Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosV. Butkevičius grįžta į darbą išteisintas ir su krūva pinigų

V. Butkevičius grįžta į darbą išteisintas ir su krūva pinigų

Po plačiai nuskambėjusio incidento netoli Matuizų prieš beveik trejus metus, kai žinomo aplinkosaugininko Vytauto Butkevičiaus išsinuomotas ekskavatorius, traukdamas lauko akmenis iš valdiškos žemės, sudarkė aplinką, Aplinkos apsaugos departamentas V. Butkevičių atleido iš pareigų, o štai dabar po įsigaliojusio teismo sprendimo tas pats Departamentas buvusį savo darbuotoją ne tik grąžina į buvusias pareigas, bet ir dar turėtų jam išmokėti net keliasdešimt tūkstančių eurų…

„Regis, prisidirbo“

Prieš beveik trejus metus ne tik „Merkio kraštas“ savo straipsnyje „Aplinkosaugininkas V. Butkevičius, regis, vėl prisidirbo“ (2020 04 17), bet ir respublikinė žiniasklaida plačiai aprašė neeilinį incidentą, susijusį su mūsų rajone gerai žinomu ilgamečiu gamtosaugininku, tuometiniu Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiuoju specialistu Vytautu Butkevičiumi.

Trumpai priminsime, kad 2020 m. balandžio 3 dieną V. Butkevičius iš Varėnoje tuomet dirbusios alytiškės UAB „Nivelsta“ kelioms valandoms išsinuomojo vikšrinį ekskavatorių, kurį išsivežė tralu. Ekskavatorius netrukus buvo pastebėtas prie Matuizų nuotekų valymo įrenginių, valstybinėje žemėje, betraukiantis iš pamiškės ir prie kelio sandėliuojantis didžiulius lauko akmenis.

Netoli besidarbuojančio ekskavatoriaus bei stovinčio tralo buvo pastebėtas ir pats aplinkos apsaugos vyr. specialistas V. Butkevičius, atvykęs tarnybiniu automobiliu, dar žinomas ir savo pomėgiu kolekcionuoti lauko akmenis nuosavame sklype, vadinamame akmenų parku, Senojoje Varėnoje.

Netrukus nustatyta, kad aplinkos apsaugos vyr. specialisto išsinuomota vikšrinė technika, traukdama iš pamiškės pakelėn sunkius riedulius, suniokojo visą augmeniją aplinkui, tuo padarydama žalą gamtai, o riedulių, kaip įtarta, prireikė pačiam aplinkosaugininkui – jo puoselėjamam akmenų parkui papildyti. Dėl galimo pasikėsinimo pavogti valdišką turtą – akmenis – dar tą pačią dieną rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o netrukus tarnybinį patikrinimą pradėjo ir Aplinkos apsaugos departamentas.

Ne vagis, bet iš darbo atleistas

Policijos baigtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo pavogti akmenis pernai pasiekė Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus. Tačiau teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, nusprendė, kad V. Butkevičius – nekaltas, nes 12 riedulių, sveriančių ne mažiau nei 61 tona ir vertų iš viso 1220 eurų (1 tonos kaina – 20 eurų), jis nespėjo pavogti, mat buvo pastebėtas. (Apie tai rašėme praėjusių metų gruodžio 6 d. „Merkio krašto“ straipsnyje „Atomazga aplinkosaugininko V. Butkevičiaus akmenų istorijoje“.)

Tuo tarpu Aplinkos apsaugos departamentas už V. Butkevičiaus pasamdyto ekskavatoriaus gamtai (miško paklotei) padarytą žalą pinigine bauda nubaudė ekskavatorininką V. K., nors nepraleido pro akis ir pastarojo liudijimo, kad būtent ekskavatoriaus užsakovas „organizavo riedulių ištraukimo darbus“ bei „buvo atvykęs pažiūrėti, kaip vykdomi darbai“.

Trumpiau tariant, Departamento pradėtas neigiamos informacijos apie pareigūną V. Butkevičių išsamus patikrinimas ir tarnybinio nusižengimo tyrimas baigėsi pirmiausia V. Butkevičiaus nušalinimu nuo pareigų 2020 m. liepos 31 dieną, o po poros mėnesių, tų pačių metų rugsėjo 30 dieną, – atleidimu iš darbo apskritai.

Atleidimo iš darbo priežastis – kad V. Butkevičius jam priskirtą tarnybinį automobilį, vykdamas į Matuizas (kur buvo pastebėtas netoli jo pasamdyto ir valdiškus akmenis tampančio bei miško paklotę žalojančio ekskavatoriaus), naudojo asmeninėms reikmėms. Be to, V. Butkevičius, būdamas pareigūnas, vilkėdamas uniformą ir žinodamas apie daromą nusikalstamą veiką bei įvykdytą administracinį nusižengimą, kaip nustatė Departamentas, nesiėmė priemonių užkirsti tam kelio, piktnaudžiavo tarnyba, pažemino pareigūno ir Departamento gerą vardą visuomenėje bei padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, pažeisdamas bent penkių teisės aktų reikalavimus.

Teismą įtikino buvęs niekuo dėtas   

Tačiau iš darbo atleistas V. Butkevičius nesutiko su tokia darbdavio jam skirta griežčiausia administracine nuobauda ir netrukus kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu nuobaudą panaikinti.

Pareiškėjas teigė, kad dar prieš jo atleidimą iš darbo jis Departamentui pateikė paaiškinimą, nurodęs, jog minimą balandžio 3 dieną į Matuizas tarnybiniu automobiliu važiavo būtent tarnybos reikalais – patikrinti informacijos apie galbūt neteisėtai ardomus senus automobilius garažuose, ką stebi jau nuo metų pradžios, bet ardytojų vis nepavyksta pričiupti. V. Butkevičiaus paaiškinime taip pat buvo nurodyta, kad jo išvyka į Matuizas tą dieną buvo teisėta ir užfiksuota kelionės lape, o pravažiuodamas jis iš tiesų matė ekskavatorių bei tralą ir prie jų stovintį rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko automobilį, bet „jokios neteisėtos veiklos ir jokio nusižengimo“ neįžvelgė. O neįžvelgė todėl, V. Butkevičiaus patikinimu, kad „riedulių atstūmimo ekskavatoriumi“ jis nelaikąs „kokia nors neteisėta ar nusikalstama veika“, nes siekė „tik tuos riedulius apžiūrėti, ar jie tiktų jo nuosavai sodybai papuošti“, ir jau po to planavo „juos vežtis į sodybą“.

V. Butkevičius prisipažino išsinuomojęs ekskavatorių iš „Nivelstos“ bendrovės, bet akcentavo ničnieko bendra su ekskavatorininko padarytu nusižengimu neturįs, nes ne jis tą nusižengimą padarė ir ne jis buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už gamtai padarytą žalą.    

Ir štai Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Butkevičiaus skundą, praėjusių metų gruodžio 12 dienos sprendimu tą skundą visiškai patenkino, t. y. – panaikino Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymą atleisti V. Butkevičių iš pareigų ir priteisė pareiškėjui 980 eurų bylinėjimosi išlaidų iš Departamento.

Dar nedirba, nes laukia dešimtatūkstantinių išmokų

Teismas įžvelgė, kad Aplinkos apsaugos departamento pateiktuose dokumentuose, kurių pagrindu V. Butkevičius buvo atleistas iš darbo, „nurodyti faktai bei jų teisinis įvertinimas nepagrindžia pareiškėjui paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo“.

Teismo sprendimo konstatuojamoje dalyje, kuri užima net 10 puslapių, smulkiai nurodoma, ko trūko, kad Departamento paskirta tarnybinė nuobauda V. Butkevičiui būtų laikoma teisėta ir pagrįsta, be to, teismas konstatavo, jog tie „trūkumai yra esminiai, nulėmę neteisingos, neproporcingos ir nepagrįstos nuobaudos paskyrimą“.

Šio Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo per nurodytą terminą Aplinkos apsaugos departamentas neapskundė aukštesnės instancijos teismui. Tad dabartiniam Departamento direktoriui Giedriui Kadziauskui nebeliko nieko kita, kaip tik grąžinti V. Butkevičių į buvusias Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos vyr. specialisto, karjeros valstybės tarnautojo pareigas su 8,19 pareiginės algos koeficientu (nustatytas šių metų pareiginės algos koeficientas – 186 eurai, tad pareiginė aplinkosaugos vyr. specialisto mėnesinė alga turėtų siekti 1523 eurus „popieriuje“). Toks Departamento direktoriaus įsakymas ir buvo pasirašytas šių metų sausio 9 dieną.

Tačiau vyr. specialisto V. Butkevičiaus pavardės viešai skelbiamame Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnų sąraše kol kas nėra.

Kaip paaiškino pats V. Butkevičius „Merkio kraštui“, jis dar nedirba, nes laukia išmokų.

„Man priklauso metų algos dydžio išmoka už priverstinę pravaikštą, plius moralinė kompensacija pusės metų algos dydžio, o kadangi aš gaudavau vidutiniškai 1200 eurų į rankas per mėnesį, tai paskaičiuokit, kiek tų išmokų išeina (paskaičiavom – apie 21600 eurų „į rankas“-aut.), – vardijo pašnekovas. – Dar prašom moralinės žalos atlyginimo – apie 3000 eurų, bet tiek gal negausim, ir dar plius bylinėjimosi išlaidos – 980 eurų. Tai tiek man turėtų išmokėti Departamentas, neteisėtai mane atleidęs iš darbo“.

V. Butkevičius neslėpė iki šiol tebegriežiąs dantį ant rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. Verbicko, kad šis jį apskundė policijai ir Aplinkos apsaugos departamentui, po ko teko ilgai bylinėtis teismuose. Tuo tarpu A. Verbickas dar pernai „Merkio kraštui“ yra paaiškinęs, kad savivaldybė, gavusi pranešimą apie galbūt neteisėtus „pareigūno veiksmus, privalo reaguoti ir imtis priemonių užkirsti tam kelią“.

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai