Ketvirtadienis, 12 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosGudžiuose, ko gera, rasis reabilitacijos centras

Gudžiuose, ko gera, rasis reabilitacijos centras

Gudžių kaimo gyventojus žinia apie ketinimus jų gyvenvietėje steigti privatų
reabilitacijos centrą žmonėms su įvairiomis priklausomybėmis (narkotikams, alkoholiui ir pan.) pasiekė dar praėjusiais metais, ir vietiniai iškart puolė tam priešintis – esą priklausomų žmonių kaimynystė bus nesaugi; vis dėlto verslininkams, medikams ir socialiniams darbuotojams, atrodo, pavyko bendruomenę palenkti savo pusėn, tiesa, – tik iš trečio karto…

Kaimas naujakurių nepageidavo

Apie ankstesnius du susitikimus su būsimaisiais investuotojais, norinčiais sodyboje „Gudžių dvaras“ įkurdinti reabilitacijos centrą narkomanams ir alkoholikams, „Merkio kraštui“ papasakojo mūsų skaitytojas, paprašęs viešai neatskleisti jo vardo ir pavardės. Jis aiškino, kad vietiniai žmonės nepageidauja matyti po kaimelį slankiojančių apkvaitusių narkomanų ar aplink besimėtančių švirkštų, todėl griežtai nesutinka, kad jiems pašonėje rastųsi reabilitacijos centras.

Pranešęs, kad verslininkai su kaimo žmonėmis sausio 21-ąją, šeštadienį, dėl naujosios įstaigos bandys derėtis trečią kartą, mūsų informacijos šaltinis pakvietė ir „Merkio kraštą“ atvažiuoti į Gudžių kultūros centre vyksiantį susirinkimą. Čia taip pat apsilankė naujoji Varėnos seniūnė Jolanta Monkevičienė, Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydytoja psichiatrė Rita Severinienė, rajono savivaldybės gydytoja Inga Jazukevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Stankevičiūtė, Gudžių bendruomenės pirmininkas Valdas Užusinas, pora pareigūnių bei nedidelė grupelė vietinių gyventojų, kuriems buvo įdomu išgirsti, kas ką dar naujo pasakys apie jų kaime planuojamą įstaigą.

Žada „geležinę“ tvarką

Būsimasis reabilitacijos centro steigėjas, pats kadaise priklausomybę alkoholiui turėjęs, Igoris Leonovas gana įtikinamai kalbėjo, kad kaimo žmonių pretenzijoms dėl saugumo nėra pagrindo, mat reabilitacijos centro gyventojams, besigydantiems nuo kvaišalų, jis įvesiąs „geležinę“ tvarką, be to, jie bus visą parą stebimi.

„Norintys dalyvauti gydymo programoje privalės pasirašyti sutartį, kad yra susipažinę su vidinėmis ir išorinėmis taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis. Tokią sutartį pasirašo ir pacientų globėjai, jog jie sutinka, kad jų globotiniams bus apribota laisvė – draudžiama išeiti iš teritorijos, bus paimti jų telefonai, per mėnesį kartą leidžiamas vienas pusės valandos trukmės pokalbis telefonu, tačiau tą pokalbį turės girdėti personalas. Be to, teritorija yra uždara, o ją nuolat filmuoja vaizdo kameros“, – aiškino I. Leonovas.

Pranešėjas taip pat garantavo tikrinsiąs pacientų blaivumą alkotesteriu bei narkotikų testais. Ir jeigu būtų nustatyta, kad kažkuris yra apsvaigęs ar net panaudojo fizinę jėgą, sulauktų pačios griežčiausios bausmės – be kalbų būtų išsiųstas namo. I. Leonovo teigimu, reabilitacijos centras turės viešosios įstaigos statusą, o per pirmus dvejus metus jame galės apsigyventi iki 10-ties žmonių. Verslininko spėjimu, greičiausiai bus sunku prisikviesti reikiamų specialistų, mat būsimoji įstaiga – toli nuo didžiųjų miestų, todėl siūlysiąs Varėnos psichikos sveikatos centrui bendradarbiauti. „Mums reikės mažiausiai vieno psichologo, vieno socialinio darbuotojo, trijų ar keturių padėjėjų. Daug vilčių dedame į savanorius, kad užtikrintume nuolatinį buvimą centre“, – pasakojo I. Leonovas.

Bendruomenei nereikėtų bijoti

Verslininkų idėją Gudžiuose įkurti reabilitacijos centrą palaikiusi buvusi Panaros pilnų namų bendruomenės socialinė darbuotoja Birutė Janickienė kalbėjo, jog į priklausomybių liūną įklimpusį žmogų būtina traukti iš bėdos: „Daug žmonių sako, kad tai yra kaip kalėjimas, bet, pavyzdžiui, Panaroje net nebuvo tvoros, teritoriją žymėjo tik baltas kryžius prie kelio, ir visi žinojo, kad jį peržengę bus išmesti. Panaros kaimo bendruomenė šiai veiklai nesipriešino. Tik įsikišus politinėms jėgoms, viskas buvo uždaryta ir dabar ten veikia tik žolelių ūkis. Tai yra žmonės iš mūsų šeimų ir, jeigu kas nors turite šeimoje alkoholiką ar narkomaną, žinote, kaip yra sudėtinga, nes tai yra liga ir ją reikia gydyti kaip ir visas kitas ligas. Teko daugiau dirbti su žmonėmis, turinčiais priklausomybę alkoholiui, ir galiu pasakyti, kad tai yra geri ir darbštūs žmonės. Turime šiuos žmones paremti. O bendruomenei mažiausiai reikėtų bijoti dėl saugumo“.

Moters teigimu, per 15 Pilnų namų bendruomenės veiklos metų vietos gyventojai nė karto nepasiskundė, kad juos pacientai būtų apvogę, sužeidę ar dar ką nors bloga iškrėtę, o B. Janickienės žodžius paliudijo ir susirinkime dalyvavusios Varėnos r. policijos komisariato pareigūnės. Anot pareigūnių, vienintelis incidentas dėl vagystės įvyko tarp pačių pacientų, bet ir šis tyrimas buvo nutrauktas.

Varėnos PSPC gydytoja psichiatrė R. Severinienė irgi antrino, kad verslininkų iniciatyva yra sveikintina ir jai priešintis nereikėtų: „Ar kiekvienas iš mūsų galime būti tikri, kad mūsų artimieji irgi nepasuks šiuo keliu? Savo darbe kasdien susiduriu su priklausomybių turinčiais žmonėmis ir žinau, kaip sunku yra tiems, kurie tampa priklausomi, bei jų šeimoms. Juolab savininkai žada pirmumą teikti mūsų krašto žmonėms“.

Priekaištų nebereiškė

Vėliau kalbėjęs „Gudžių dvaro“ savininkas ir statybų įmonės „Millennium Town“ vadovas Artūras Baliukevičius sakė, jog bandantiems nuo priklausomybių atsigauti žmonėms labai svarbu, kad aplinkiniai jų nesmerktų, bet palaikytų. A. Baliukevičius taip pat prasitarė gvildenantis mintį investuoti ir į buvusio Gudžių dvaro griuvėsius, esą juose jis matantis potencialą.

Tuo tarpu rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Stankevičiūtė trumpai paaiškino, kad norėdami pradėti reabilitacijos centro veiklą verslininkai pirmiausia turės gauti Socialinių paslaugų priežiūros departamento išduotą licenciją. Šis departamentas prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų.

Regis, kad dalį Gudžių kaimo gyventojų reabilitacijos centro sumanytojams pavyko įtikinti, mat salėje susėdę kaimo žmonės santūriai klausėsi jų kalbų, tik pasitikslindami detales, bet jau nebereikšdami priekaištų, kad kaimynystėje būtų apgyvendinti priklausomybių turintys asmenys. Po maždaug pusantros valandos užsitęsusių pokalbių abi pusės, atrodo, rado kompromisą, ir susirinkimas buvo užbaigtas taikiai, o Gudžių bendruomenės pirmininkas V. Užusinas netgi pakvietė visus draugėn išgerti kavos ir arbatos.

Kol kas neaišku, kada reabilitacijos centras pradės dirbti, mat pirmiausia reikia atlikti nemažai parengiamųjų darbų.

Ilgametė Varėnos PSPC gydytoja psichiatrė R. Severinienė, dalyvavusi dviejuose Gudžių bendruomenės susitikimuose su reabilitacijos centro idėjos autoriais bei būsimais įgyvendintojais ir labai gerai žinodama priklausomybėmis sergančių žmonių bėdas, „Merkio kraštui“ plačiau papasakojo savo poziciją:

„Tokių įstaigų kūrimas visada sulaukia pasipriešinimo dažniausiai dėl susidariusios išankstinės neigiamos nuostatos, dėl nepakankamos informacijos sklaidos. Neigiamus dalykus visada išgirstame greičiau, o teigiamais patikėti sunkiau. Diskusijos dėl reabilitacijos centro buvo gana audringos. Beveik niekas neabejojo šios paslaugos reikalingumu iš vienos pusės, tačiau baiminosi dėl galimų pavojų ir savo saugumo iš kitos pusės. Sodybos savininkas ir būsimas vadovas pirmus kartus nesėkmingai bandė įrodyti, kad pavojaus kaimo bendruomenei nekils, nes reabilitacijai atvyks motyvuoti pacientai, kurie yra pasiryžę gydytis, kad jie nei dieną, nei naktį nebus palikti be priežiūros, kad taisyklės bus labai griežtos, o teritorija yra uždara ir stebima kamerų. Ir tik iš trečio susitikimo ledai pajudėjo. Džiaugiuosi, kad bent dalį susirinkusių žmonių pavyko įtikinti, jog pavojaus jiems nekils. Na, o tie, kurie liko kategoriškai nusiteikę prieš, turės palaukti ir pažiūrėti, kas bus. Man, kaip gydytojai specialistei, labai svarbu, kad mūsų rajone bus teikiama tokia paslauga. Gerai, kad atsirado tokių žmonių, kurie imasi iniciatyvos pradėti tokią veiklą čia, nes valstybinių įstaigų, teikiančių ilgalaikės reabilitacijos paslaugą, kol kas nėra. Priklausomybės ligų centre galima gauti trumpalaikę 2 savaičių reabilitacijos paslaugą ir 4 savaičių – pagal Minesotos programą. Tik gaila, kad savivaldybės pozicija šiuo klausimu liko neaiški, o gal neatskleista. Net savivaldybės gydytojos nebylus dalyvavimas susirinkime aiškumo nepridėjo“.

Evelina Kuliešė

Autorės nuotr.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai