Pirmadienis, 9 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosTarnybinės nuobaudos D. Saulevičei teismas nepanaikino

Tarnybinės nuobaudos D. Saulevičei teismas nepanaikino

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko pernykštį įsakymą skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą –  administracijos darbuotojai, valstybės tarnautojai Dovilei Saulevičei pastaroji apskundė Regionų apygardos administraciniam teismui, kuriame liudijo ir jos sutuoktinis, rajono tarybos narys Povilas Saulevičius, bet teismas pareiškėjos skundą neseniai atmetė kaip nepagrįstą ir nesugrąžino jai bylinėjimuisi išleistų 3056,4 euro…

Neteisėtai gavo ir nutekino privačių asmenų duomenis

Praėjusių metų rugpjūčio 3 d. „Merkio krašto“ straipsnyje „Kas skriaudžia Dovilę Saulevičę?“ rašėme, kuo remdamasis rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas pasirašė įsakymą skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą – tos pačios administracijos darbuotojai, valstybės tarnautojai Dovilei Saulevičei.

Trumpai priminsime, kad tarnybinė nuobauda D. Saulevičei buvo paskirta už tai, jog ji, neturėdama teisėto pagrindo ir pasinaudodama einamomis valstybės tarnautojos pareigomis, paprašė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) rinkliavų administravimo specialistės S. V. atsiųsti į jos, t. y. į D. Saulevičės, tarnybinį el. paštą Senosios Varėnos sodininkų bendrijos „Epušinė“ narių sąrašą, kurį, neteisėtai gautą, perdavė su jos tarnybine veikla nesusijusiam asmeniui (sutuoktiniui), taip sudarydama galimybę tuo sąrašu naudotis.

Tai nustatė D. Saulevičės galimam tarnybiniam nusižengimui tirti Komisija, sudaryta to paties savivaldybės administracijos direktoriaus A. Verbicko įsakymu.

Atlikusi tyrimą Komisija padarė išvadą, kad D. Saulevičė, neteisėtai gavusi ir atskleidusi 48-ių sodininkų bendrijos narių asmeninius duomenis, padarė žalą tuometinės bendrijos pirmininkės V. S. reputacijai, taip pat sukėlė visuomenės nepasitikėjimą savivaldos institucija, kad ši nesugeba užtikrinti asmens duomenų apsaugos.

Savivaldybės administracijos skirtą papeikimą apskundė teismui

Minėtajame sąraše buvo šie beveik pusšimčio žmonių asmeniniai duomenys: jų vardai, pavardės, gyvenamųjų vietų ir bendrijoje valdomo turto adresai bei informacija, ar sodininkai nuolat gyvena bendrijoje, ar tik vasaros sezono metu.

O kokiam tikslui tie duomenys pravertė toje pačioje „Epušinėje“ prieš porą metų apsigyvenusiai Saulevičių šeimai, aprašėme praėjusių metų lapkričio 12, 19 ir gruodžio 7 d. „Merkio krašto“ straipsnyje „Kai Registrų centras neatsako už jam pateiktų duomenų teisingumą…“

Ten pat paminėjome, kad D. Saulevičė savo viršininko įsakymą skirti jai tarnybinę nuobaudą – papeikimą – apskundė Regionų apygardos administraciniam teismo Kauno rūmams. O štai praėjusio mėnesio pabaigoje šis teismas, išnagrinėjęs bylą, jau paskelbė ir savo sprendimą, tad šiame straipsnyje remsimės jo konstatuojamąja dalimi.

Taigi teismui pareiškėja D. Saulevičė pirmiausia teigė, kad ji neprašė ARATC-o specialistės S. V. pateikti visų „Epušinės“ sodininkų bendrijos narių asmens duomenis, tik norėjo sužinoti, „koks bus mokestis už atliekų tvarkymą, ir pasitikslinti, ar ji yra įtraukta į sodininkų bendrijos „Epušinė“ narių sąrašą“. Visą sodininkų sąrašą su jų asmens duomenimis, anot D. Saulevičės, jai pasisiūlė atsiųsti ir atsiuntė pati ARATC-o specialistė.

Čia pat D. Saulevičė tvirtino, kad ji „kaip sodininkų bendrijos „Epušinė“ narė“ (nors, kaip jau rašėme ankstesniuose straipsniuose, tokio statuso pagal Sodininkų bendrijų įstatymą ir „Epušinės“ bendrijos įstatus ji neturėjo – aut.) galėjo gauti tuos duomenis ir „kitais būdais“ (kitų būdų, kaip jau rašėme, nebuvo, nes bendrijos narių sąrašą su jų asmens duomenimis turėjo tik bendrijos pirmininkė, pagal įstatymą atsakinga už tų duomenų apsaugą ir neturinti teisės niekam jų atskleisti, ką pati pirmininkė paliudijo ir teisme – aut.).

Ką privalo žinoti valstybės tarnautoja

Valstybės tarnautoja D. Saulevičė taip pat kaltino rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. Verbicko sudarytą Komisiją jos tarnybiniam nusižengimui tirti, kad ši tyrimą atliko netinkamai.

Pareiškėja pažymėjo, kad „administracijos direktorius ir Komisijos nariai jai buvo šališki, kadangi jos sutuoktinis Povilas Saulevičius eina Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, priklauso opozicinei Lietuvos socialdemokratų partijai; vykstant Tarybos posėdžiams jis kritikuoja/kritikavo administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko darbą, (…) taip pat ne kartą yra pasisakęs apie Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos privačių ir viešųjų interesų pažeidimus“.

Teisme, be visų kitų su šia byla susijusių liudytojų, buvo išklausytas ir pareiškėjos sutuoktinis P. Saulevičius. Jis, antrindamas žmonai, liudijo, kad „tą sąrašą sutuoktinė jam persiuntė“, nes „pagrindinė priežastis ir buvo išsiaiškinti“, „ar jie yra sodininkų bendrijos nariai, ar ne“, nes „negaudavo sąskaitų už atliekų tvarkymą“.

Tačiau Regionų apygardos administracinis teismas, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjos D. Saulevičės skundą Varėnos r. savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo, nusprendė to skundo netenkinti.

Teismas konstatavo, kad „pareiškėja, būdama valstybės tarnautoja, privalo žinoti, jog Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja, kad iš valstybės ir savivaldybės įstaigų duomenis asmuo gali gauti tik apie save ir tik kreipdamasis nustatyta tvarka“. Tuo pačiu pažymėta, kad „įstatymais ir valstybės institucijų teisės aktais nustatyta tiek asmens duomenų, tiek kitų duomenų gavimo tvarka riboja ne tik valstybės tarnautojo, kuriam šiuo atveju taikomi padidinti tinkamo elgesio reikalavimai, bet ir bet kurio piliečio teisę gauti duomenis apie kito asmens asmeninį gyvenimą“.

Pareiškėjos argumentai teismo neįtikino

Teismo neįtikino valstybės tarnautojos D. Saulevičės ir tuo pačiu jos sutuoktinio rajono tarybos nario, „priklausančio opozicinei Lietuvos socialdemokratų partijai“, argumentai, kad jiedu, „nuolat gyvenantys SB „Epušinė“ teritorijoje ir aktyviai dalyvaujantys šios bendrijos veikloje“ (ką patvirtino ir jie patys, ir kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys), „nežino, ar jie yra šios bendrijos nariai, ar ne, ir dėl tokių duomenų gavimo turi kreiptis į ARATC (…), nors šiuos duomenis be papildomų reikalavimų gali suteikti SB „Epušinė“ pirmininkė, nuolat esanti bendrijos teritorijoje“ (tuo klausimu nė vienas iš Saulevičių į bendrijos pirmininkę, ką teismui paliudijo ir ji pati, nesikreipė-aut.).

Teismas konstatavo, jog D. Saulevičė „žinojo, kad nagrinėjamu atveju į ARATC specialistę dėl duomenų gavimo kreipiasi, neturėdama tam teisinio pagrindo ir ne teisės aktų nustatyta tvarka, naudodamasi tarnybiniu elektroniniu paštu, ir gautus duomenis perdavė trečiajam asmeniui (…), ir taip sudarė galimybę jais naudotis, – tokiu būdu tarnybinę padėtį panaudojo ne tarnybos interesais, o savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių asmeninių paskatų“. Tokie pareiškėjos veiksmai, kaip nustatė teismas, savivaldybės Komisijos tyrimo metu „teisingai įvertinti kaip tyčiniai, o kaltės forma – tiesioginė tyčia“, tuo labiau, kad D. Saulevičė dar 2018 metais „pasirašė valstybės tarnautojo (darbuotojo) įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį“.

Teismas taip pat pažymėjo, kad „nagrinėjamoje byloje nėra pateikta neginčijamų įrodymų, patvirtinančių administracijos direktoriaus ir komisijos narių šališkumą pareiškėjai“.

D. Saulevičės „išreikšti įtarimai yra subjektyvaus pobūdžio“, toliau rašoma teismo sprendime, „Komisijos nariai ir likusieji įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pati pareiškėja, yra tiesiogiai ar netiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui, kaip susieti teisiniais darbdavio ir darbuotojo santykiais, tačiau tai nėra ir negali būti pagrindu pareiškėjai teigti, kad Komisija buvo suformuota iš direktoriui palankių ar nuo jo priklausančių asmenų, dėl ko Komisija priėmė šališką sprendimą pareiškėjos atžvilgiu.“

Sprendimą dar galima apskųsti

Apibendrindamas teismas padarė išvadą, kad tarnybinis patikrinimas rajono savivaldybėje „buvo atliktas išsamiai, laikantis teisės aktų reikalavimų (…)“; tarnybinė nuobauda D. Saulevičei „paskirta pagrįstai (…), todėl skundžiamo įsakymo naikinti nėra pagrindo“.

Taigi Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų (teisėja Natalja Zelionkienė) šių metų kovo 24 dienos sprendimu pareiškėjos D. Saulevičė skundas buvo atmestas, o jos advokatės prašymas priteisti pareiškėjai 3 tūkst. 56,4 euro bylinėjimosi išlaidų – netenkintas, nes „pareiškėja nelaikytina bylą laimėjusia šalimi“.

Šį sprendimą dar galima apskųsti per 30 kalendorinių dienų apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Ar jis bus apskųstas, pasistengsime pranešti.

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai