Sekmadienis, 16 sausio, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Antrojo tvenkinio nuomininkas atsikirto vietos politikams

Rajono taryba visais balsais pritarė Varėnos miesto antrojo tvenkinio užtvankos remontui tik po ilgų debatų: opozicija priekaištavo, kad tvenkiniu nebuvo pasirūpinta anksčiau, o valdančiųjų...

Va­rė­no­je – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nų pa­siut­pol­kė

Jau ku­rį lai­ką au­gan­čią būs­tų pa­klau­są ir be­si­pu­čian­tį jų kai­nų bur­bu­lą pa­ste­bi ne tik di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų gy­ven­to­jai, bet ir va­rė­niš­kiai – už vie­no...

Vi­ce­me­ro ir mo­ky­to­jos teis­mi­nis gin­čas bai­gė­si tai­kos su­tar­ti­mi

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Va­rė­nos rū­mai, vie­ša­me po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­ję ci­vi­li­nę by­lą pa­gal Va­rė­nos ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jo Gied­riaus Sa­mu­le­vi­čiaus ieš­ki­nį dėl gar­bės ir oru­mo gy­ni­mo prieš...

Du di­de­li pa­sta­tai ra­jo­ne tu­ri nau­jus šei­mi­nin­kus

Spen­glos kai­me, miš­kų prie­globs­ty, sto­vin­tis di­džiu­lis 4 aukš­tų mū­ri­nis pa­sta­tas, ku­ria­me anks­čiau vei­kė vai­kų glo­bos na­mai „Spen­gla“, il­gą lai­ką pa­si­li­ko ap­leis­tas, bet štai nau­jie­ji...

Šventinė komedija NEPLANUOTAS PASIMATYMAS Varėnos kultūros centre

Gruodžio 15 d. 18 val. - šventinė, stilinga, žaisminga, valiūkiška, šiek tiek romantiška ir labai juokinga komedija ,,Neplanuotas pasimatymas“ atvyksta į Varėnos kultūros centrą....
spot_img
Reklamaspot_img