Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosVirė virė politikai košę: vienam davė, o kitam – nebeliko…

Virė virė politikai košę: vienam davė, o kitam – nebeliko…

Rajono taryboje svarstant klausimus, susijusius su Varėnos ligonine ar poliklinika, ir nuo tų klausimų svarstymo privalomai nusišalinus interesų konflikto vengiantiems keliems tarybos nariams iš valdančiosios daugumos, paradui imasi vadovauti opozicija; bet kodėl ji, pavyzdžiui, labiau „myli“ poliklinikos direktorių Daną Bortkevičių nei ligoninės vadovą Algirdą Miklyčių, jei, anot vieno opozicionieriaus, „poliklinikoj situacija nė kiek ne geresnė nei ligoninėj“, kol kas neaišku…

Paprastas klausimas
Paskutiniajame (gegužės 30 d.) rajono tarybos posėdyje, prieš svarstant klausimą dėl priedo prie mėnesinės algos (vadinamo tos algos kintamąja dalimi) nustatymo Varėnos ligoninės direktoriui Algirdui Miklyčiui, nusišalino, t. y. išėjo iš posėdžių salės 6 tarybos nariai, dirbantys toje ligoninėje arba ten dirbančiųjų artimieji.
Kaip tyčia, visi tie 6 politikai priklauso rajono tarybos valdančiajai daugumai, tad, jiems nusišalinus, kad išvengtų interesų konflikto, „valdžią“ į savo rankas perėmė jau dauguma tapusi opozicija.
Klausimas buvo gana paprastas – nustatyti Varėnos ligoninės direktoriui iki kitų metų balandžio pabaigos jo mėnesinės algos kintamosios dalies dydį – 20 proc. nuo tos algos pastoviosios dalies už ligoninės praėjusių metų veiklos rezultatus.
Kaip sakė sprendimo projektą pristačiusi Švietimo skyriaus vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją, Danutė Mazaliauskienė, tokį priedą prie algos ligoninės vadovui „siūloma skirti todėl, kad įvertinus ligoninės pasiektus rezultatus, buvo surinkta 80 balų, o tiek balų pagal galiojančius teisės aktus leidžia nustatyti 20 procentų priedą“.
Be to, tas priedas viešosios medicinos įstaigos direktoriui būtų mokamas ne iš rajono biudžeto, bet iš pačios įstaigos lėšų, gautų už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis.
Bet rajono opozicija, tapusi dauguma ir žinodama, kad sprendimo baigtį šįkart lems būtent jos balsai, pasistengė šį paprastą klausimą paversti net labai nepaprastu.
Išsiilgo Miklyčiaus
Pirmiausia susidomėta, kodėl į rajono tarybos posėdį neatvyko Varėnos ligoninės direktorius A. Miklyčius, nors kažkuris tarybos komitetas to pageidavo.
Čia pat paaiškėjo, kad sprendimo projektą rengusi savivaldybės gydytoja Inga Jazukevičienė savivaldybėje jau nebedirba, o pranešėja D. Mazaliauskienė, perėmusi jos pareigas, prisipažino nežinanti, kodėl į rajono tarybos posėdį ligoninės vadovas nebuvo pakviestas.
Tuomet prabilo posėdžio pirmininkas, meras Algis Kašėta, kad tai jis nusprendė nekviesti į posėdį ligoninės direktoriaus, paaiškinęs, jog Varėnos ligoninės vadovas jau yra atsakęs į tarybos narių klausimus, kai buvo svarstoma jo vadovaujamos įstaigos veiklos ataskaita, o dabar „įstatymas įpareigoja jam suteikti šitą priedą“ ir direktoriaus „dalyvavimas nėra būtinas“.
Tuomet prasidėjo diskusija tema „Kur parašyta, kad meras turi teisę pakeisti komiteto sprendimą pakviesti į posėdį ligoninės direktorių“, nors pagal Vietos savivaldos įstatymo bei rajono tarybos veiklos reglamento nuostatas meras ir posėdžio pirmininkas turi nemažai teisių, tarp jų – nutraukti diskusijas netgi svarstomu klausimu ir tuo labiau nutraukti kalbėtoją, kai šis nušneka į lankas.
„Jei taryba nepriims šito sprendimo, ligoninės vadovai turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl Varėnos rajono savivaldybės veiksmų arba neveikimo, – perspėjo diskutuotojus posėdžio pirmininkas, meras A. Kašėta. – Ir pralaimėjimo atveju savivaldybės administracija pati turės mokėti tą priedą ligoninės vadovui (iš rajono biudžeto-aut.). Todėl labai rimtai siūlyčiau tarybos nariams nepolitikuoti, bet priimti sprendimą, nes čia įstaigos vadovas nieko nenulems…“
Pasigedo „kontaktų“ ir su Bartkevičiumi
Tačiau diskusija ta pačia tema apie mero ir komiteto teises, papildyta priekaištais merui, kad opozicija „visiškai neturi jokio kontakto iki šio laiko“ su ligoninės ir poliklinikos vadovais, „išskyrus per ataskaitas“, anaiptol nenuslopo. Apie tai, ar „kontaktų“ su medicinos įstaigų vadovais itin pasigedę rajono tarybos nariai jų bent kartą ieškojo, tuo tikslu patys apsilankę ligoninėje bei poliklinikoje, kalbos nebuvo.
„Jūs visada naudojatės tuo, kad trečdalis tarybos narių iš valdančiosios daugumos yra medicinos įstaigų atstovai ir, kai nėra daugumos, blokuojat sprendimus, – pastebėjo A. Kašėta. – Taip būdavo ir praėjusią kadenciją – jūs netvirtindavote elementarių sprendimų, kur, atrodo, tikrai neturėtų būti politinio požiūrio. (…) Ir dabar mes sprendžiam paprastą klausimą – dėl priedo suteikimo. Pagal įstatymą turėtume balsuoti „už“. (…) Be to, įstatyme ir mūsų veiklos reglamente įtvirtinta nuostata, kad nepritarimas visada turi būti motyvuotas. Taigi aš norėčiau išgirsti tuos motyvus…“
Tačiau opozicija, panašu, jau iš anksto buvo nusiteikusi neskirti priedo prie atlyginimo ligoninės direktoriui ir akivaizdžiai mėgavosi proga viešai pademonstruoti turimus, taip sakant, raumenis. Tad diskusija apie „mero teisę nekviesti ligoninės direktoriaus“ bei taip „varžyti“ tarybos narių „teises“, į diskusiją įtraukus ir savivaldybės teisininką Aivarą Batūrą, dar tęsėsi kurį laiką, nepaisant mero A. Kašėtos pasiūlymo dėl to kreiptis į Vyriausybės atstovą, jei dar neužtenka paaiškinimų.
Tiesa, trumpam buvo prisiminta ir anksčiau rajono tarybos nepatvirtinta Varėnos ligoninės 2022 metų veiklos ataskaita, kaip dar vienas, bet jau mažiau reikšmingas motyvas neskirti atlyginimo priedo ligoninės direktoriui.
Politikų simpatijos
Apie Varėnos ligoninės pernykštės veiklos ataskaitos svarstymą „Merkio kraštas“ rašė šių metų balandžio 28 d. straipsnyje „Apie „kylančias aistras“ tarp ligoninės ir poliklinikos“, bet kodėl jai nepritarta, matyt, žino tik tokį sprendimą lėmusi opozicija, kurios tuomet, balandžio 4 d. rajono tarybos posėdyje, irgi buvo daugiau nei valdančiosios daugumos, kai penki valdantieji nusišalino nuo svarstomo klausimo.
Vienintelis išgirstas priekaištas, tuomet pareikštas ligoninės veiklos ataskaitą rajono tarybai pristačiusiam ir opozicijos iškamantinėtam šios įstaigos direktoriui A. Miklyčiui, – „labai daug nusiskundimų iš pacientų pusės“, bet kokie tie nusiskundimai, konkrečiai nepasakyta.
Beje, „nusiskundimų iš pacientų pusės“ paprastai neišvengia ir Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC), kurio 2022 metų veiklos ataskaita irgi buvo svarstoma tame pačiame balandžio 4 d. posėdyje. Tik šiai PSPC direktoriaus Dano Bortkevičiaus pristatytai ataskaitai buvo pritarta – tokį sprendimą irgi lėmė opozicijos narių balsai.
Tad ir po poros mėnesių, gegužės 30-osios rajono tarybos posėdyje, dauguma tapusios opozicijos simpatijos pasiskirstė analogiškai.
Sprendimo projektui su siūlymu metams padidinti Varėnos ligoninės direktoriaus A. Miklyčiaus atlyginimą 20-čia procentų jo pastoviosios algos, kaip numato įstatymas, nebuvo pritarta (12 balsų „prieš“, 7 – „už“). Ir pagrindinis opozicijos nepritarimo motyvas, kaip buvo galima suprasti iš vadinamosios „diskusijos“, – kodėl meras nepakvietė į posėdį ligoninės direktoriaus, kažkuriam komitetui to užsimanius, nors, sprendžiant iš oponentų pasisakymų, vargu ar kas būtų pasikeitę, direktoriui atvykus.
O štai pranešėjai D. Mazaliauskienei pristačius sprendimo projektą su siūlymu nustatyti metams 20 proc. dydžio priedą prie Varėnos poliklinikos direktoriaus D. Bortkevičiaus (kurio posėdyje irgi nebuvo) algos, jokių diskusijų net nekilo. 7 opozicijos atstovai, nepaisydami bendraminčio Jauniaus Grikšo pastebėjimo, jog „poliklinikoj situacija nė kiek ne geresnė nei ligoninėj“, kartu su likusiais valdančiaisiais vieningai nusprendė, kad poliklinikos vadovas vertas priedo prie algos (16 balsų „už“, 5 – „prieš“).
Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai