikyti „visuomenės atstovu“ žmogų, jei jį į komisiją delegavo ne visuomenė, bet „partija“ (G. Sausaitis yra politinės partijos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Varėnos skyriuje, o šiam skyriui ir „Vardan Lietuvos“ frakcijai taryboje pirmininkauja rajono tarybos narys Virginijus Varanavičius).
Ypač piktinosi opozicinės LVŽS frakcijos narys Jaunius Grikšas, įtarinėdamas, kad visi jam meluoja, pradedant savivaldybės specialistais, baigiant tarybos valdančiąja dauguma ir meru.
„Neskanus poskonis“
Panašu, kad diskutuotojai dėl G. Sausaičio irgi nelabai draugavo su įstatymu, nors klausimas, kam atstovaus politinės partijos į savivaldybės komisiją deleguotas bendrapartietis Matuizų kaimo bendruomenės pirmininkas, buvo įdomus.
Vietos savivaldos įstatymas 22 str. 3 dalyje numato, kad rajono tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti ir „gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai“, t. y. – visuomenės (ne valdiškų viešųjų juridinių asmenų įgalioti), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti gyventojai. Bet, kaip tarybos nariams aiškino ir savivaldybės teisininkas A. Batūra, „įstatymas nenumato konkrečiai formos, kokiu būdu tie visuomenės atstovai privalo būti įtraukiami į Etikos ar Antikorupcijos komisijas, tad bet kokia forma iš principo yra teisėta, nes neapibrėžta.“
Tad P. Saulevičiui beliko reziumuoti, kad pritaikius formą į Etikos komisiją įtraukti G. Sausaitį, „tiesiog atsiranda toks neskanus poskonis“, kuris anaiptol nesutrukdė daugumai ir valdančiųjų, ir opozicionierių pritarti sprendimo projektui (20 balsų „už“, 4 – „prieš“, 1 susilaikė).
Bet, regis, dar neskanesnis „poskonis“ randasi, kai pats Socialdemokratų frakcijos pirmininkas ir opozicijos lyderis P. Saulevičius nepaiso Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų nusišalinti nuo svarstomų klausimų, susijusių su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, kurioje gimnazistus vokiečių kalbos moko jo mama Tatjana Saulevičienė. Tą daug kas pastebėjo ir praėjusio antradienio rajono tarybos posėdyje, bet kažkodėl nutylėjo.
Tuo tarpu Etikos komisijoje iš 5 narių nuo šiol dirbs: Daiva Tamulevičienė (komisijos pirmininkė), Michailas Golubevas (pirmininko pavaduotojas), Marius Krakauskas, Dalius Lukminas ir Gediminas Sausaitis. Pastarajam dirbant komisijoje, matyt, teks pačiam spręsti, kada ir kam labiau etiška atstovauti – kaimo bendruomenei ar politinei partijai.
Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai