Šeštadienis, 27 balandžio, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosSumanieji kaimai – geresnė gyvenimo kokybė per sumanius, inovatyvius sprendimus

Sumanieji kaimai – geresnė gyvenimo kokybė per sumanius, inovatyvius sprendimus

Įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą,  balandžio mėnesio pradžioje startavo intervencinė priemonė „Sumanieji kaimai“, kuria remiama tokių kaimų plėtra ir į inovatyvias veiklas bei pažangius sprendimus siekiama įtraukti pačius gyventojus. Tad vietos veiklos grupės (VVG) gali pradėti rengti strategijas, vykdyti projektų atranką ir ruoštis Sumanių kaimų strategijų (toliau – Strategija) teikimui Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Skatina išnaudoti vietos stipriąsias puses ir galimybes
2023–2027 metų strateginiame plane akcentuojama, kad intervencinė priemonė „Sumanieji
kaimai“ turi pirmiausia skatinti pačią vietovę keistis per modernius ir reikšmingus
sprendimus.
Sumanieji kaimai – tai socialinės ekonominės sistemos, kurių vystymusi suinteresuoti vietos gyventojai, siekdami padidinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę, remdamiesi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, užtikrindami kuo didesnį kaimo gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą, panaudoja skaitmeninių ir kitų pažangių technologijų siūlomus sprendimus kaip tobulėjimo priemones.
Tokių kaimų atsiradimo pagrindinis rezultatas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse
gerinimas. Sumanaus kaimo strategijų paraiškos pagal šią intervencinę priemonę priimamos nuo 2024 metų balandžio 2 d. iki gegužės 31 d.
Kokios veiklos remiamos?
Sumanaus kaimo projektai, kaip kompleksiniai Strategijos elementai, gali apimti įvairias
veiklas. Jais turi būti siekiama skatinti socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą, inovacijas žemės ūkyje, įskaitant žiedinę bioekonomiką bei tvarią miškininkystę. Taip pat skatinama prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo galimybės ir kokybė.
Kaimo vietovių situacijos ir poreikiai labai įvairūs, todėl visi kaimai, kaimo bendruomenės ir
vietos gyventojai gali būti savaip novatoriški, sumanūs ir remtis vietos pranašumais bei
galimybėmis.
Sumaniųjų kaimų patirties pavyzdžių jau galima rasti kai kuriose Europos Sąjungos šalyse,
kur bandomieji projektai pradėti įgyvendinti anksčiau. „Sumanus kaimas sukurtas Austrijoje, Stanz miestelyje. Projekto tikslas – socialinės inovacijos ir skaitmeninimas pereinamuoju laikotarpiu energetikos srityje. Estijos pavyzdys – transporto paslaugos pagal poreikį – tai išmanioji logistika, pritaikyta vaikų pomėgiams. Lenkijoje pagal projektą įrengta lietaus vandens filtravimo sistema“, – sakė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Programos LEADER ir Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Dokudovič.
Būtina paminėti, kad ši intervencinė priemonė nėra susijusi tik skaitmeninimu ar informacinių technologijų diegimu. Visų pirma, bendruomenės turėtų sutelkti dėmesį į savo ateities kūrimą, įskaitant, jeigu prireikia, skaitmeninių technologijų panaudojimą.
Kokio dydžio paramą galima gauti?
Paramą strategijai įgyvendinti galės gauti VVG ir jų fiziniai bei juridiniai partneriai –
sumanaus kaimo projektų vykdytojai. Prireikus projektų vykdytoju gali būti pasirinkta
mokslo, studijų ar konsultavimo įstaiga, inovacijų brokeris, turintis mokslo ar ekspertinių
žinių žaliosios pertvarkos, kaimo plėtros, sumanių kaimų ir (ar) miestų srityse.
Jeigu sumaniųjų kaimų strategiją įgyvendins viena vietos veiklos grupė, didžiausia paramos
suma sieks iki 500 000 Eur, jeigu dvi vietos veiklos grupės – iki 600 000 Eur, o jeigu
sumaniųjų kaimų strategiją įgyvendins trys ir daugiau vietos veiklos grupių – iki 700 000 Eur.
Remiamam vienam sumanaus kaimo projektui didžiausia numatyta suma – 200 000 Eur.
Svarbiausia – integracija ir inovacijos

Sumanaus kaimo strategijos bus atrenkamos pagal atrankos kriterijus. Į ką bus kreipiamas didžiausias dėmesys, pakomentavo vyriausioji specialistė J. Dokudovič.
„Vienas iš atrankos kriterijų, kuriam skiriami 25 balai, yra BŽŪP Strateginio plano 8 tikslo
siekimas, t. y. Strategijos, kurios orientuotos į verslo iniciatyvas, kaimo gyventojų ir
bendruomenių užimtumą diegiant skaitmeninius sprendimus ir (arba) IT technologijas, taip
pat Strategijos, kurios didina kaimo gyventojų socialinę įtrauktį, socialines inovacijas ir
viešųjų paslaugų prieinamumo skaitmeninimą. Šiuo kriterijumi siekiama pasitelkiant
skaitmeninius sprendimus spręsti kaimo gyventojų socialines ir ekonomines problemas.
Nemažai balų skiriama partnerystei. Atitikus visus kriterijus, galima surinkti 30 balų. 10
balų skiriama, jei Strategija įgyvendinama ne mažiau kaip su trimis skirtingų sektorių projektų vykdytojais, pavyzdžiui, verslu, NVO, bendruomene, ūkininkais. Mokslo institucijų
dalyvavimas Strategijoje turi įveiklinti praktines, eksperimentines žinias, rasti praktinius
sprendimo būdus lokalioms problemoms spręsti ir jas pritaikyti konkrečioje Strategijos ar
projekto veikloje (pvz., kaip pritaikyti sumanios drėkinimo sistemos įrengimą konkrečioje
vietoje, vėjo jėgainių parko įrengimą ir pan.). Taip pat 10 balų skiriama, jei Strategija bus
įgyvendinama bendradarbiaujant VVG“, – sakė ministerijos atstovė. 
Ji pabrėžė, kad labai skatinama nauja iniciatyva – į Strategiją ir (arba) sumanaus kaimo
projektą pritraukti investuotoją, kuris galėtų investuoti ekonominiais ir (arba) intelektiniais
ištekliais (t. y. piniginėmis lėšomis, pastatais, įrenginiais, transporto priemonėmis ir pan.) arba intelektiniu kapitalu. 
Vertinant pateiktus projektus, būtų atsižvelgiama ir į dar keletą svarbių kriterijų: ar bent
vienas projekto vykdytojas 100 proc. įgyvendina projektą aplinkosaugos srityje (pvz., žiedinės
ekonomikos, klimato kaitos); ar bent vienas projekto vykdytojas yra jaunas žmogus iki 29
metų arba kuriamos paslaugos jaunimui; ar bent vieno projekto veiklomis bus kuriamos arba plėtojamos viešosios paslaugos.
„Svarbu, kad projektų veiklose turėtų būti integruoti sumanumo ir inovatyvumo elementai, o jų įgyvendinimo poreikis būtinai turi atitikti Strategijos teritorijos ir jos gyventojų poreikius“, – akcentavo J. Dokudovič. Norint sukurti sumanų kaimą, inicijuoti permainas savo gyvenamojoje vietovėje ir aktyviai jas įgyvendinti, vietos bendruomenės, gyventojai ir kiti gyvenimo kokybės kaime gerinimui prijaučiantys asmenys turi kreiptis į savo gyvenamosios teritorijos atstovaujamą vietos veiklos grupę ir pradėti dialogą dėl bendrų veiksmų pokyčių.

Užs. Nr. 116

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai