Antradienis, 10 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosValstybės kontrolės akyse savivaldybės kontrolieriai nesužibėjo

Valstybės kontrolės akyse savivaldybės kontrolieriai nesužibėjo

Valstybės kontrolė paskelbė 13-kos šalies savivaldybių Kontrolės ir audito tarnybų, tarp jų – ir Varėnos rajono, 2021-2022 metais atliktų auditų peržiūrų rezultatus, kurie parodė, kad varėniškių savivaldybės kontrolierių tais metais atliktuose finansiniuose audituose „nustatyta reikšmingų trūkumų“…

Savivaldybės kontrolierius visus tikino, kad laikosi aukščiausių standartų
Varėnos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, vadovaujama savivaldybės kontrolieriaus Gintauto Šakalio, yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas bei naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, taip pat – kaip vykdomas rajono biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Tuo tikslu tarnyba atlieka išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditus (kuriuos sudaro finansinės, atitikties ir veiklos informacijos vertinimas, galimų pažeidimų, klaidų prevencija) savivaldybės administracijoje, savivaldybei pavaldžiose įstaigose bei įmonėse.
Kontrolės ir audito tarnyba, atlikdama šiuos auditus, privalo vadovautis tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais ir Valstybės kontrolės parengtomis audito metodikomis.
Kad „auditas atliktas pagal valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus“, kiekvieną kartą raštu pažymėdavo savivaldybės kontrolierius G. Šakalis, teikdamas finansinio (teisėtumo) auditų ataskaitas merui, rajono tarybos Kontrolės komitetui ir savivaldybės administracijos direktoriui, o išvadą – rajono tarybai.
Bet ar išties mūsų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, atlikdama 2021 ir 2022 metų finansinius auditus, vadovavosi minėtais standartais ir metodikomis, šiemet patikrino Valstybės kontrolė.
2021 ir 2022 metais varėniškiai savivaldybės kontrolieriai (Gintautas Šakalis ir Laima Ulbinienė) atliko iš viso du finansinius (teisėtumo) auditus (po vieną kasmet), kurių ataskaitos iki šiol yra skelbiamos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt .
Nustatė, kad varėniškių finansiniai auditai nėra visiškai patikimi
Minėtųjų finansinių auditų metu buvo vertinami audituojamojo subjekto (rajono savivaldybės administracijos, jai priklausančių įstaigų ar įmonių) metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenys. Tuo pačiu savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba vertino lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą bei naudojimą nustatytiems tikslams.
Ir štai Valstybės kontrolė, šiemet atlikusi tųdviejų Varėnos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos (kartu su kitų keturių analogiškų tarnybų) finansinių auditų išorės peržiūrą, konstatavo, kad „auditai ne visais atvejais atlikti, vadovaujantis tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais bei Finansinio ir teisėtumo audito vadovu, nes nustatyta reikšmingų trūkumų“.
Reikšmingais trūkumais valstybės kontrolieriai laikė mūsų rajono savivaldybės kontrolierių „ne visais atvejais“ suplanuotas audito procedūras taip, „kad būtų galima gauti reikiamą audito patikimumo lygį“.
Dėl to, kaip teigia Valstybės kontrolė viešai skelbiamoje šių metų liepos 18 d. išorinių peržiūrų apibendrinimo ataskaitoje, „negalėjome patvirtinti, ar, atlikus visas reikiamas audito procedūras, nebūtų nustatyta kitų reikšmingų audito ataskaitoje ar auditoriaus išvadoje teiktinų dalykų“.
Be to, kaip teigiama, Varėnos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos „audito darbo dokumentai buvo nepatvirtinti ir nepasirašyti, taip nesuteikiant galimybės patikimai įsitikinti, kada ir kas sukūrė, pakeitė ar peržiūrėjo audito dokumentus.“
Valstybės kontrolė šiems reikšmingiems trūkumams ištaisyti pateikė rekomendacijas, o savo ataskaitą „Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinių peržiūrų rezultatai“ skelbia adresu www.valstybeskontrole.lt.
Mūsų inf.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai