Sekmadienis, 28 lapkričio, 2021
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Būdai išsiugdyti toleranciją

Kodėl kartais kai kurios partnerio savybės erzina iki skausmo? Kartais partnerio erzinančių įpročių mes negirdime, o kartais visi šitie veiksmai varo is proto!.. Teoriškai toleruoti...

Pagalba prieinama – svarbu išdrįsti kreiptis

Dėl pandemijos sukeltų išbandymų daugeliui dabar sunkiau nei įprastai, todėl svarbu žinoti, jog kreipimasis pagalbos į specialistus – ne gėdingas, o pagirtinas žingsnis. Respublikinės Vilniaus...

Va­rė­na ga­li džiaug­tis, kad tu­rė­jo Ka­zi­mie­rą

Mū­sų kraš­te bū­ta ne­ma­žai įžy­mių ir ta­len­tin­gų žmo­nių, o pa­ger­biant jų švie­sų at­mi­ni­mą sta­to­mi pa­min­klai, ka­bi­na­mos at­mi­ni­mo len­tos ir pa­na­šiai; tik ar ne­pa­mir­šo­me dar...

Pagerbkime Monsinjorą

Apie Va­rė­nos baž­ny­čio­je ku­ni­ga­vu­sį Ka­zi­mie­rą Va­si­liaus­ką mums ra­šo ži­no­mas Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas, eseis­tas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­tas Va­len­ti­nas Sven­tic­kas, be­je, il­gą...

Mig­ran­tus iš Vydenių išvežė, o kas bus su mokykla?

Va­rė­nos ra­jo­ne ma­žė­jant vai­kų, pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį du­ris už­vė­rė Vy­de­nių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, ne­il­gai tru­kus ta­pu­si lai­ki­nais ne­le­ga­lių mig­ran­tų na­mais, o prieš po­rą sa­vai­čių mig­ran­tus...
spot_img
Reklamaspot_img