Sekmadienis, 15 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosŠiųmetis rajono biudžetas – „neblogas“ ir net „stipriai augantis“

Šiųmetis rajono biudžetas – „neblogas“ ir net „stipriai augantis“

Šį antradienį įvyko paskutinis šios kadencijos rajono tarybos posėdis prieš savivaldos rinkimus, kuriame patvirtintas bene svarbiausias dokumentas – šių metų rajono biudžetas…

Daugiausia pinigų atiteks švietimui

Biudžeto projektą rajono tarybai pristatė savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Griškevičienė. Pranešėjos pateiktais duomenimis, biudžete šiemet suplanuota iš viso 33 mln. 310 tūkst. 700 eurų pajamų, o tai yra 3 mln. 531 tūkst. 900 eurų daugiau už pernykštį. Suplanuotos ir išlaidos (vadinamieji asignavimai) – iš viso 38 mln. 968 tūkst. 300 eurų, iš kurių didžioji dalis – 21 mln. 487 tūkst. 500 eurų – bus skiriama savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų atlyginimams.

Į biudžetą vien iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) šiemet tikimasi sukaupti 20 mln. 629 tūkst. eurų (pernai sukaupta 17 mln. 153 tūkst. eurų). Kiek daugiau nei 10 mln. eurų sudarytų valstybės bei tarptautinių organizacijų ir fondų dotacijos, dar 2 mln. 415 tūkst. eurų įplaukų – kitos savivaldybės pajamos, pavyzdžiui, vietinė rinkliava už komunalines paslaugas. Paskaičiuota, kad pastarosios galėtų būti surinkta iki 913 tūkst. eurų, o tai būtų labai panašiai kaip ir pernai.

Daugiausia šiųmečio biudžeto lėšų numatyta skirti švietimui (iš viso 14 mln. 400 tūkst. eurų, t. y. 1 mln. 800 tūkst. daugiau nei praėjusiais metais) ir socialinei apsaugai – 8 mln. 400 tūkst. eurų (1 mln. 600 tūkst. daugiau nei pernai). Kultūros paveldo puoselėjimui ir paslaugų plėtrai šiemet atitektų 3 mln. eurų, aplinkosaugai – 2 mln. 800 tūkst. eurų. Dar 2 mln. eurų yra numatyti 39-iems investiciniams projektams (iš jų atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimui – 700 tūkst. eurų), o verslo plėtros skatinimui, užimtumui ir turizmo vystymui – 700 tūkst. eurų.

Biudžetas „nėra blogas“

Nors rajono biudžetas beveik kasmet susilaukia tarybos opozicijos priekaištų, šįkart net ir patys kritiškiausi politikai elgėsi labai santūriai, finansinis dokumentas buvo patvirtintas be ilgų diskusijų, tiesa, ne visais balsais (iš 22 tarybos narių 12 balsavo už, 4 – prieš, 3 susilaikė).

Rajono tarybos opozicijos narys Ąžuolas Kuprys sakė siūlysiąs biudžeto projekto pakeitimus, žinoma, jeigu rinkėjų valia bus išrinktas į rajono tarybą, o Martynas Katelynas kalbėjo, kad biudžetas „nėra blogas“, tačiau opozicija mato „kitus prioritetus“ ir todėl biudžetui nepritars.

Tuo tarpu posėdžio pirmininkas, rajono meras Algis Kašėta teigė, kad biudžetas – „stipriai augantis, o tai atsilieps žmonių gyvenimo kokybei“. Meras čia pat įvardijo ir konkrečius darbus, kurie turėtų būti atlikti per šiuos metus.

Pirmas darbas būtų modernizuoti Varėnos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ pastatą, o Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje įrengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Pagal projektą „Galimybių naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo paslaugomis didinimas“ yra numatyta sudaryti tinkamas sąlygas mokytis vaikams, turintiems įvairių ugdymosi poreikių bei pritaikyti erdves visos dienos mokyklos veikloms. Šiais metais planuojama parengti investicijų projektą dėl veiklų įgyvendinimo Varėnos „Ąžuolo“, Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijose, Varėnos „Ryto“ progimnazijoje, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio ir Matuizų pagrindinėse mokyklose, o dviem iš jų („Ryto“ progimnazijai ir A. Ryliškio pagrindinei mokyklai) skiriamas finansavimas ir techniniams projektams parengti.

Daugiau pinigų atiteks rajono kelių ir gatvių priežiūrai bei remontui, automobilių stovėjimo aikštelių remontui prie daugiabučių gyvenamųjų namų, taip pat prie Varėnos ligoninės ir Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro bei kitų savivaldybei priklausančių viešųjų pastatų ir erdvių. Numatyta lėšų ir pernai sudegusio Margionių klojimo teatro atstatymui, gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai bei viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektams įgyvendinti, apšvietimo infrastruktūrai atnaujinti.

Verslui žadamos palankesnės sąlygos kurtis ir plėtotis, taip pat didesniam konkurencingumui ir paslaugų kompleksiškumui užtikrinti. Tęsiamas projektų „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“, „Verslo tiltai: išdrįsk žengti pirmą žingsnį“, „Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ įgyvendinimo finansavimas – įrengiama ir pritaikoma bazinė infrastruktūra. Taip pat planuojama vykdyti rinkodarą, pritraukiant investicijų į pramonės sklypus, privatizuotus pastatus ir kitus verslui patrauklius objektus bei teritorijas. O štai kalbant apie turizmą, biudžete numatyta pinigų naujam projektui – „Laisvės kovų maršruto plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“.

Be viso to, 11 savivaldybės biudžetinių įstaigų tęs saulės elektrinių įsigijimo arba įsirengimo darbus.

Kultūros srityje planuojama aprūpinti meno kolektyvus scenine apranga, baigti rengti Valkininkų kultūros centro pastato rekonstrukcijos projektą ir nugriauti dalį avarinės būklės pastato. Bus parengtas investicijų projektas „Istorinio Vazos namo atkūrimas ir įveiklinimas“ ir teikiama paraiška finansavimui gauti, tvarkomi kiti kultūros paveldo objektai.

Didesnės piniginės paramos turėtų sulaukti ir kaimo bendruomenės, tautinės bendrijos, kitos organizacijos, daugiau lėšų numatyta jaunimo politikai įgyvendinti. Ruošiamasi parengti investicijų projektą, kurį įgyvendinus, planuojama įrengti patalpas Atviram jaunimo centrui ir sporto salei (tam žadama statyti priestatą prie Varėnos sporto centro).

Socialinės apsaugos srityje numatyta nauja priemonė „Projektų, mažinančių socialinę atskirtį įgyvendinimas“, įrengiant Kompleksinių paslaugų centrą laisvose Varėnos specialiosios mokyklos patalpose, taip pat įsigyjant du automobilius (šiais metais planuojama parengti techninę dokumentaciją). Be to, ruošiamasi įrengti socialines dirbtuves Socialinių paslaugų centre ir parengti techninę dokumentaciją Savarankiško gyvenimo namams įkurti laisvose Varėnos ligoninės patalpose. Planuojama parengti investicijų projektą socialinio būsto plėtrai.

Seniūnijos ir toliau turėtų būti aprūpinamos technine įranga aplinkai prižiūrėti, steigiami nauji etatai sezoniniams aplinkos tvarkymo darbams, skiriamos lėšos Merkinės seniūnijos pastato koridoriaus ir laiptinės remontui.

Numatoma tęsti rekreacinės zonos prie Varėnos I tvenkinio tvarkymo darbus, baigti įgyvendinti Kraštovaizdžio tvarkymo projektą Varėnos mieste ir atverti sutvarkytas naujas 5 poilsio zonas. Taip pat toliau bus plėtojama nuotekų infrastruktūra, tiesiami inžineriniai tinklai.

Su biudžeto projektu detaliau galima susipažinti čia: https://varena.lt/wp-content/uploads/2023/02/Var%C4%97nos-rajono-savivaldyb%C4%97s-2023-m.-biud%C5%BEetas.pdf

Evelina Kuliešė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai