Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosRems studentus, kad šie sugrįžtų dirbti į rajono savivaldybės įstaigas

Rems studentus, kad šie sugrįžtų dirbti į rajono savivaldybės įstaigas

Tokio tikslo sieks rajono valdžia, savivaldybės tarybos daugumai patvirtinus naują Studentų rėmimo tvarkos aprašą (13 balsų „už“, 4 „prieš“, 4 susilaikė ir 2 nebalsavo), pagal kurį mūsų rajono mokyklas baigusiems studentams, studijuojantiems savivaldybei reikalingas specialybes, numatyta finansinė parama – daugiau nei 1000 eurų metams, nors garantijų, kad tie pinigai nebus paleisti vėjais, kaip pripažinta, nėra…

Studentų rėmimo sąlygos – gana griežtos

Pagal naująjį Studentų rėmimo tvarkos aprašą, kurį rajono tarybai svarstyti pristatė Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė, finansinė parama būtų skiriama tik tiems studentams, kurie studijuoja savivaldybei reikalingų specialybių studijų programas.

Finansinės paramos dydis vienam semestrui (pusmečiui) būtų 13 bazinių socialinių išmokų (BSI). Šiuo metu vienas BSI siekia 46 eurus (prieš tai siekė 42 eurus, o dar anksčiau – 40 eurų), vadinasi, už pusės metų studijas aukštojoje mokykloje pažangus ir kitus minėtojo Aprašo reikalavimus atitinkantis studentas galėtų gauti ne mažiau kaip 598 eurus, arba ne mažiau kaip 1196 eurus per metus. (Šių metų rajono biudžete ir studentų rėmimui, ir gabių vaikų skatinimui numatyta skirti 7000 eurų.)

Vieni iš tokių Aprašo reikalavimų – kad studentas mūsų rajone būtų deklaravęs savo gyvenamąją vietą arba baigęs mūsų rajono bendrojo ugdymo mokyklą ir su savivaldybe pasirašytų sutartį, jog už gautą finansinę paramą įsipareigoja po studijų grįžti į rajoną ir atidirbti kurioje nors savivaldybės įstaigoje tiek metų, kiek metų buvo remiamas.

Tiesa, prieš tai jaunajam specialistui pagal jo įgytą kvalifikaciją tektų sudalyvauti konkurse laisvai darbo vietai užimti, o jei jis nesutiktų dalyvauti konkurse ar nesutiktų dirbti konkursą laimėjęs, gautus paramos pinigus tektų grąžinti savivaldybei per 30 kalendorinių dienų. Gautą paramą taip pat reikėtų grąžinti, jei studentas būtų išmestas iš aukštosios mokyklos dėl nepažangumo ar savo iniciatyva nutrauktų su savivaldybe sudarytą studento paramos sutartį. Paramos pinigus taip pat turėtų grąžinti ir jau įsidarbinęs specialistas, jei savo noru išeitų iš darbo arba darbdavio būtų atleistas dėl savo kaltės. (Su visomis Studentų rėmimo aprašo ir sutarties sąlygomis galima susipažinti birželio 27 d. rajono tarybos sprendime „Dėl Varėnos rajono savivaldybės studentų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ adresu www.varena.lt .)

Apgynė savivaldybės administracijos direktoriaus prerogatyvą

Sprendimo projektą pristačiusi Švietimo skyriaus vedėja S. Bingelienė padėkojo rajono tarybos nariams už išsakytas nuomones komitetuose, o kai kuriuos pasiūlymus įtraukė į projektą, bet griežtai nesutiko su pasiūlymu keisti Studentų rėmimo aprašo 5 punktą – kad savivaldybei reikalingų specialybių sąrašą ir jų skaičių pagal poreikį tvirtintų ne savivaldybės administracijos direktorius, kaip nurodyta, bet rajono taryba.

Švietimo skyriaus vedėja tvirtino, kad „politinis sprendimas yra skirti lėšas reikalingų specialistų rėmimui, o visus kitus sprendimus, t. y. studentų paramos įgyvendinimą, koordinuoja savivaldybės administracija“.

„Studentams paramą skiria administracijos direktorius, savivaldybei reikalingų specialybių sąrašą pagal įstaigų pateiktus poreikius taip pat tvirtina administracijos direktorius, ir tai yra politinio sprendimo administracinio įgyvendinimo etapai kaip vienas blokas“, – aiškino S. Bingelienė.

Pranešėja nenusileido net itin atkaklaus oponento ir, beje, – vienintelio rajono tarybos opozicijos nario, pritarusio pateiktam sprendimo projektui, – Martyno Katelyno gana įtikinamiems ir labai mandagiai išsakytiems argumentams (kas nebūdinga opozicijai), kad vis dėlto rajono taryba, t. y. gyventojų pasitikėjimą pelniusi aukščiausioji rajono valdžia, „neša atsakomybę, kaip bus įgyvendinami visi tie projektai ir kokios bus to pasekmės“, tad ji ir turėtų priimti galutinį sprendimą „dėl reikiamų specialybių sąrašo patvirtinimo“.

Tiesa, M. Katelyno mandagieji argumentai nenuėjo visai veltui – net po balsavimo tarybos nariui pavyko išsireikalauti, kad kiekvieną kartą jau patvirtintas savivaldybei reikalingų specialybių sąrašas būtų atsiųstas rajono tarybai susipažinti. Tą padaryti viešai įsipareigojo Švietimo skyriaus vedėja S. Bingelienė, o posėdžio pirmininkas, meras Algis Kašėta nurodė „šitą vedėjos įsipareigojimą“ užprotokoluoti.

Be rizikos strategiškai planuoti negali

Kitas rajono tarybos opozicijos narys, šįkart irgi sugebėjęs (kultūringai!) pareikšti vertų dėmesio pastabų, buvo Jaunius Grikšas.

„Realiai mes studentams negalim garantuoti darbo vietos, nes ne mes priimam į darbą, bet valstybės tarnyba, o studentai mums negali garantuoti, kad baigę mokslus dirbs pas mus, nes bet kuriuo atveju jie gali fiktyviai sudalyvauti konkurse ir jo tiesiog nelaimėti bei pasirinkti vietą, kur pasiūlytų daugiau, – kalbėjo tarybos narys. – Tad kokia nauda iš tos paramos nežinia kam?“

Tuo pačiu J. Grikšas pasvarstė, „ar nebūtų paprasčiau nuvažiuoti ir nupirkti studentus iš baigiamųjų kursų, pasiūlius jiems sudalyvauti konkurse, ir, jeigu jie konkursą laimės, kompensuot kažką?“

„Panašiai mes darom su daktarais, ir tai, manau, labiau pasitvirtins, negu dabar pirkt nežinia ką“, – siūlė jis.

Čia Švietimo skyriaus vedėja sutiko, kad studentams „mes tikrai negarantuojame“ darbo vietos, o tą vietą tik „planuojame ir kviečiame dalyvauti konkurse“, ir, „jeigu studentas, jau baigęs mokslus, neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, iš tiesų mes tuos pinigus prarandame“.

„Bet be rizikos negalim strategiškai planuoti, o planuoti strategiškai norime – ne gesinti tos dienos gaisrus, ką dabar darome ieškodami specialistų, nes metai iš metų iš viso nesulaukiame kandidatų“, – aiškino S. Bingelienė.

Pasigedo logikos ir „saugiklių“

Tuo tarpu kiti pastebėjo, jog Studentų rėmimo apraše nėra vadinamųjų „saugiklių“, nes, jeigu studijas baigęs specialistas vieną kartą sudalyvavo konkurse ir jo nelaimėjo, savivaldybė praranda pinigus, tad kodėl nenumatyta galimybė jam pakartotinai dalyvauti „kituose konkursuose į tas pačias darbo vietas“, kad savivaldybė tų pinigų neprarastų?

Be to, suplanuoti, kokių specialistų savivaldybei prireiks „po 4 ar po 6, ar po dar daugiau metų“, vargiai įmanoma, o dabar remti studentą, kurio po tiek metų, kaip specialisto, savivaldybei galbūt visai nereikės, daliai rajono tarybos narių irgi neatrodė logiška.

Į šiuos pastebėjimus Švietimo skyriaus vedėja S. Bingelienė atsakė, kad „dabar visų saugiklių, visų gyvenimo atvejų tikrai numatyti neįmanoma“.

„Tiesiog yra teisės aktai, kurie reguliuoja sutarčių įgyvendinimą, įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą, tai viena, – kalbėjo pranešėja. – Antra, šitą sprendimą visada galima tobulinti, kai pamatom, kaip jis veikia, o dabar tiesiog prašau leisti mums pradėti šitą daryti…“

Bet oponentai neskubėjo duoti leidimo, o vienas jų net bandė į diskusiją įtraukti čia pat salėje sėdintį savivaldybės kontrolierių Gintautą Šakalį, pavadinęs pareigūną „ponu Gintu“, kuris esą „sutiko su mūsų nuomone ir turėjo argumentų“.

Tačiau „ponas Gintas“, išankstiniuose tarybos komitetų posėdžiuose galbūt ir pritaręs oponentų nuomonei bei išsakęs savo argumentus, palaikyti buvusius pašnekovus ir viešame rajono tarybos posėdyje, panašu, neturėjo jokio noro.

Varėnos rajono savivaldybės studentų rėmimo tvarkos aprašas su kai kuriais pataisymais buvo patvirtintas balsų dauguma („už“ balsavo A. Kašėta, G. Samulevičius, R. Amšiejus, K. Budėnas, M. Golubevas, R. Kačiurinienė, V. Kukulskis, S. Ivanauskas, M. Krakauskas, M. Katelynas, V. Druskinienė, R. Tamulienė ir A. Saulynas). „Prieš“ balsavo J. Grikšas, V. Mikalauskas, Ą. Kuprys ir A. Malinovskienė; susilaikė D. Karalevičienė, M. Čapkovskis, A. Miškinis ir P. Saulevičius; nebalsavo V. Bučinskas ir V. Varanavičius.

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai